คนอยากลอยการเมืองไทยไปกับสายน้ำ

โดย
| |
อ่าน : 4,800

เนื่องด้วยวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ เป็นวันลอยกระทง ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล จำนวน 1,354 คน เรื่อง “คนไทยกับการเที่ยวงานลอยกระทงปี 2556” พบว่า

ประชาชนร้อยละ 52.4 ตั้งใจจะออกไปลอยกระทงในปีนี้ ขณะที่ ร้อยละ 47.6 บอกว่าไม่แน่ใจ ทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 32.4 อยากไปร่วมงานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง กรุงเทพฯ มากที่สุด รองลงมาร้อยละ 19.9 อยากไปงานยี่เป็ง จ.เชียงใหม่ และร้อยละ 11.8 อยากไปงานเผาเทียนเล่นไฟ จ.สุโขทัย

เมื่อถามถึงบรรยากาศงานลอยกระทงในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วประชาชน ร้อยละ 52.2 คาดว่าน่าจะคึกคักน้อยกว่าปีที่แล้ว ขณะที่ร้อยละ 23.4 คาดว่าน่าจะคึกคักมากกว่าปีที่แล้ว

สำหรับในการลอยกระทงปีนี้ประชาชนร้อยละ 79.5 บอกว่าจะเลือกใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น รองลงมาร้อยละ 17.3 เลือกใช้กระทงที่หาซื้อได้สะดวก และร้อยละ 3.2 เน้นกระทงที่มีความสวยงามมาก่อน

ส่วนเรื่องในสังคมไทยที่อยากให้ลอยไปกับกระทงมากที่สุดคือ การเมืองไทย (ร้อยละ 56.4) รองลงมาคือ ความไม่สามัคคี และความขัดแย้งของคนในชาติ (ร้อยละ 18.0) และนักการเมืองที่คอร์รัปชั่น โกงกิน (ร้อยละ 6.0)

เรื่องที่ประชาชนจะอธิษฐานขอพรจากพระแม่คงคาในวันลอยกระทงปีนี้มากที่สุด คือ ขอให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ (ร้อยละ 50.9) รองลงมาคือ ขอให้เศรษฐกิจดี ร่ำรวย มีความเป็นอยู่ดีขึ้น (ร้อยละ 15.4) และ ขอให้การเรียน การทำงานราบรื่นๆ ประสบความสำเร็จ (ร้อยละ 14.8)

สุดท้ายสาเหตุสำคัญที่อาจจะทำให้เปลี่ยนใจไม่ออกไปเที่ยวงานลอยกระทงมาก ที่สุด คือ ไม่ชอบคนเยอะ อึดอัด (ร้อยละ 21.8) รองลงมาคือ บรรยากาศทางการเมืองที่ไม่ปลอดภัย (ร้อยละ 18.2) และ อาจจะไม่ว่าง/ติดงาน (ร้อยละ 13.8)

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม