7 สูตรเด็ดเมืองน่าอยู่

โดย
| |
อ่าน : 3,758

เมนูการพัฒนาเด็กไทย

 

          เด็กและเยาวชนจะเติบใหญ่เป็นผู้ที่มีศักยภาพ ทั้งด้านความคิดและจิตใจได้ จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆหากแต่ในเมืองไทย เด็กส่วนใหญ่ยังรอรับความปรารถนาดีอย่างจริงจังและจริงใจจากผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราอยู่

 

          "สถาบันรามจิตติ" ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมี ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ เป็นผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ เป็นองค์กรที่ได้ลงมือขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเด็กอย่างสร้างสรรค์มาตลอดหลายปีหนึ่งในนั้นคือโครงการ Child Watch ซึ่งมีการดำเนินงานตั้งแต่ระดับนโยบายลงไปจนถึงระดับปฏิบัติคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กับองค์กรภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน รวมทั้งมีระบบและปัจจัยสนับสนุนคนทำงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย เกิดเป็นรูปธรรม

 

          วันก่อนมีโอกาสไปร่วมงานมอบรางวัลการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน ครั้งที่ 3 หรือ Child Watch Award ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธานมอบรางวัลมาค่ะ เห็นแล้วก็อดปลื้มใจไม่ได้ที่สถาบันรามจิตติ ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยหนึ่งในระบบที่ใช้สนับสนุนคนทำงานเพื่อเด็ก และเยาวชนของสถาบันรามจิตติก็คือ "เมนูการพัฒนาเด็ก"

 

          ได้ยินคำว่า "เมนู" อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะคะเพราะ "เมนูการพัฒนาเด็ก"เป็นการรวบรวมตัวอย่างโครงการและกิจกรรมดีๆพร้อมแนวทางการนำไปใช้ เพื่อให้อปท. มีข้อมูลและทางเลือกในการพัฒนาเด็กและเยาวชนมากขึ้นโดยขณะนี้กำลังมีการเพิ่มจำนวนโครงการและกิจกรรมในเมนูขึ้นอีก เพื่อให้ครอบคลุมมิติการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามกรอบคิดเรื่อง "เมืองน่าอยู่สำหรับเด็ก" ทั้ง 7 ด้าน คือ ความปลอดภัย

 

          สุขภาพอนามัย การคุ้มครองสิทธิเด็ก

 

          พื้นที่สร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมของเด็ก

 

          การศึกษา และครอบครัว

 

          โดยเมนูการพัฒนาเด็กที่มุ่งหวังทำให้เมืองของเราเป็นเมืองน่าอยู่ครบสูตรสำหรับเด็กนั้น จะมีอยู่ 7 สูตร ได้แก่ "สูตรไกลเสี่ยง" เพื่อทำให้เกิดเมืองปลอดภัยอาทิ โครงการฝึกอบรมวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชน โครงการสนามเด็กเล่นปลอดภัยโครงการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร "สูตรแข็งแรง" เพื่อให้เมืองเป็นเมืองสุขภาพ อาทิ โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่ดื่มเหล้า และข้องแวะยาเสพติด โครงการเด็กไทยไม่อ้วนโครงการรักนะผักสีเขียว "สูตรปกป้อง" เพื่อให้เกิดเมืองคุ้มครองสิทธิเด็ก อาทิ โครงการเครือข่ายเพื่อนพ่อแม่วัยรุ่น โครงการรณรงค์ยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน

 

          นอกจากนี้ยังมี "สูตรกล้าฝัน" หวังให้เกิดเมืองพื้นที่สร้างสรรค์ โดยมีโครงการ อาทิ ถนนเด็กเดิน บ้านหลังเรียน

 

          ลานกีฬาลานดนตรี "สูตรร่วมคิดร่วมทำ" เพื่อให้เป็นเมืองที่เด็กมีส่วนร่วม อาทิ โครงการเวทีประชาธิปไตยของเด็ก

 

          และเยาวชน โครงการรายการวิทยุกระจายเสียงเยาวชน "สูตรเก่ง ฉลาด" เพื่อให้เกิดเมืองแห่งการเรียนรู้ อาทิโครงการหนังสือเล่มแรก โครงการจัดหางานพิเศษให้แก่นักเรียน/นักศึกษา และสุดท้าย "สูตรอบอุ่น" เพื่อให้เมืองเราเป็นเมืองครอบครัว อาทิ โครงการ

 

          ฝึกอบรมผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตร

 

          โครงการสานสัมพันธ์สายใยทุกวัย

 

          ในครอบครัว โครงการโรงเรียนพ่อแม่

 

          ขณะนี้มีการดำเนินการตามสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเมนูการพัฒนาเด็กยังจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ เพราะ ดร.อมรวิชช์ เชื่อว่ายังมีโครงการดีๆ จากฝ่ายต่างๆ อีกมากโดยเมนูจะมากขึ้น หนาขึ้น และสถาบันรามจิตติเองก็พยายามจะรวบรวมโครงการดีๆ เหล่านี้ เพื่อให้เป็นทางเลือกแก่คนทำงานในระดับท้องถิ่นได้ใช้เพื่อให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยเกิดผลอย่างแท้จริง

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

Update 26-03-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม