สสส.ชวนขยับทั้งประเทศ

โดย
| |
อ่าน : 2,760

ขยายผลต่อยอดไปทั่วประเทศเพื่อสร้างสุขภาวะ

 

          "มหกรรมกีฬามหามงคล 2553" เป็นกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเลือกวันมหามงคล วันฉัตรมงคล 5 พ.ค. เป็นวันเปิดงาน ปีนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข,กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพมหานคร, การกีฬาแห่งประเทศไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยเครือข่ายภาคี ได้จัดงาน มหกรรมกีฬามหามงคล2553 เทิดพระเกียรติ 60 ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด"ชวนขยับทั้งประเทศ"โดยมี นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมผู้แทนคณะผู้จัดงาน นำโดย ทพ.กฤษดา เรืองอารีรัชต์ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สนับสนุน ตัวแทนนักกีฬา ศิลปินดาราเข้าร่วมงาน โดยได้รับความสนใจจากประชาชนคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

          ทพ.กฤษดากล่าวว่า สสส. เป็นองค์กรด้านสุขภาพที่เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี โดยมุ่งมั่นในการจุดประกาย กระตุ้น สนับสนุนประสานความร่วมมือเพื่อให้คนไทยริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งปฏิบัติการใหม่ ๆ อันจะนำไปสู่การขยายค่านิยมและการสร้างพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวาง ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า"คนไทยมีสุขภาวะอย่างยั่งยืน" โดยการจัดงาน"มหกรรมกีฬามหามงคล"ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ สสส. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ปี ซึ่งในปีนี้ สสส. สนับสนุนกิจกรรมออกกำลังกายต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว

 

          "จากผลการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป พบว่าปัจจุบันประชาชนมีแนวโน้มของการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น คือ จากร้อยละ 29.0 ในปี 2546 เพิ่มเป็นร้อยละ 29.6 ในปี 2550 หรือราว 16.3 ล้านคน โดยมีผู้ออกกำลังกายสม่ำเสมอคือ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ มากถึงร้อยละ 38.2 โดยกลุ่มเด็กวัย 11-14 ปี ออกกำลังกายมากที่สุด และใช้เวลาออกกำลังกายนานครั้งละ 21-60 นาที ส่วนใหญ่นิยมออกกำลังกายที่บริเวณบ้าน รองลงมาคือสนามกีฬาของสถานศึกษา และบริเวณสถานศึกษาตามลำดับ สสส. และภาคีเครือข่ายจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ร่วมกันออกกำลังกาย ตามความสนใจและเหมาะสมกับตนเองอย่างน้อยสัปดาห์ละ3 วัน วันละ 30 นาทีเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์" ทพ.กฤษดากล่าว

 

          ด้าน นายวิวัฒน์วิกรานตโนรส ประธานแผนงานส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)กล่าวถึงกิจกรรมภายในงานว่า ในปีนี้กิจกรรมจะอยู่ภายใต้แนวคิด "ชวนขยับทั้งประเทศ"ซึ่งมาจากปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่อาจจะมีภาระหน้าที่ที่มากขึ้นจนลืมออกกำลังกาย และมองว่าการออกกำลังกายสักครั้งเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ต้องมีสถานที่ ต้องมีอุปกรณ์ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จึงอยากจะสื่อถึงทุก ๆ กิจกรรม หรือการ "ขยับ" ที่สามารถเป็นการออกกำลังกายได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่อยู่ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ

 

          อนึ่ง มหกรรมกีฬามหามงคล 2553 เทิดพระเกียรติ 60 ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้แนวคิด "ชวนขยับทั้งประเทศ"มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมการออกกำลังกาย กีฬาสาธิต และกิจกรรมนันทนาการมากมายที่จะมา "ชวนขยับ" หลากหลายรูปแบบ ทั้งเวทีนวัตกรรมการออกกำลังกาย กับกิจกรรมบนเวทีหลากรูปแบบ โดยเฉพาะต้นแบบนวัตกรรมการออกกำลังกายสำหรับทุกเพศทุกวัยที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่นิยมจากแต่ละชุมชนทั่วประเทศ

 

          นอกจากนี้ยังมีโซนกิจกรรมให้ร่วม "ขยับ"ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโซน "ขยับตามรอยเท้าพ่อ"กับนิทรรศการพระมหากษัตริย์นักกีฬาในรูปแบบสนามกีฬาจำลอง และเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล พร้อมร่วมชมการจัดรายการ สถานีวิทยุ และสถานีโทรทัศน์ที่จะ"ชวนขยับ" กันแบบสด ๆ โซน"ขยับไว้ลายไทย"กับนวัตกรรมการออกกำลังกายที่ประยุกต์จากวัฒนธรรมพื้นบ้าน กีฬาท้องถิ่นทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นแอโรบิกฟ้อนยอง รำมอญ แอโรบิกแผนไทย โนราบิก รำแม่มด หมากรุกคน พร้อมร่วมแข่งกีฬาชาวดอยหลากประเภท

 

          นอกจากนี้ยังมี โซน "ขยับแข้ง ขยับขา"กับกิจกรรมสันทนาการหลากหลายรูปแบบทั้งเอ็กซ์ตรีม, จักรยานผาดโผน, บี-บอย, แมดฮอบ และ คัฟเวอร์ เจ-ป๊อป/เค-ป๊อป ในแบบฉบับคนรุ่นใหม่ และปิดท้ายกับการ "ขยับสมอง"ใช้ความคิดกับกิจกรรมกระตุ้นความฟิตให้สมองมากมาย

 

          "กิจกรรมที่สำคัญของการจัดงานครั้งนี้คือการแนะนำ สาธิต กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา กิจกรรมนันทนาการ และวิธีการจัดการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งสามารถเป็นโครงการต้นแบบให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดการนำไปขยายผลต่อยอดไปทั่วประเทศได้เพื่อสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นปณิธานสำคัญของ สสส." ประธานแผนงานส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระบุ

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

Update: 10-05-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม