ฟื้น "คีรีวงกต" ค่ายกลรวมใจ"บ้านคำกลาง"

โดย
| |
อ่าน : 6,788

 

            พูดถึง "คีรีวงกต" ประเพณีโบร่ำโบราณของคนอีสานที่สืบทอดมาร่วม 200 ปี และหลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น คนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยรู้จักกัน ประเพณีนี้เป็นกิจกรรมในรูปแบบที่คนในชุมชนมาร่วมมือร่วมใจกันจัดในช่วงงานบุญออกพรรษา มีการทำบุญที่วัดชาวบ้านจะช่วยกันคนละไม้ละมือ สร้างค่ายกลจำลองเหมือนเขาวงกตที่ลดเลี้ยว โดยการนำไม้ไผ่มากั้นทางเดินเป็นวงเวียน เพื่อให้คนเดินเข้าไปถวายดอกไม้ธูปเทียนบูชาที่ร้านประทีปที่จัดทำขึ้น

         

นายพรณรง ปั้นทอง แกนนำเครือข่าย บ้านคำกลาง ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ บอกว่า จุดเริ่มต้นการทำคีรีวงกต มาจากโครงการลด ละ เลิกเหล้า ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก โดยมีหลายหน่วยงานให้การสนับสนุนทั้ง มูลนิธิเพื่อนหญิง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และโครงการครอบครัวเข้มแข็งโดยชุมชน สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยแกนนำได้เห็นรูปแบบการทำคีรีวงกตของบ้านวัดดอนมดแดง ที่อาศัยความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนมาใช้เป็นเครื่องมือดึงคนเข้าวัด จึงคิดนำมาพัฒนาที่หมู่บ้านคำกลาง โดยจัดกิจกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรม 'คีรีวงกต' ขึ้น

           

"ผลตอบรับจากการจัดกิจกรรมคีรีวงกตในงานออกพรรษาปีที่แล้วค่อนข้างดี ในปีนี้ชาวบ้านในหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือแม้คนต่างหมู่บ้านต่างอยากเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เมื่อวันที่ 21-23 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งจัดกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะคีรีวงกตเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับเด็กๆ ทำให้เกิดความอยากรู้อยากลอง" พรณรงให้ภาพการจัดกิจกรรมในปีนี้

 

          สำหรับในปีหน้า ชาวบ้านจะมีการจัดงานคีรีวงกตเพิ่มแบบเต็มรูปแบบ 12 วง เพิ่มวงให้ใหญ่กว่าเดิมแสดงให้เห็นว่า หมู่บ้านมีความอุดมสมบูรณ์ เพราะหมายถึงมีทรัพยากรในการนำมาทำมาก โดยเฉพาะไม้ไผ่ ผนวกกับความเชื่อและความศรัทธาที่ว่า หากนำเอาดอกข้าวมาบูชา จะทำให้การทำนาของชาวบ้านได้ผลผลิตสูง เพราะได้พรจากเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

 

          ขั้นตอนการทำคีรีวงกต จะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบช่วยกันคนละไม้คนละมือ โดยใช้เวลาในการเตรียมงานทำคีรีวงกตประมาณ 20 วัน พอถึงวันทำกิจกรรม ซึ่งเป็นวันก่อนออกพรรษา 2 วัน และวันออกพรรษา 1 วัน รวม 3 วัน กิจกรรมแต่ละวัน ก็จะมีการทำพิธีกรรมทางศาสนา การละเล่นพื้นเมือง เช่น ปีนเสาน้ำมัน ชิงมะพร้าว ฟื้นฟูการทำพลุ ตะไล ส่วนตอนเย็นของทั้ง 3 วัน จึงจะออกมานำเอาดอกข้าว ดอกไม้ ธูปเทียน มาบูชาตามวงเวียนคีรีวงกตที่ได้ทำไว้

 

วัฒนธรรมคีรีวงกตนั้น สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม ที่ก่อให้เกิดความสามัคคี ความเพียร ความอดทน การเสียสละของผู้นำ บวกกับวิถีของคนที่จะร่วมพิธีในวัด จะต้องทำตัวให้สะอาดบริสุทธิ์ ลด ละ เลิกเหล้า ปลอดจากอบายมุข ต้องอาบน้ำอาบท่า แต่งตัวสวยงามก่อนมาร่วมกิจกรรม และเมื่อเดินเข้าไปในคีรีวงกต ก็ต้องมีสติไม่เช่นนั้นอาจหลงทางเหมือนติดในเขาวงกตได้ ถือเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ทำให้คนประพฤติดี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยดึงคนเข้าวัด โดยเชื่อว่า จะทำให้คนที่เข้าร่วมงานทุกปีมีคุณธรรมจริยธรรม มากกว่าหมู่บ้านที่ปล่อยไปตามยุคสมัย โดยไม่ทำอะไรเลย นอกจากนี้ การทำคีรีวงกต ยังจะทำให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยการถ่ายทอดให้พวกเขาเป็นผู้สืบสานและร่วมอนุรักษ์ต่อไปอีกด้วย

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

Update : 23-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม