สวดมนต์ข้ามปีรับปี "พุทธชยันตี" มีอานิสงส์

โดย
| |
อ่าน : 2,869

 

ปี 2555 ถือว่าเป็นปีที่มีความสำคัญต่อประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งเพราะเป็นปีที่ครบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในหลายประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่

ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน โดยทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับ มหาเถรสมาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรุงเทพมหานครสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในคืนวันที่ 31 ธ.ค. 54 เพื่อต้อนรับ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ84 พรรษาด้วย

ทุกคนที่เข้าร่วมรับรองว่าไม่เสียสตางค์ซื้อหาอะไรเลย ไปมือเปล่า แต่จะได้รับอานิสงส์กลับบ้านเต็มหัวใจได้ทุกคน ถ้าไปร่วมสวดมนต์ทั้งครอบครัวก็ได้ทั้งครอบครัวที่ชัดๆเลยคือสุขใจอิ่มจิตผ่านรูปธรรมคือหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ผิวพรรณผุดผ่องลองดูที่ท่านผู้รู้ได้บอกไว้

พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกล่าวถึงการครบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่า ในช่วงปี 2555 นับว่าเป็นปีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา เพราะว่าเป็นปีที่ครบ2,600 ปี นับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้หรือที่เรียกกันว่า"พุทธชยันตี" ซึ่งหมายถึงชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง และยังหมายรวมไปถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าด้วย จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะใช้โอกาสนี้ในการระลึกถึงการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้าเริ่มตั้งมั่นในเรื่องศีล การให้ทาน การภาวนาแผ่จิตเมตตา ให้กว้างขวางออกไป ฝึกตนให้เป็นผู้สะอาดทั้งกาย วาจา ใจ ฝึกปฏิบัติภาวนาให้หนักแน่น มั่นคง อย่าโยนความผิดให้กับผู้อื่น และหากจะมีการสร้างอะไรที่เป็นถาวรวัตถุ ก็ควรสร้างเพื่อน้อมถวายพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงนับถือพระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ให้กับพุทธศาสนิกชนรุ่นหลังได้ระลึกถึง

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ยังกล่าวด้วยว่าในบางประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจะถือว่าปี2555 จะเป็นการก้าวเข้าสู่พุทธศักราชที่ 2,600 ด้วย และในโอกาสนี้ทางที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) จึงมีมติให้ทุกวัดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อเข้าสู่ปี พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยให้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในคืนวันที่ 31 ธ.ค. 54 ด้วย

"ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนามั่นคงที่สุดในบรรดาประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาด้วยกันทั้งหมด ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่ชาวไทยจะได้ร่วมเฉลิมฉลอง และระลึกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในการก้าวเข้าสู่ปี พุทธชยันตี ด้วยการร่วมการสวดมนต์ข้ามปี เข้าสู่ปีพุทธชยันตี ทั้งยังเป็นการสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ซึ่งจะทำให้พุทธศาสนิกชนได้รับมงคลข้ามปี และถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ฝึกตนเป็นผู้สะอาดทั้งกาย วาจา ใจ ด้วย"พระวิจิตรธรรมาภรณ์ กล่าว

ขณะที่แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน กล่าวถึงการที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสวดมนต์ในคืนวันข้ามปี ว่า การสวดมนต์เป็นการสวดธรรมะของพระพุทธเจ้า เมื่อสวดมนต์จะทำให้เกิดเป็นคลื่นเสียงแห่งกุศล ไม่ว่าเราจะสวดมนต์บทไหนก็ตาม การสวดมนต์สามารถสวดได้ทุกที่ ทุกเวลา หากเราได้สวดมนต์ ในคืนวันข้ามปีแล้ว ก็เท่ากับเราให้ของขวัญที่มีค่าที่สุดให้กับตัวเอง โดยเป็นของขวัญที่มีราคาถูกที่สุด เพราะเมื่อเราสวดมนต์ข้ามปีเราก็จะได้อยู่กับครอบครัว แทนการเฉลิมฉลองด้วยการกินเหล้า เราก็จะได้กุศลเราไม่ควรข้ามปีอย่างไร้สติ ทำไมปีใหม่เราต้องทำลายสติปัญญา ทำไมไม่รักษากายรักษาสติให้ใหม่ตลอดเวลาเพื่อต้อนรับปีใหม่ เพราะปีใหม่เราควรหันมาเจริญสติแทนการเมาเหล้าเมาอารมณ์

"อยากให้เริ่มสวดมนต์กันทุกวัน เพราะการสวดมนต์จะได้กุศล ถือเป็นการสวดคำสอนของพระพุทธเจ้า ก่อให้เกิดคลื่นเสียงแห่งกุศล ทำให้จิตมีสมาธิ ไม่ขุ่นมัว อีกทั้งเมื่อเราสวดมนต์คลื่นเสียงของการสวดมนต์จะไปทำให้โมเลกุลของน้ำในร่างกายเรียงตัวจึงทำให้ผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำจะมีเลือดลมดีผิวพรรณดี หน้าตาแจ่มใส" แม่ชีศันสนีย์กล่าว

จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ประชาชนชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาจะได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในค่ำคืนส่งท้ายปี2554 ในโอกาสสำคัญถึง 2 โอกาส และจะส่งผลให้เกิดเป็นกุศลครั้งยิ่งใหญ่ แล้วกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวาย "ในหลวง" เพื่อต้อนรับปีพุทธชยันตีที่กำลังจะมาถึงเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะได้รับพร้อมกันถึงสองทาง

เมื่อเราเริ่มเห็นทางแห่งการทำให้ตัวเองครอบครัวสังคมก้าวไปสู่ความดีมีความสุขสงบทำโดยไม่ต้องลงทุนเสียเงินเสียทองไปซื้อหา จึงอยากจะชวนให้ฉวยโอกาสทำอย่างต่อเนื่องตลอดไป อาจจะทุกวัน หรือทำบ่อยๆและหรือทำทุกปี อานิสงส์ที่ได้ก็อย่างที่ท่านผู้รู้กล่าวไว้ข้างต้นนั่นแล

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม