รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล"บุคคลที่เสียสละอุทิศตนเพื่อวงการแพทย์และสาธารณสุข”

โดย
| |
อ่าน : 7,632

 

"การทำงานเพื่อผู้อื่นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะการเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม" ที่มาของการมอบรางวัล "บุคคลที่เสียสละอุทิศตนเพื่อวงการแพทย์และสาธารณสุข" ก็มาจากแนวคิดที่ต้องการเป็นกำลังใจให้กับผู้เสียสละให้กับประชาชนได้ทำงานต่อไป

เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2554มีความพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมาคือ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลให้แก่บุคคลที่เสียสละอุทิศตนเพื่อวงการแพทย์และสาธารณสุขขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก โดยคัดเลือกจากบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขจากทั่วโลก

ผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ได้รับคัดเลือก2ท่าน คือ Dr.Karamoko Nimaga จากสาธารณรัฐมาลี และ Ms.Daw Nan Than Than จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

รศ.ดร.ชื่นฤหัย กาญจนะจิตรา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และรองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่ายและอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม (วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยถึงเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะได้รับรางวัลว่า มีการเสนอชื่อจากประเทศต่างๆทั่วโลก หรือคณะกรรมการคัดเหลือเพียง2ท่านที่ได้รับรางวัล ซึ่งไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นแพทย์เท่านั้น

"การมอบรางวัลเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจแก่คนที่ทำงาน และประกอบกับการจัดประชุมในปีนี้หัวข้อการหารือกัน คือ การจัดสรรกำลังคน จึงมอบรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พื้นที่ดีเด่น เป็นขวัญกำลังใจให้แพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่เขตชายแดน" รศ.ดร.ชื่นฤทัยกล่าว

Ms. Daw Nan Than Than คือ 1 ใน 2 ผู้ได้รับรางวัลที่มอบให้กับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ในการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2554 เป็นผดุงครรภ์หญิงชาวพม่า อายุ 50 ปี เกิดเมื่อปี ค.ศ.1960 ซึ่งได้เริ่มเรียนฝึกอบรมการผดุงครรภ์ และทำงานในเขตชนบทอยู่เสมอ ซึ่งตั้งแต่เข้าไปปฏิบัติงาน อัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็กไม่เกิดขึ้นอีกเลย จึงได้รับรางวัลดีเด่นทางด้านโภชนาการและการสร้างภูมิคุ้มกันโรค จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.1994

"รู้สึกเป็นเกียรติและตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติรางวัลนี้เพราะตนเป็นแค่คนทำงานตัวเล็กๆ อยู่ในชุมชนที่ห่างไกล แต่การได้ช่วยเหลือและเห็นผู้คนมีสุขภาพที่ดีก็ทำให้มีความสุข และอยากทำงานเพื่อชาวบ้าน เพื่อให้พวกเขามีสุขภาพที่ดี" Ms.Daw Nan Than Than

เป้าหมายหลังจากนี้ Ms.Daw เล่าว่าก็ยังคงจะทำงานเพื่อชุมชนเช่นเดิม แต่ตั้งใจทำงานให้หนักมากขึ้น และพัฒนาความรู้ความสามารถให้มีมากขึ้นไปอีก เพื่อทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและอยากให้คนรุ่นต่อไปมีแรงบันดาลใจที่จะเสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อผู้อื่นเช่นเดียวกัน

การมอบรางวัลดังกล่าว ถือเป็นครั้งแรกที่คัดเลือกจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้กำลังใจแก่คนทำงานที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ และอุทิศตนทำงานในพื้นที่ที่ห่างไกล โดยมีทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนักอนามัย

สำหรับการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2554 มีประเด็นสำคัญที่ต้องนำไปช่วยกันขบคิดต่อ คือ เรื่องของการกระจายกำลังคน ที่เร็วๆ นี้ จะมีการนำผลการศึกษาเรื่องการจัดสรรกำลังคนได้รับความสนใจจากตัวแทนคณะแพทย์ไปประชุมร่วมกันกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทย์จากสาขาต่างๆ

โดยเฉพาะเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ให้นักศึกษาแพทย์มีความเข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคไปพร้อมกับความเชี่ยวชาญในการรักษาตัวโรค เพื่อการวางแผนรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากพฤติกรรม เช่น เบาหวาน,ความดัน เป็นต้น เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ให้ได้มี"บุคคลที่เสียสละอุทิศตนเพื่อวงการแพทย์และสาธารณสุข เพิ่มขึ้นในสังคม

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม