"เกื้อกูล-เป็นสุข" ปัจจัยสู่ "มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ"

โดย
| |
อ่าน : 1,615

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มุ่งมั่นส่งเสริมสุขภาพคนไทยให้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ ด้วยการสนับสนุนองค์กรหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถาบันการศึกษา ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในหลายรูปแบบ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในทุกระดับหนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือ การสนับสนุนการผลักดัน "มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ" โดยมีจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยนำร่องเป็นต้นแบบก่อนขยายผลต่อไป

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จุฬาฯ มีเป้าหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพที่สมบูรณ์แบบให้ได้ภายใน 2 ปีนี้ โดยได้จัดทำยุทธศาสตร์ "เกื้อกูล" และ "เป็นสุข" มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้างเสริมกมลรัตนกุลสุขภาวะ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความปลอดภัย เพื่อการมีสุขภาพที่ดี รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งสุขภาพชุมชนโดยรอบสร้างจิตสำนึกและศักยภาพนิสิต ตลอดจนสร้างเสริมสุขภาพในการเรียนการสอน การฝึกอบรม และบุคลากรในทุกระดับ

การดำเนินงานเน้นที่การร่วมมือของหน่วยงาน ชุมชนและกลุ่มบุคคล ทั้งนี้ การสร้างความเข้มแข็งสุขภาพชุมชนโดยรอบนั้น ได้กำหนด "โครงการชุมชนสุขภาพ 5 ส" ขึ้นซึ่งประกอบด้วย สวนลุม สีลม สี่พระยา สามย่าน และสยามสแควร์ โดยมีการลงพื้นที่จัดกิจกรรมในด้านต่างๆ อาทิการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ, การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก, การจัดการสิ่งแวดล้อม และการดูแลอาหารให้สะอาดเป็นต้น ขณะเดียวกัน ในพื้นที่ต่างจังหวัด ก็ได้มีการจัดกิจกรรมอาทิ การจัดโปรแกรมด้านการยุทธศาสตร์สำหรับโรคกล้ามเนื้อและกระดูกที่เกิดจากการทำงานในอุตสาหกรรม 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี, การเติมความสุขให้ชุมชนเกาะสีชังด้วยการคืนความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างยั่งยืน และการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายชี่กง 18 ท่า เป็นต้น กิจกรรมต่างๆ นั้นจะทำอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกกลุ่ม และบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้านนางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. กล่าวว่าตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน สสส.ให้การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะผ่านทางสถาบันอุดมศึกษาไปแล้ว 53 แห่ง แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐ 8 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 12 แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 24 แห่ง โดยก่อนที่จะมีการดำเนินการนั้น ทุกแห่งจะต้องวิเคราะห์ปัญหาในมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบส่งมายัง สสส. เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ

จากผลการวิเคราะห์ภาพรวม พบว่า ประเด็นปัญหาสำคัญที่พบมากที่สุด ได้แก่

1. อุบัติเหตุ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด

2. สุราและบุหรี่

3. โภชนาการ

4. สภาพแวดล้อม การจะนำมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพที่สมบูรณ์แบบนั้นทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังและต้องทำด้วยความเต็มใจจึงจะบรรลุผลสำเร็จได้ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยยกระดับสุขภาวะของชาวอุดมศึกษา และสังคมรอบรั้วมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม