กีฬาเรือยาว...มรดกวัฒนธรรมต้องไม่ดื่มเหล้า

โดย
| |
อ่าน : 3,144

"น้ำคือชีวิต" พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของน้ำต่อสรรพชีวิตสรรพสิ่ง ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยใดก็ไม่อาจปฏิเสธความสำคัญของน้ำไปได้ แม้ในหลายเหตุการณ์อันเลวร้ายโศกนาฏกรรมจะเกิดจากน้ำก็ตาม

"คนไทย" มีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับ"สายน้ำ"และ"ธรรมชาติ" การสร้างบ้าน สร้างเมือง สร้างชุมชนแต่โบราณกาล จะเลือกทำเลที่มี แม่น้ำ ลำคลองและแหล่งน้ำ เป็นสำคัญเพราะอะไรอย่างแรกเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม สำคัญต่อมาคือการสัญจร สมัยโบราณการสัญจรไม่มีถนนจึงใช้ทางน้ำ

การสัญจรใช้"เรือ" เป็นพาหนะหลักไม่ใช่ว่ายน้ำข้ามคลองไปมาหากันแน่นอน ในสังคมนับแต่โบราณมาน้ำจึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในฤดูกาลต่างๆอย่างเช่นประเพณีแข่งเรือ เป็นต้น เป็นกุศโลบายของคนโบราณถึงการหาโอกาสออกกำลังกายแล้วยังก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นการพักผ่อนพบปะสังสรรค์ของคนในหมู่บ้านต่างบ้าน ถือเป็นประเพณีอันดีงามที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำถือเป็นประเพณีกีฬาที่มีการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่กับลุ่มน้ำจวบจนวันนี้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), แผนพัฒนาองค์ความรู้และนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ผู้จัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ฝึกสอนเรือยาวประเพณี โดยใช้เทคนิคการพายเรือและวิทยาศาสตร์การกีฬาในงานแข่งเรือยาวปลอดเหล้าเบียร์ที่จะมาถึงในฤดูกาลแข่งขันในปี 2554

นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการกลุ่มงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อทดแทนธุรกิจแอลกอฮอล์ในงานประเพณี กล่าวว่า จากที่ สสส. ได้มีการจัดหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ฝึกสอนเรือยาวโดยมีเป้าหมาย เพื่อสร้างค่านิยมใหม่ทางสังคมถือเป็นอีกความก้าวหน้าโดยนำการกีฬาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ในมุมของการดูแลสุขภาพ หากการบูรณาการพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทั้งในแง่การส่งเสริมกีฬาการออกกำลังกาย การฟื้นคืนคุณค่างานบุญประเพณีที่ดีงาม จะสามารถก่อให้เกิดพลังใหญ่ในการขับเคลื่อนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและความยั่งยืนของประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้าที่ส่งต่อความดีงามในอนาคตหลักสูตรดังกล่าวซึ่งมีการจัดขึ้นมาสองครั้งแล้วประสบความสำเร็จอย่างมากนาย

สุริยกรณ์ สวรรค์ตรานนท์ ผู้ฝึกซ้อมทีมเรือแม่ย่าคำไหล จ.อุบลราชธานี เผยว่าถ้าอยากเป็นนักกีฬาที่ดีต้องไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะอบายมุขเหล่านี้จะเข้าไปบั่นทอนสุขภาพ ทำให้สุขภาพร่างกายของเราเสื่อมถอย หมดแรง แรงตกซ้อมไม่อึด ควรจะต้องหมั่นฝึกฝน ฝึกซ้อมให้มากที่สำคัญ ต้องรักษาสุขภาพกาย ใจ ให้แข็งแรงและต้องฝึกซ้อม เพื่อตัวเอง และจะนำเทคนิคที่ได้รับรวมถึงหลักจิตวิทยาไปใช้ในทีมต่อไป

อย่างไรก็ดีนายวิษณุ ศรีทะวงศ์ผู้จัดการกลุ่มงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อทดแทนธุรกิจ แอลกอฮอล์ในงานประเพณียืนยันทิ้งท้ายว่า ทาง สสส. จะมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมครั้งที่ 3 ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ โดยร่วมกับเทศบาลเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้นักกีฬาแข่งขันเรือยาวประเพณี ลุ่มน้ำมูล ได้ศึกษาเกี่ยวกับนำเทคนิคการพายเรือตลอดจนการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาดังกล่าวมาใช้ในการแข่งขันเรือยาวประเพณีอย่างถูกวิธีโดยปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งเพื่อฟิตร่างกาย ในการฝึกซ้อม ในช่วงก่อนฤดูการแข่งขันในปี 2554 นี้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม