นายกฯห่วงคนไทยอ้วนลงพุงถึง 10 ล้านคน

โดย
| |
อ่าน : 2,553

สาเหตุของโรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือด 

 

 

          ชี้คนเมือง-เยาวชน แนวโน้มน้ำหนักเกินพุ่ง พร้อมจัดมหกรรม ลดพุง คนกรุงเทพ ชี้รอบเอวมาตรฐานชายไทย รอบเอวไม่เกิน 90 ซม. หญิงไทย ไม่เกิน 80 ซม. ช่วยลดความเสี่ยงเบาหวานถึง 2 เท่า

 

 

          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ลานการ์เด้น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการประชุมและนิทรรศการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม มหกรรมลดพุงคนกรุงเทพ  (Bangkok Anti Fat Festival) โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  พร้อมกับปล่อยขบวนวิ่งลดพุงจากคน 4 กลุ่มอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 250 คน

 

          นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ภาวะโรคอ้วนลงพุง ถือเป็นปัญหาสำคัญที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง และเร่งแก้ไขปัญหา จากรายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่า ภาวะอ้วนลงพุง เป็นสาเหตุของการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สำคัญโดยคิดเป็นสัดส่วน 2-6% ของงบประมาณด้านสุขภาพของประเทศ เฉพาะที่สหรัฐอเมริกาในปี 2544 มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาวะอ้วนถึง 4 ล้านล้านบาท

 

          ขณะที่สถานการณ์โรคอ้วนในประเทศไทย จากข้อมูลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2550 พบว่า คนไทยกำลังเผชิญกับโรคอ้วนมีจำนวนสูงถึง 10.2 ล้านคน หรือคิดเป็น 35% ของจำนวนประชากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าอยู่ในเขตเมืองถึง 30% แต่สิ่งที่สำคัญคือ เด็กไทยกำลังประสบภาวะโรคอ้วน ซึ่งคาดว่าในอีก 6 ปีข้างหน้า ความชุกของเด็กที่มีน้ำหนักเกิน เพิ่มขึ้นถึง 1 ใน 5 ของเด็กก่อนวัยเรียน ทำให้เกิดเด็กที่มีน้ำหนักเกินเพิ่มขึ้นถึง 20 %

 

 

          นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการป้องกันภาวะโรคอ้วนใน 3 มาตรการที่สำคัญ คือ 1. การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนในเด็ก ด้วยการส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนไร้พุง ปลอดน้ำอัดลม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับปรับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น 2. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้ร่วมทำความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการลดน้ำตาลในอาหารสำหรับเด็ก  และ 3. การส่งเสริมการออกกำลังกาย ด้วยการพัฒนาให้สวนสาธารณะที่มีอยู่ปัจจุบันที่มีอยู่  390 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ตามจังหวัด เมือง และตำบลทั่วประเทศ แต่มีเพียง 1 ใน 3 ของจำนวนสวนสาธารณะที่ได้รับการจัดการและใช้ประโยชน์ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่มีชีวิตขึ้นอีกครั้ง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์

 

          พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพหมานคร กล่าวว่า การจัดมหกรรมลดพุง คนกรุงเทพ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในการป้องกันภาวะอ้วนลงพุง และยังเป็นการตอบรับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของภูมิภาค ด้วยการยกระดับมาตรฐานการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบการดูแลรักษาสุขภาพให้กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค โดยใช้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม และประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

 

          นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวว่า โรคอ้วน เป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง และไขมันในเส้นเลือด โดยพบว่า กลุ่มที่เสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกิน หรือ โรคอ้วน คือ ผู้หญิงที่มีความยาวรอบเอวเกิน 80 เซนติเมตร และผู้ชายที่มีความยาวรอบเอวเกิน 90 เซนติเมตร ซึ่งจะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานถึง 2 เท่า และคนที่มีรอบเอวที่เพิ่มขึ้นทุก 5 เซนติเมตร จะเพิ่มโอกาสเกิดโรคเบาหวาน 3-5 เท่า ดังนั้นการออกำลังกาย จึงถือเป็นการป้องกันภาวะโรคอ้วนได้อย่างดี

 

          นพ.ประกิต กล่าวว่า สำหรับการจัดงานมหกรรมลดพุง คนกรุงเทพ เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวเกี่ยวกับโรคอ้วนในสังคมไทย กิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย การวิ่งจาก 4 กลุ่มอายุ การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคของการลดน้ำหนักจากผู้ที่เคยอ้วนมาก่อน ดนตรีบำบัด และอาหารเมนูเพื่อสุขภาพที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักอย่างได้ผล  รวมถึงการให้บริการตรวจข้อกระดูกเพื่อทดสอบสมรรถภาพของร่ายกาย เพื่อหากิจกรรมออกกำลังกายให้เหมาะสมกับร่างกาย

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

 

 

Update 08-02-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : นพรัตน์ นริสรานนท์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม