ลงมือทำกันจริงๆ

โดย
| |
อ่าน : 1,841

 

ประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศที่ติดกลุ่มประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในระดับที่น่าห่วงอันเกิดจากเหตุปัจจัยแวดล้อมมากมายดังที่รู้และเห็นกันเป็นประจำ

อันดับต้นๆ ของสาเหตุมาจากเมาแล้วขับขี่ เมาแล้วใช้รถใช้ถนนเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่ส่วนใหญ่มักเฉลิมฉลองกันด้วยน้ำเมา อย่างปีใหม่ สงกรานต์ การฉลองตำแหน่ง ความสำเร็จต่างๆ แม้เพียงเล็กน้อย การเที่ยวเตร่กลางคืน เป็นต้น

การเสียชีวิตและบาดเจ็บด้วยอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท ทั้งการใช้ความเร็ว ทั้งถนนที่ไม่สมบูรณ์ กระทั่งการไม่เคารพกฎจราจรจนนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุจนเป็นที่มาของสถิติ "คนไทยเสียชีวิตวันละ 30คน จากอุบัติเหตุกลุ่มที่เสียชีวิตสูงที่สุด คือ เด็กและเยาวชน"การสูญเสียใคร คนใด คนหนึ่งในครอบครัวไปเป็นเรื่องใหญ่แน่นอน โดยเฉพาะการสูญเสียเพราะอุบัติเหตุนี่ไม่ได้รวมการสูญเสียทางเศรษฐกิจ

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) ร่วมกับมูลนิธิไทยโรดส์ ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมมือกันจัดแถลง "11ดัชนี ชี้วัดตัวการคร่าชีวิตคนไทยบนท้องถนน สู่ทศวรรษแห่งการลงมือทำ : Time For Action"

โดยในช่วงปลายเดือนสิงหาคมจะมีการจัดงานสัมมนาระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 10ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพฯ ไบเทค บางนา เพื่อเน้นการมีส่วนร่วม ลดการตายให้ได้ครึ่งหนึ่ง ภายใน 10ปี

หลักการที่น่าจะเน้นในการสัมมนาคือ รณรงค์ให้ "ลงมือทำกันจริงๆ" ไม่ใช่แค่คิดแค่พูด

ความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เป็นเรื่องที่ป้องกันและลดความสูญเสียลงได้ถ้าทุกฝ่ายทุกคนตระหนักถึงความสำคัญ ช่วงเวลา 10ปี น่าจะลดได้ไม่น้อยอย่างแน่นอนแต่นั่นประเทศไทยต้อง "ลงมือทำ" โดยใช้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายในสังคมไทย เพื่อระดมงบประมาณและทรัพยากรรณรงค์สร้างสำนึกไม่ให้ผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนตั้งอยู่ในความประมาทเช่นขับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อคอันจะนำไปสู่การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุลงได้

มติครม. เมื่อวันที่ 4ม.ค.54ประกาศให้ปี 2554เป็นปีแห่งการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง กำหนดให้บริเวณสถานที่ราชการ เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100%ให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดแจ้งให้หน่วยงานในพื้นที่ร่วมมือย่างเคร่งครัด

สอดคล้องกับปฏิญญามอสโก ในเรื่องการป้องกันความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่มีกรอบประกอบด้วย 5เสาหลัก เพื่อเป็นแนวทางการทำงาน คือ 1การบริหารจัดการ 2ความปลอดภัยด้านยานพาหนะ 4ด้านสมรรถนะและพฤติกรรมผู้ขับขี่ และ 5ด้านการช่วยเหลือรักษา และไทยยังได้ประกาศให้ตั้งแต่ปี 2554-2563เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้ต่ำกว่า 10คน ต่อประชากร 1แสนคน

ดัชนีชี้วัดความปลอดภัยทางถนน 11ด้าน จะมีการตีแผ่อย่างละเอียดในงานสัมมนาระดับชาติดังกล่าวภายใต้หัวข้อ "สู่ทศวรรษแห่งการลงมือทำ : Time For Action"

การสัมมนาดังกล่าวน่าจะกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงการลดความเสียหายจากอุบัติเหตุได้อย่างจริงจังเพื่อนำความสุขมาสู่ครอบครัวและสังคมลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นมีสติในการขับขี่ สวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อต้องขับขี่รถ

แต่นั่นหมายถึงว่าไม่ใช่คิดต้องลงมือทำกันจริง

 

 

ที่มา หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม