ม.ศรีปทุม-สสส.-ไทกู๊ดวิว ผนึกกำลัง สานต่อ “ประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ครั้งที่2”

โดย
| |
อ่าน : 1,989

เด็กร้อยเอ็ด-นครปฐม เจ๋ง คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ไปครอง

 

                ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเว็บไซต์ไทกู๊ดวิว ดอดคอม จัดพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการประกวดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 2 (Digital Learning contest 2)เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนใช้ความสามารถในการประกวดสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเว็บไซต์ สื่อสารคดีประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่น

 

                คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  กล่าวว่า  ในปี 2015 หรืออีก 5 ปีข้างหน้า โลกจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นทางการ ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันของประชาคมโลก และสิ่งที่น่าสนใจคือการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมในโลกดิจิทัล ซึ่งไทยก็ต้องมีการเปลี่ยนผ่าน ดังนั้นโครงการประกวดสื่อฯครั้งนี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนไทยในการเลือกสื่อที่มีความเหมาะสมกับตัวเองในยุคที่ข้อมูลข่าวสารจะเข้ามาทุกช่องทาง

 

                ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดอบรมเทคนิคในการใช้สื่อให้กับผู้เข้าร่วมประกวดมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้จัดทำเป็นซีดีการอบรม เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบให้โรงเรียนต่างๆเพื่อนำไปต่อยอดความรู้ ทั้งนี้การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 รุ่นคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้ว ยังมีของรางวัลเช่น ทุนการศึกษาจากสถาบัน Net Design มูลค่า 100,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากตัวเเทน  UNICEF ประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและร่วมมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วย

 

                นาง เบญจมาภรณ์ จันทรพัฒน์ ผอ.สำนัก การสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ และบริการสุขภาพ สสส. กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนที่ได้รับถ้วยรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ในชื่อเรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  ประกอบด้วย 1.นางกลิ่นสุคนธ์ จอมไพรศรี  2. ด.ช.นัฐพล ตุงคุณะ 3. ด.ช.อนรักษ์ อาจสี 4. ด.ช.อัษฏายุทธ แทนไธสง และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม ในชื่อเรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรมประกอบด้วย  1. นางสาวอรวรรณ ปิยะบุญ  2.นายธนพล จันทน์จรุง 3.นางสาวสรวีย์ ธัญญมาดา 4.นายพสิษฐ์ บูรณะกูล

 

                นางเบญจมาภรณ์  กล่าวว่า  ขณะนี้ปัญหาสื่อการเรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตมีไม่ครอบคลุม เยาวชนจึงไม่มีทางเลือก ทำให้เยาวชนใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงมากกว่าหาความรู้  อีกทั้งเยาวชนใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตและรับข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตมากกว่าหนังสือ ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2552 ในเด็กระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ที่พบว่า เด็กไทยอ่านหนังสือเพียงปีละ2 เล่ม ลดลงถึง60%หากเปรียบเทียบกับปี 2548 ที่เด็กไทยอ่านหนังสือ ปีละ5เล่มต่อคน ต่างจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม ที่มีการอ่านหนังสือ 60 เล่มต่อคนต่อปี 

 

                นายพูนศักดิ์   สักกทัตติยกุล  ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว กล่าวว่า  การแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนให้ความสนใจเพิ่มขึ้นจำนวนมาก แสดงว่าเยาวชนหันมาใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และผลิตผลงานที่สร้างสรรค์ในรูปแบบของบทเรียนช่วยสอน เว็บเพจสื่อการสอน บทความ บันทึก (บล็อก) สารคดีสั้น ในระบบอินเทอร์เน็ต  อย่างไรก็ตามคาดว่าในอนาคต ภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ จะให้การสนับสนุน เพื่อพัฒนาใช้กับระบบการศึกษาต่อไป  

 

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักข่าว สสส.

 

 

 

Update: 15-01-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม