“ตลาดนัดสีเขียว”

โดย
| |
อ่าน : 6,729

นำไปสู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

 

          วุฐิศานติ์ จันทร์วิบูลโครงการพัฒนาระบบและกลไกตลาดสีเขียวในพื้นที่โรงพยาบาลต้นแบบ Green M

 

          ในท่ามกลางกระแสโลกที่ก้าวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วนั้นมนุษย์เราต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบจนไม่มีเวลาได้หยุดคิดทบทวนเรื่องการดำเนินชีวิต หลงลืมที่จะดูแลสุขภาพของตัวเอง โดยเฉพาะวิถีการบริโภคของคนเรา แทนที่จะคำนึงถึงความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการ เรากลับเลือกรับประทานอาหารจานด่วนที่มีความสะดวกและรวดเร็ว ด้วยความไม่รู้ว่าในอาหารที่เรากินอาจมีสารพิษปนเปื้อนอยู่ อันเกิดจากกระบวนการผลิตที่มีการใช้สารเคมี จึงทำให้เกิดสารพิษตกค้างในอาหาร จากงานวิจัยทางการแพทย์พบว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของโรคต่างๆ เกิดจากพฤติกรรมการกินและวิถีการใช้ชีวิตของมนุษย์เราเอง หากเราเลือกที่จะกินอาหารที่มีความปลอดภัยไร้สารพิษ รวมทั้งมีประโยชน์ต่อร่างกายก็จะสามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บไม่ให้เกิดขึ้นกับเราได้ นี่คือที่มาของการนำโครงการตลาดนัดสีเขียวเข้ามาสู่โรงพยาบาล

 

          งาน "ตลาดนัดสีเขียวในโรงพยาบาลต้นแบบ"(Green Market...Green Hospital) จึงได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมด้วยโครงการพัฒนาระบบและกลไกตลาดสีเขียวในพื้นที่โรงพยาบาลต้นแบบ ซึ่งดำเนินโครงการโดยเครือข่ายตลาดสีเขียว บริษัทสวนเงินมีมา จำกัด และโรงพยาบาลปทุมธานี

 

          คุณพันธ์เทพ ศรีวณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่า "จังหวัดปทุมธานีมีแนวคิดที่จะส่งเสริมและผลักดันให้เกิดผลผลิตทางด้านการเกษตรอินทรีย์ อาหารไร้สารเคมีหรืออาหารปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะได้ส่งเสริม ให้มีการบริโภคเป็นที่แพร่หลาย เพื่อสุขภาพของประชาชนเอง เพราะประชาชนจะได้กินอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่โรงพยาบาลปทุมธานีจัดให้มีตลาดนัดสีเขียวเกิดขึ้นที่นี่ เพราะจะเป็นการกระตุ้นให้มีผู้ผลิตอาหารอินทรีย์เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของจังหวัดปทุมธานีอยู่แล้ว การตลาดนัดสีเขียวในโรงพยาบาลปทุมธานีจึงได้เข้ามาเสริมนโยบายของจังหวัดโดยตรง"

 

          คุณวัลลภา แวน วิลเลี่ยนส์วาร์ด ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบและกลไกตลาดสีเขียวในโรงพยาบาลต้นแบบกล่าวว่า "จากที่เราส่งเสริมให้เกิดตลาดนัดสีเขียวที่เน้นการผลิตแบบอินทรีย์ลดละเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตร แล้วหาตลาดได้ผู้บริโภคที่เข้าใจ ก็เริ่มเกิดการเชื่อมโยงกับภาคีที่จังหวัดสงขลา สุรินทร์และเชียงใหม่ เลยคิดว่าน่าจะมีเรื่องตลาดสีเขียวในกรุงเทพฯ บ้างแต่จะทำอย่างไรให้ยั่งยืนก็เลยมาลงตัวที่การทำตลาดสีเขียวในโรงพยาบาลเป็นครั้งแรก โดย สสส. ได้ให้งบประมาณสนับสนุนและทางโรงพยาบาลปทุมธานีก็ตระหนักถึงประโยชน์ร่วมของการใช้ผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมี จึงทำให้เกิดตลาดนัดสีเขียวขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้คนเมืองมีโอกาสได้บริโภคอาหารปลอดสารพิษมากขึ้น และเมื่อเรามาทำงานกับโรงพยาบาลแล้ว เราต้องศึกษาต่อว่า โรงพยาบาลจะปรับให้ครัวของโรงพยาบาลเข้าถึงอาหารอินทรีย์ได้อย่างไร และจะเกิดตลาดนัดสีเขียวที่ยั่งยืนได้อย่างไร"

 

          ทพ.ศิริเกียรติ เหลืองกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยงให้สัมภาษณ์ว่า "ตลาดนัดสีเขียวในโรงพยาบาล เป็นการนำความต้องการของผู้บริโภคอาหารไร้สารพิษ และความต้องการขายผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยมาเจอกัน ดังนั้นสินค้าที่นำมาขายในโรงพยาบาลจึงเหมือนเป็นการกลั่นกรองในระดับหนึ่งว่าเป็นสินค้าที่เชื่อถือได้ เพราะเราคาดหวังที่จะขยายต่อไปหากโรงพยาบาลมีความพร้อมที่จะใช้สินค้าปลอดสารพิษ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ป่วยและบุคลากรในโรงพยาบาลในการบริโภคอาหารสีเขียว นอกจากนี้ยังอยากปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องอาหารออร์แกนิคที่คนทั่วไปคิดว่ามีราคาแพงโดยอาจต้องมองหาแหล่งการผลิตที่อยู่ใกล้กับผู้บริโภคมากขึ้นซึ่งเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดแหล่งผลิตใหม่ๆ เพื่อตอบสนองให้เกิดการบริโภคอาหารปลอดภัยมากขึ้น"

 

          ผู้บริโภคหัวใจสีเขียวที่สนใจ สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาวะด้านสุขภาพให้กับตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ทุกวันพุธ ณ โรงพยาบาลปทุมธานี เพราะนอกจากจะมีร้านค้าที่จำหน่ายอาหารอินทรีย์และอาหารปลอดภัยแล้ว ยังมีกิจกรรมรณรงค์อีกมากมาย อาทิ การสาธิตทำอาหารปลอดภัยซุ้มนิทรรศการสินค้าพูดได้ การผูกปิ่นโตสานใจ ตลาดแบ่งปันธนาคารถุง รับบริจาคถุงสภาพดีเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และที่พลาดไม่ได้คือวงสนทนาประจำเดือน ซึ่งจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมฟาร์มเกษตรกรเพื่อเรียนรู้วิถีการผลิตสีเขียวด้วย

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

Update: 30-03-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม