สสส. จับมือ สวรส. และภาคีสุขภาพ 30 องค์กร

โดย
| |
อ่าน : 3,035

ระดมสมอง พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพของประเทศ

 

 

            ระบุเน้นผู้บริหารใช้ข้อมูลในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา หลังข้อมูลค้นพบคนไทยป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ภาวะอ้วน ป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดพุ่ง

 

            เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเกี่ยวข้องรวม 30 องค์กร จัดการประชุมวิชาการ ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ ข้อมูลสุขภาพเข้มข้น สุขภาพชุมชนเข้มแข็ง โดยศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวเปิดการประชุมว่า ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบสุขภาพ ทั้งใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และธรรมนูญสุขภาพว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 การมีข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่ดี หมายถึง การนำข้อมูล แปลงเป็นสารสนเทศ และสร้างให้เกิดความรู้ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง การมีข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่ดีเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างระบบข้อมูลและความรู้ที่ยั่งยืน

 

            นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผอ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) กล่าวว่า ปัจจุบันมีข้อมูลจำนวนมากในระบบสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากสถานพยาบาลต่างๆ เป็นข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกกว่า 130 ล้านราย และข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยในกว่า 5 ล้านครั้ง ข้อมูลเหล่านี้เริ่มมีการนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณให้กับสถานพยาบาลต่างๆ แต่การใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพในระดับพื้นที่ ยังมีไม่มากนัก ทั้งที่บุคลากรใช้เวลาเก็บข้อมูลมากกว่า 1 ใน 3 ของเวลาทำงาน แต่กลับไม่ได้ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อช่วยตัดสินใจแก้ไขปัญหา เป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในทุกพื้นที่ และต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะปัญหาสุขภาพในระดับพื้นที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมที่สุด

 

             สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย และศูนย์เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง โรคติดต่อและการบาดเจ็บ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้สำรวจสถานะสุขภาพของประชาชนโดยการตรวจร่างกายทุกระยะ 4-5 ปี ข้อมูลค้นพบที่สำคัญคือ คนไทยป่วยเป็นโรคเรื้อรังมากขึ้น ภาวะอ้วนเพิ่มขึ้น ป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้น เด็กไทย 1 ใน 4 มีพัฒนาการทางสมองต่ำกว่าเกณฑ์ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศนพ.พงษ์พิสุทธิ์ กล่าว

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าว สสส.

 

 

Update:17-02-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม