สูตรยาสามัญประจำใจแก้ปัญหา "แม่วัยรุ่น"

โดย
| |
อ่าน : 3,047

 

"อย่าชิงสุกก่อนห่าม"ผู้ใหญ่มักจะใช้เตือนคู่หนุ่มสาวที่คบหาเป็นแฟนกันเพื่อเตือนสติว่าหากยังไม่ถึงเวลาอันควรที่ทั้งสองคนมีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่แล้วยังไม่ควรให้ความสัมพันธ์ถลำลึกเกินเลยไป

แต่ดูเหมือนว่าประโยคนี้จะไม่มีความหมายอะไรเลยกับวัยรุ่นในยุคปัจจุบันเพราะจากการสำรวจของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขที่มีการสำรวจเป็นประจำทุกปีโดยการเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีที่มาทำแท้งในโรงพยาบาลของรัฐและจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ที่มีผู้มาแจ้งเกิดซึ่งจะต้องมีการระบุชื่ออายุผู้ที่เป็นมารดาด้วยพบว่าข้อมูลล่าสุดเมื่อปี 2553 มีจำนวนวัยรุ่นที่ตั้งท้องสูงถึงประมาณ 128,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 16  ของจำนวนสตรีที่ตั้งท้องและมาทำคลอดทั้งประเทศที่จะมีเฉลี่ยปีละ 800,000 คนต่อปีซึ่งจำนวนนี้ยังไม่รวมผู้ที่ไปทำแท้งเถื่อนซึ่งไม่สามารถสำรวจหาข้อมูลที่แน่นอนได้แต่จากการประมาณการแล้วหากรวมจำนวนผู้ที่ไปทำแท้งเถื่อนด้วยจะมีจำนวนแม่วัยรุ่นสูงกว่าร้อยละ20 เป็นปัญหาที่หลายฝ่ายเป็นห่วงและพยายามที่จะช่วยกันหาทางแก้ไข

งานมหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่ 2 เป็นเวทีหนึ่งที่มีการนำประเด็นนี้มาพูดถึงโดยเป็นการหารือในเวทีการประชุมวิชาการการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเยาวชน : การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมจัดโดยชมรมพยาบาลชุมชน

นางจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์ ประธานชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย ซึ่งทำงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่าจากการสอบถามเด็กที่มาฝากท้องที่โรงพยาบาลสูงเนิน พบว่า ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จนนำไปสู่การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมาจากความไม่รู้ความไม่เข้าใจในเรื่องเพศศึกษาของตัวเด็กเองดังนั้นในพื้นที่ดังกล่าวจึงมีการตั้งคลินิกเพื่อนใจวัยรุ่นในร้านเสริมสวย 2 แห่งเพื่อให้คำปรึกษาเรื่องเพศโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อให้วัยรุ่นมีความเข้าใจเรื่องเพศที่ถูกต้องและแจกถุงยางอนามัยให้

ขณะที่ น.ส.ผาสุข แก้วเจริญตา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลลับแล จ.อุตรดิตถ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพพ่อแม่และวัยรุ่นในการแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น จ.อุตรดิตถ์กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องเริ่มจากครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองควรใช้สูตรยาสามัญประจำใจ 4 ข้อคือ 1.ฟังมากกว่าพูด 2.จับถูกคือหาข้อดีของลูกไม่ใช่จ้องแต่จะจับผิด 3.กอดเพื่อสร้างสัมพันธ์ และ 4.การเจรจาอย่างสันติขณะเดียวกันในชุมชนจำเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วย

ทางด้าน นางดวงเนตร เพ็ชรกิจ อาจารย์ชำนาญการพิเศษอาจารย์ฝ่ายแนะแนว โรงเรียนบ้านหนองสรวง ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา บอกว่าทางโรงเรียนมีการนำหลักสูตรเพศศึกษามาสอนให้เด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลตั้งแต่ปี 2548 โดยก่อนจะมีการสอนดังกล่าวจะมีการหารือกับทางผู้ปกครองก่อนเพื่ออธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจว่าจะมีการสอนอะไรบ้าง โดยเชื่อว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และแก้ปัญหาแม่วัยรุ่นได้ เทศกาลแห่งความรักที่ใกล้จะถึงนี้ เป็นช่วงที่หนุ่มสาวจำนวนมากปล่อยตัวปล่อยใจถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นที่มาของการตั้งครรภ์และปัญหาแม่วัยรุ่น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงต้องหันมาใส่ใจแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง ก่อนที่ปัญหานี้จะลุกลามต่อเนื่องจนกลายเป็นปัญหาวิกฤติสังคมตามมา

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด  

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

Dr.Jose Vargas Vidot  เล่ห์ของบริษัทบุหรี่  ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา  ตลาดนัด  จัดทำเว็บไซต์  ลดความเสี่ยง  ช่องคลอดอักเสบ  สายตามัว  แชมป์โอเวอร์ออล  ประเทศญี่ปุ่น  นักโภชนาการน้อย  ปั๊มนม  อุสาหกรรม  ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่  การเรียน  สกปรก  ปีใหม่ ชีวิตใหม่  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สศส. เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth media for change การเปลี่ยนแปลงสังคม ร่วมสร้างประเทศไทย สื่อรายการโทรทัศน์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสร้างนิสัยการกินที่ดี กิจกรรมทางกายภาพ  อุบัติเหตุจากการทำงาน  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม