พลังเยาวชนกับสังคมโครงการเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 2,952

บ้านหลายๆ หลังเมื่อรวมกันมากขึ้นก็จะกลายเป็นเมืองคำพังเพยที่ว่า "คบเด็กสร้างบ้าน" จึงน่าจะมีประโยชน์อย่างสูงในยามที่ โลกเจริญมากขึ้น เด็กมีความคิดสูงขึ้น เพราะจะทำให้พลังอันเกิดจากเด็กๆ สามารถสร้างสรรค์งานต่างๆเพื่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น...มีข้อแม้อยู่นิดเดียวตรงที่ว่า "ต้องรู้จักดึงพลังของเด็กมาทำให้เป็นประโยชน์"

ภาพกิจกรรมต่างๆ ของเด็กๆ ในงานวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา ทำให้สังคมส่วนใหญ่มองเห็นว่า "เด็กไทยยุคนี้มีพลังมากพอที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ" ได้อย่างอเนกอนันต์

ด้วยเหตุนี้เองโครงการเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่จึงได้เรียกร้อง เชื้อเชิญให้เด็กๆ ออกแนวคิดแบบสร้างสรรค์จัดทำเป็นสื่อเพื่อเผยแพร่สู่มวลชนด้วยการ ร่วมร้อยเรียงเรื่องราว รัก ละ เลิก โดยให้เด็กๆ เล่าเรื่องราวถึงความรักของเด็กๆ ที่จะเป็นกำลังใจให้พ่อ-แม่หรือญาติเลิกบุหรี่ หรือถ่ายทอดความรักของเด็กๆ ที่ต้องการให้พ่อ - แม่หรือญาติของตนเองละเลิกบุหรี่ให้จงได้ สำหรับรูปแบบของการสื่อสารเพื่อให้ถึงพ่อ - แม่และคนที่รักจะเป็นการเล่าเรื่องราวผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ อาทิเรียงความ, ภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย, อี - การ์ดหรือคลิปวิดีโอที่บันทึกในรูปแบบ DVD ความยาวไม่เกิน 5 นาทีเพื่อเข้าชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท โดยครอบครัวของผู้เข้ารอบคัดเลือก 100 เรื่องจะได้เข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลร้อยเรื่องราว "รัก ละ เลิก" ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2554

รายละเอียดในการส่งผลงาน สามารถส่งผ่านทางเครือข่ายเภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่, ร้านยา เภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่, E-mail: lovetoquit@smokefreephamacy.com อีเมล์นี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปต์ก่อน หรือส่งผลงานมาที่ 713 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 พร้อมแนบชื่อที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับด้วย หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 31 มกราคมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2482000 ต่อ 261 และ 262 หรือ084-3334618

ทุกวันนี้ ผู้ใหญ่มักจะมองภาพลบที่มีต่อเด็กไปในทำนองว่าเป็นตัวสร้างปัญหาให้กับสังคม ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมเลียนแบบ ที่มักจะนิยมชมชอบ นำเอาแบบอย่างที่ไม่ดี ซึ่งไหลมากับวัฒนธรรมต่างวัฒนธรรม เข้ามาใช้ในอีกมิติแห่งวัฒนธรรม จนทำให้กลายเป็นปัญหาที่มีวัฒนธรรมไม่เหมือนกัน, การหลงผิด ที่ขาดสติสัมปชัญญะ ถูกล่อหลอกให้เข้าไปสู่วังวนแห่งความหายนะอันเป็นอบายมุขแห่งชีวิตที่ใครก็ตามเมื่อเข้าไปสู่วังวนนี้แล้วจะนำพาให้ชีวิตมีแต่ความหายนะ อาทิ การเข้าถึงยาเสพติด การเข้าถึงการพนันนอกจากนี้ ยังมีภาพลบที่ยังฝังหัวผู้ใหญ่ที่ไม่เข้าใจในตัวเด็กเกี่ยวกับเรื่องของการเลียนแบบและการหลงผิดแล้วยังมีภาพลบอีกอย่าง เป็นต้นว่ามองเด็กรุ่นใหม่ว่าไม่ชอบเรียนหนังสือไม่ชอบแสวงหาความรู้ และไม่ชอบที่จะแสดงความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆ กับสังคม

การมองเช่นนี้ของบรรดาผู้ใหญ่ที่คิดว่าเด็กจะมีภาพลบอยู่ตลอดเวลาจะไม่คิดเลยว่าการที่เด็กๆ ต้องกลายเป็นปัญหาของผู้ใหญ่แบบนี้  ปัจจัยหลักมันอยู่บนฐานใด ระหว่าง "ความสมัครใจกับความจำเป็นบังคับ" พฤติกรรมที่เป็นปัญหา ซึ่งมักจะปรากฏอยู่ในตัวของเด็กก่อนที่ผู้ใหญ่จะโยนความผิดไปให้เด็กเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว แสดงให้เห็นถึงความคับแคบทางโลกทัศน์ของผู้ใหญ่ที่มองไม่กว้างว่าอะไรคือพื้นฐานของการทำให้เกิดขึ้น มีปัญหามากมายที่เด็กไม่เคยคิดที่จะเข้าไปสัมผัสพวกเขาส่วนใหญ่ต้องการแสวงหาสิ่งที่ดีของชีวิตทั้งนั้นแต่ไม่มีโอกาสที่จะเปิดให้พวกเขาได้เข้าไปเก็บเกี่ยวได้ช่องทางแห่งอบายมุขซึ่งเป็นช่องทางที่ใหญ่มาก มีแรงดึงดูดสูงมากจึงดึงเอาเด็กผู้แสวงหาโอกาสให้แก่ตัวเองหลงเข้าไปกว่าจะรู้ตัวว่าเป็นการเดินผิดทางก็ต่อเมื่อมันหมดโอกาสที่จะกลับตัวได้แล้ว ดังนั้น การที่มีองค์กรภาคเอกชนหรือมีองค์กรของภาครัฐบางหน่วยงานที่เปิดโอกาสให้เด็กสามารถเข้าไปแสวงหาอนาคตและประกาศแนวคิดสร้างสรรค์ของตนเองให้สังคมรับรู้ได้ จึงเป็นโอกาสที่ผู้ใหญ่ควรจะต้องช่วยกันส่งเสริม

แทนที่จะกล่าวหาว่าเด็กเป็นตัวสร้างปัญหาเราต้องมองว่าผู้ใหญ่ต่างหากที่เป็นตัวสร้างปัญหาให้แก่เด็ก ด้วยการทอดทิ้งให้เด็กอยู่อย่างโดดเดี่ยวในช่วงที่เด็กๆ ยังขาดวุฒิภาวะของความเป็น "คนผู้ใหญ่เต็มตัว" โครงการเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ จึงเป็นโครงการที่พ่อ - แม่ ผู้ปกครอง ควรจะต้องกระตุ้นหรือบอกเล่าให้เด็กๆที่อยู่ภายใต้การปกครองดูแลได้รับรู้และกระตุ้นให้พวกเขาได้แสดงศักยภาพที่มีคุณค่าในตัวเองออกมาให้สังคมได้รับรู้ การกระตุ้นให้เด็กได้แสดงถึงศักยภาพที่มีคุณค่าของตัวเองบ่อยๆ จะยิ่งเป็นการสร้างสังคมเด็กที่มีคุณค่าให้เพิ่มมากขึ้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า โดย ปานมณี

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม