"ข้าแห่งราษฎร" กลไกการปฏิรูป

โดย
| |
อ่าน : 3,061

ทิศทางปฏิรูปประเทศ

 

 

          ถือเป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าและความเคลื่อนไหวของการปฏิรูปประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พูดผ่านรายการ "เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์" ประจำวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย.2553 ว่า

 

         ..จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูปการเมืองให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นปีนี้..

 

          แปลไทยเป็นไทยว่า..รัฐบาลไม่ได้ลืมนะกับสัญญิงสัญญาว่า จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้น และให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งนับแต่วันที่รัฐบาลประกาศนโยบายการปฏิรูปประเทศ และนายกฯอภิสิทธิ์ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ก็กินระยะเวลาใกล้ครึ่งปีแล้ว

 

          การแถลงหรือรายงานผลการติดตามงานการปฏิรูปในครั้งนี้ จึงถือเป็นความเคลื่อนไหวที่น่ายินดี เพราะอย่างที่รู้ๆ กันครับว่า จะเปลี่ยนแปลงอะไรนั้น มันต้องค่อยเป็นค่อยไป และต้องใช้เวลา โดยเฉพาะเรื่องยากๆ เรื่องซับซ้อน ย่อมต้องมีรายละเอียด ทั้งในการศึกษารวมรวมข้อมูล การทำความเข้าใจ ซึ่งก็หมายถึงการกินเวลามากเป็นเงาตามตัว

 

          สำหรับแผนปฏิบัติการที่นายอภิสิทธิ์รายงานให้ทราบนั้น จะถูกใจคนไทยทั้ง 67 ล้านคนหรือเปล่านั้น ผมว่าคงต้องเฝ้าติดตามตรวจสอบต่อไปครับ ถึงแม้ว่า 4 ประเด็นหลักของการปฏิรูปนั้นครอบคลุมความจำเป็นและความต้องการอย่างไม่ต้องสงสัย ไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สวัสดิการสังคมและปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

          อย่างน้อยที่สุด...วันนี้ ! ผมก็ให้คะแนนความพยายามของนายกฯนะครับ

 

          โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 2 ประการ

 

          ประการแรก ความเอาจริงเอาจังที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปให้เป็นจริงให้ได้

 

          แม้ดูเหมือนบางเรื่องบางราวที่กำลังพยายามทำอยู่นั้น จะสวนกระแส หรือต้องต่อสู้กับสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจเท่าไรนัก

 

          กรณีนักการเมืองไม่ยอมแสดงสปิริตลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี ท่ามกลางเสียงเรียกร้องเพื่อความโปร่งใสในการเลือกตั้งซ่อม น่าจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดอันหนึ่งว่า การปฏิรูปการเมืองไทยคงต้องใช้ระยะเวลาอีกยาวนาน..จริงไหมครับ

 

          อีกอย่าง นโยบายปฏิรูปประเทศไทยจะถูกมองว่าเป็นเกมทางการเมืองอยู่ร่ำไป ตราบเท่าที่ผู้มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนั้น ก็มิได้กระทำตนเป็นตัวอย่างหรือแสดงตนเป็นผู้นำด้านจิตสำนึกใหม่แต่อย่างใด...ผมจึงต้องให้คะแนนความพยายามในข้อนี้ไง!

 

          ประการที่สอง การเข้าใจเข้าถึงข้อเท็จจริงว่า การทำงานปฏิรูปจะต่อเนื่องจนถึงขั้นบรรลุผลสำเร็จได้ ต้องพึ่งพาข้าราชการ

 

          ประเด็นนี้เป็นการตีโจทย์แตกของนายกฯ อภิสิทธิ์ครับ เราจึงได้ยินได้ฟังจากปากนายอภิสิทธิ์ว่า จะมีการประชุมหรือ "เข้าค่าย" บรรดาข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพราะต้องยอมรับความจริงว่า เราอาจจะมีคณะกรรมการปฏิรูปชุดที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งทำงานอย่างขมักเขม้น และมีคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปที่มีประสิทธิภาพ โดยการนำของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ตลอดจนคณะอนุกรรมการชุดอื่นๆ ที่เต็มใจเต็มที่ในการเป็นกองหนุนเพื่อการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย

 

          แต่ถ้าเขียน "โรดแม็พ" ปฏิรูปประเทศไทยเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ไม่มีใครนำไปลงมือทำหรือปฏิบัติไปตามแผนแม่บท เพราะเขาไม่เข้าใจ เขาไม่เห็นด้วย เขารู้สึกว่าเขาไม่เกี่ยว ธุระไม่ใช่ และ ฯลฯ สัมฤทธิ์ผลที่ต้องการย่อมเป็นไปไม่ได้..จริงไหมครับ?!?

 

          บรรยากาศของข้าราชการที่ทำตนเป็นรถเกียร์ว่าง สร้างผลกระทบอย่างไรต่อสังคมไทย ผมเชื่อว่าทุกคนยังคงจะพอจำได้ ฉะนั้น..นอกจากขอความร่วมมือร่วมใจกับประชาชนคนไทยในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีกว่า คงปฏิเสธไม่ได้ว่า "ข้าราชการ" เป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญ

 

          ปฏิรูปการศึกษา จะสำเร็จได้อย่างไร หากข้าราชการครูและอาจารย์ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ มิได้เห็นดีเห็นงามและมองเห็นปัญหาสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติการที่คณะกรรมการปฏิรูปเสนอแนะ หรือคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปชี้แนวทาง

 

          ปฏิรูปเศรษฐกิจ จะเป็นจริงได้เมื่อไหร่ ถ้าหากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การค้าการลงทุน การพลังงาน การอุตสาหกรรม การพาณิชย์ การเกษตร เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ แล้วปล่อยให้เอกชนลงมือทำแต่ฝ่ายเดียว

 

          ปฏิรูปสวัสดิการสังคม และคุณภาพชีวิต ตลอดจนปฏิรูปสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดชีวิตที่ดีกว่า ยิ่งเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน หากผู้มีอำนาจหรือมีกฎหมายในมืออย่างข้าราชการตามกระทรวง ทบวงกรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่เห็นความสำคัญของการบริหารจัดการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้น

 

          ข้าราชการการเมืองอย่างนายกฯ อภิสิทธิ์ หรือคณะรัฐมนตรีทุกคนที่มีหัวใจของการปฏิรูปนั้น จะต้องไปๆ มาๆ บนถนนแห่งอำนาจรัฐ ตามบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ และมีห้วงเวลาที่จำกัดตามสถานการณ์ต่างๆ ครับ แต่ข้าราชการประจำ หรือข้าราษฎรในกระทรวงต่างๆ ที่กินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนนั้น อายุงานเขามีกำหนดถึง 60 ปีครับ อย่างน้อยคนที่อยู่ในอาชีพข้าราชการ (หากไม่เบื่อเสียก่อน) ก็จะเวียนว่ายอยุ่ในหน้าที่ความรับผิดชอบติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปีอย่างต่ำ ความต่อเนื่องในการทำงานย่อมมีมากกว่านักการเมือง

 

          การทำให้ข้าราชการทุกคน ทุกระดับ ทุกฝ่าย ได้ตระหนักถึงอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนบทบาทต่อการปฏิรูปประเทศไทย จึงเป็นการเดินทางที่ถูกทิศและตอบสนองต่อแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศอย่างไม่ต้องสงสัย

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ โดย นายใฝ่ฝัน...ปฏิรูป

 

 

 

Update : 18-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม