ปลอดเหล้า เข้าพรรษาทำดีถวายแม่แห่งแผ่นดิน

โดย
| |
อ่าน : 2,983

 

"งดเหล้า เข้าพรรษา" เป็นกิจกรรมที่ทำมานานในจังหวัดศรีสะเกษ และเห็นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมที่น่าดีใจ เพราะวันนี้ประชาคมงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษยืนยันช่วงเวลาเข้าพรรษา 3 เดือนนั้น มีผู้ที่ตั้งใจแน่วแน่จะไม่แตะต้องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังอยู่ในกลุ่มงดเหล้าเฉพาะกาล ไม่ใช่งดเหล้าตลอดชีวิต

แม้จะยังไม่เป็นตัวเลขร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาก็ยังจะคงเดินหน้าต่อไป เพราะวันนี้กิจกรรมกลายเป็นภาพลักษณ์ที่เข้มแข็งของการส่งเสริมสุขภาพ และเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษก็ยังหวังว่า อนาคตการทำกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา อาจช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายด้านควบคุมและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มีการควบคุมเหล้าปั่น การกำหนดเวลาจำหน่ายแอลกอฮอล์ ลดช่องโหว่กฎหมาย

ปีนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา และในปี 2555 นี้ยังเป็นปีที่ครบรอบ 2,600 ปีของการตรัสรู้พระพุทธเจ้า จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ประชาคมงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ รวมไปถึงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จับมือกันเดินหน้าสู่เป้าหมายสำคัญของการงดเหล้าเข้าพรรษา ด้วยการจัดโครงการ "ทำความดี ปลอดเหล้าเข้าพรรษา ถวายแม่แห่งแผ่นดิน"

จันทร์ โต๊ะสิงห์ ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าเข้าพรรษาจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษานั้นมีขึ้นตั้งแต่วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาที่ผ่านมา และจะต่อเนื่องมาในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้ด้วย โดยจะชักชวนทุกอำเภอในจังหวัดนำผู้งดเหล้าเข้าพรรษา ประมาณ 10-20 คนต่อหนึ่งอำเภอ ร่วมกิจกรรมที่วิหารวัดมหาพุทธาราม อำเภอเมืองฯ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีเปิดงาน จัดกิจกรรมไหว้พระรับศีล

รวมถึงมีการแสดงธรรมโดยเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ในหัวข้อทำความดี งดเหล้าเข้าพรรษา ถวายแม่แห่งแผ่นดิน เพื่อเป็นการเตือนสติพุทธศาสนิกชน ให้แนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมทำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมถึงเทศนาสั่งสอนทุกคนให้ตระหนักถึงภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พยายามลด ละ เลิก และประชาชนจะร่วมประกาศเจตนารมณ์งดเหล้าเข้าพรรษาถวายแม่ รณรงค์เชิญชวนให้แม่แสดงความรักความห่วงใยลูกด้วยการงดเหล้า

จังหวัดศรีสะเกษนั้นเป็นอีกจังหวัดต้นแบบกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา "ก็ตั้งเป้างดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้ให้ทุกตำบล ทุกเทศบาล หยิบเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญ และมีบางตำบลกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เข้าพรรษา ต่อเนื่องถึงวันแม่จากวันแม่ถึงวันพ่อ ตั้งใจจะขยายระยะเวลาเลิกเหล้า ก็สนับสนุนกิจกรรมกันเต็มที่"

จันทร์ได้บอกว่า การเริ่มต้นงดเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือน ทำได้จะเห็นผลอย่างจริงจัง สังคมที่ปลอดเหล้าปัญหาจะลดลงอย่างมาก ทั้งอุบัติเหตุ อาชญากรรม ทะเลาะวิวาท และที่สำคัญสุขภาพของพวกเขาก็จะดีขึ้น ประหยัดเงิน ไม่หมดไปกับการซื้อเครื่องดื่มมึนเมาและอยากเชิญชวนให้ประชาชนในจังหวัดอื่นๆร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา งดบาป รับบุญฉลองปีพุทธชยันตีกันถ้วนหน้า

นอกจากนั้น ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ที่ศรีสะเกษมีการประกาศงานบุญปลอดเหล้าทั้งจังหวัด มีการตั้งคณะทำงานโครงการงานบุญปลอดเหล้าในทุกหมู่บ้าน และมีชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมอย่างแข็งขัน โดยในส่วนนี้คือผลการรณรงค์ขับเคลื่อนของราชการและประชาคมเครือข่ายเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านในแต่ละพื้นที่

ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าเข้าพรรษาศรีสะเกษ ระบุว่า การทำงานจะลงไปยังท้องถิ่นต่างๆ ระดับตำบล หมู่บ้าน ผลักดันให้แต่ละตำบลทำกิจกรรมงดเหล้าให้ครอบคลุม เรียกยุทธศาสตร์นี้ว่า "ศรีสะเกษดาวกระจาย และขยายผลกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาไปด้วย วางเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของชาวบ้านให้ดียิ่งขึ้น เช่น อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นหนึ่งในอำเภอต้นแบบด้านเสริมสร้างสุขภาวะ ในปีนี้จะชักชวนคุณแม่มาร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ลงนามไม่ดื่มเครื่องดื่มมึนเมาตลอด3 เดือน จะเป็นแบบอย่างให้คุณแม่คนอื่นๆได้ลองทำตามอีกด้วย

ส่วนที่สองที่เป็นแนวทางปฏิบัติของการงดเหล้านั้น คือ การเผยแพร่ความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน จากการติดตามสำรวจพบว่า เด็กๆ เหล่านี้ยังขาดการรับรู้เรื่องผลกระทบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนกระทั่งก้าวเข้ามาเป็นนักดื่มหน้าใหม่จันทร์บอกว่า ใช้วิธีดึงเด็กๆ มาร่วมทำเครือข่ายเยาวชน โดยมีเป้าหมายการดำเนินการเดียวกัน คือ สัญญาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสุรายาเมา เมื่อได้เด็กที่เป็นผู้นำจะลงไปทำกิจกรรมประเด็นเหล้าในเมือง บางพื้นที่ใช้วาระงานระดับอำเภอให้เด็กมีส่วนร่วม ทั้งงานบุญ งานประเพณีที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่

ยังไม่หมดเท่านี้เพราะกิจกรรมหรือโครงการดีๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้อีก คือ ร้านค้าคุณภาพ ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าเข้าพรรษาศรีสะเกษ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ที่บริเวณถนนข้างโรงพยาบาลกันทรลักษณ์ อ.กันทรลักษณ์ จะผลักดันเป็นถนนปลอดเหล้า รณรงค์และขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยึดมั่นในคุณธรรมและกฎหมายโดยไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาไม่ขายเหล้าเบียร์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และไม่ตั้งโชว์สินค้าเพื่อหวังผลทางการขายเป็นมิติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ รวมถึงหยุดขายเหล้าวันพระ ไม่เฉพาะวันพระใหญ่ตามกฎหมายน้ำเมา อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ที่ อ.กันทรลักษณ์ เคยทำกิจกรรมงานประเพณีปลอดเหล้า งานศาลเจ้าปลอดเหล้า ก็จะเป็นผลงานที่ถือได้ว่าทำให้สุขภาพคนไทยจะดีขึ้น

ปลอดเหล้าวาระแห่งชาติ

ปัจจุบันมี 37 จังหวัดในประเทศไทยจาก 77 จังหวัดได้ประกาศนโยบายปลอดเหล้า และ จ.ศรีสะเกษเป็นหนึ่งในจังหวัดต้นแบบ มีผลให้การจัดงานบุญประเพณี งานแข่งขันกีฬา งานกาชาด ฯลฯ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสิ้นและในอนาคตสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ตั้งเป้าจะมีจังหวัดประกาศนโยบายงดเหล้าเพิ่มขึ้นจนครบทั้ง 77 จังหวัด.

"ก็ตั้งเป้างดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้ให้ทุกท้องถิ่น ทุกเทศบาล เป็นวาระสำคัญ...มีบางตำบลกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เข้าพรรษา ต่อเนื่องถึงวันแม่ยาวถึงวันพ่อ ตั้งใจจะขยายระยะเวลาเลิกเหล้าก็สนับสนุนกิจกรรมกันเต็มที่"

 

 

ที่ม า : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม