สสส.หนุนโครงการ 600 วัด

โดย
| |
อ่าน : 2,375

ปลุกกระแส-เข้าวัดวันอาทิตย์

 

              เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมูลนิธิศึกษาธิการแห่งประเทศไทย จัดการประชุมชี้แจงและแถลงข่าวเปิดโครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและชุมชน

 

              นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการสร้างการเรียนรู้และสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวถึงโครงการนี้ว่า เป็นโครงการที่อยู่ในแผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร เพื่อให้วัดเป็นองค์กรสร้างสุขภาวะ และยังเป็นการเปิดพื้นที่เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ต่อเนื่องจากการที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเรื่องพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งที่ผ่านมา สสส. เคยสนับสนุนโครงการที่สนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์รวมของชุมชนมาแล้ว จำนวน 100 กว่าวัด

 

              สำหรับโครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและชุมชน เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องภายใต้แนวคิดเดียวกัน อีก 600 วัด เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์

 

              นายธำรง อมโร ผู้จัดการโครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและชุมชน สสส. กล่าวว่า จากเดิมมูลนิธิศึกษาธิการแห่งประเทศไทยได้ทำงานเกี่ยวกับการส่งเสริมพระพุทธศาสนามาหลายปี เมื่อได้ทราบว่า สสส.มีแผนเกี่ยวกับวัดเสริมสร้างสุขภาวะให้การสนับสนุน จึงยื่นโครงการเข้ามา

 

              โดยมีหลักการว่า วัดมีบทบาทในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน ข้อมูลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบุว่า เมื่อปี 2551 ประเทศไทยมีวัดอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 35,271 วัด มีภิกษุ 256,163 รูป สามเณร 70,081 รูป พุทธศาสนิกชน 46,902,100 คน แต่ปัจจุบัน เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก พุทธศาสนิกชนห่างวัดมากขึ้น จะทำอย่างไรให้คนไทยเข้าวัดมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

 

              "โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างสุขภาวะให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการบูรณาการวิถีชีวิตในชุมชน อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เพื่อให้วัดจัดกิจกรรมทุกวันอาทิตย์ โดยมีโรงเรียนและชุมชนสนับสนุน" นายธำรงกล่าว

 

              โครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและชุมชน จะดำเนินการใน 600 วัด ใน 15 จังหวัดของ 3 ภาค ดังนี้ ภาคเหนือ ใน จ.เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน และพะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ และภาคใต้ ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา และสตูล โดยมีหลักในการเลือกวัดจากชุมชนที่ สสส.เข้าไปดำเนินงานอยู่ก่อนแล้ว เพื่อให้ได้เครือข่ายมากขึ้น คาดว่า จากการดำเนินการโครงการ จะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมอื่นๆ ที่วัดจัดขึ้น อย่างน้อย 800,000 คน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและประชาชนโดยรวม ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานราชการ ได้ร่วมกันคืนวิถีชีวิตดั้งเดิมให้คนไทย อันจะก่อให้เกิดกระแสการเข้าวัดวันอาทิตย์ขยายผลไปยังวัดและชุมชนอื่น

 

              ด้านนายสุรินทร์ จิรวิศิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สสส. กล่าวถึงการคัดเลือกวัดที่เข้าร่วม ว่า "ผมคิดว่าวัดอาจต้องเปลี่ยนเป็นแนวทางจากแนวตั้งรับ (Passive) ให้เป็นแนวรุก (Active) เพื่อให้เท่าทันกับสังคมมากขึ้น เวลาองค์กรขยับมันจะได้เยอะ เมื่อเปรียบเทียบกับปัจเจกบุคคลมันก็ได้เพียงคนเดียว เพราะฉะนั้นถ้าวัดขับเคลื่อนได้แล้ว จะช่วยให้สังคมเคลื่อนอย่างเป็นองคาพยพ สังคมก็จะได้เห็นวัดที่ดี และมีคุณภาพให้คนได้ใช้ประโยชน์ในวัด นอกเหนือจากการจัดพิธีกรรมทางศาสนา ยิ่งเมื่อเราเน้นไปที่เด็กและเยาวชนก็จะช่วยดึงให้พ่อแม่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยในช่วงวันหยุด เพื่อจะสร้างค่านิยมใหม่ๆ ให้กับสังคมโดยให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และต้นแบบที่ดีต่อคนในชุมชนต่อไป" นายสุรินทร์กล่าว

 

              สำหรับกิจกรรมที่จะมีการดำเนินการนั้นประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การรักษาศีล ปฏิบัติธรรม อบรมเทศนา การพัฒนาวัดตามโครงการ 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุข ลักษณะ สร้างนิสัย) จัดป้ายคติธรรมคำกลอนในต้นไม้บอร์ด หอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ธรรมะในวันหยุด เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

ที่มาภาพ / ข่าว: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

Update: 29-03-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม