สสส.เปิดโครงการรับน้องปลอดเหล้าปี 53

โดย
| |
อ่าน : 6,575

พลังพี่น้อง ปรองดอง สร้างสรรค์ สร้างไทย"          

 

              ศธ.-สสส. เดินเครื่องโครงการรับน้องปลอดเหล้าปีที่ 6ไชยยศ" ไฟเขียวรับน้องสมานฉันท์ สร้างสามัคคี ภายใต้สโลแกน พลังพี่น้อง ปรองดอง สร้างสรรค์ สร้างไทยสั่งเข้มห้ามกิจกรรมรุนแรง พร้อมสร้างเครือข่าย U – Network ผ่าน  11 สถาบันการศึกษา ดึงสถานศึกษาเข้าร่วมได้แล้วเกินครึ่งประเทศ ตั้งธงมหาลัยปลอดเหล้า บุหรี่ ความรุนแรง

 

                วันที่ 21 มิถุนายน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในงานแถลงข่าวโครงการรับน้องปลอดเหล้า ปี 2553 พลังพี่น้อง ปรองดอง สร้างสรรค์ สร้างไทย จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ และแผนงานทุนอุปถัมภ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ว่า จากผลสำรวจของเอแบคโพลล์ที่ผ่านมาพบว่า สถิติการดื่มแอลกอฮอล์ในกิจกรรมรับน้องมีแนวโน้มลดลงทุกปี ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี และต้องขอชื่นชมกับการร่วมกันรณรงค์อย่างเข้มแข็งอย่างหน่วยงานหลักอย่าง สสส. และสถาบันการศึกษาต่างๆ สำหรับในปีนี้ตนได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประสานสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ให้ออกระเบียบ มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรับน้องปีนี้ ขอให้มุ่งเน้นการสร้างความปรองดองในสังคม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องเป็นไปในแนวทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี ต้องปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด 100%

 

               “ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งต้องมีบทบาทสำคัญควบคุมดูแลให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนมีส่วนร่วมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องถึงเจตนารมณ์สำคัญของกิจกรรมรับน้อง ดังนั้นในการจัดกิจกรรมใดๆ ที่เกินเลยความเหมาะสมก็ไม่ควรทำและนักศึกษามีสิทธิ์ตัดสินใจจะเข้าร่วมกิจกรรมแบบสมัครใจด้วย สถาบันการศึกษาจะต้องมีศูนย์ที่จะรับแจ้งเหตุ   เพื่อรับข้อมูลกิจกรรมต่างๆ   ทั้งนี้ หากพบเห็นการจัดกิจกรรมรับน้องที่ไม่เหมาะสมสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนของ สกอ. 0-2610-5416-17นายไชยยศ กล่าว

 

                ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ให้ความสำคัญในเรื่องการรับน้องปลอดเหล้ามาเป็นเวลา 6 ปีแล้ว ในปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน เข้าร่วมโครงการแล้วเกิน 50% ของประเทศ คือจำนวน 120 สถาบันจาก 200 สถาบัน ซึ่งเฉพาะในปี 2553 สสส. ได้ทำงานร่วมกับ 98 สถาบันการศึกษา ซึ่งแต่ละปีจะมีนักศึกษาทั้งใหม่ และเก่า รวมถึงอาจารย์ เข้าร่วมการรณรงค์ปีละกว่าแสนคน ในปีนี้จัดกิจกรรมภายใต้สโลแกน พลังพี่น้อง ปรองดอง สร้างสรรค์ สร้างไทยเน้นปลูกฝังความรัก ความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นนโยบายที่ สสส. ให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น และสอดรับนโยบายภาครัฐที่มุ่งสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นกับคนในชาติ โดยมีการสร้างเครือข่ายของนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา 11 แห่ง จัดตั้งเป็น U-Network เพื่อร่วมทำงานด้วยกัน เป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงให้แก่สถาบันการศึกษาอื่น ถือเป็นการสร้างเครือข่ายให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อผลักดันให้เกิดชมรมสร้างเสริมสุขภาพภายในสถานศึกษา

 

                ด้าน ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้จัดการแผนงานทุนอุปถัมภ์ สสส. กล่าวว่า สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้ร่วมกันสร้างปฏิญญาความร่วมมือจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 5 ข้อ  เพื่อนำไปสู่แนวทางการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาที่เข้มแข็งในอนาคต ดังนี้  1.เครือข่ายสถาบันอุมดมศึกษา จัดกิจกรรมภายใต้นโยบาย กฏระเบียบ และข้อบังคับของสถาบันการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด 2. องค์การ สโมสร นิสิตนักศึกษา จะจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยดำรงไว้ซึ่งการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3.มุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสามัคคีปรองดองโดยเคารพสิทธิเสรีภาพความเป็นมนุษย์ 4.มุ่งเน้นกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน และสังคม ซึ่งจะรวมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ 5.ร่วมกันก่อตั้งเครือข่ายผู้นำนิสิต นักศึกษา สถาบันระดับอุมศึกษาทั่วประเทศ พัฒนานโยบายการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาร่วมกัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย

 

                ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2218-1006 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.rubnong.com

 

 

ที่มา : สำนักข่าว สสส.

 

 

Update : 21-06-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : คีตฌาณ์ ลอยเลิศ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม