ภาคีร่วมใจ คนไทยไร้พุง

โดย
| |
อ่าน : 5,336

ทำดีง่ายๆ เริ่มที่ร่างกายแข็งแรง

 

          คนมีพุง หรือก็คือ คนอ้วน นั่นแหละ อ้วนกว่าความจำเป็นเมื่อเทียบกับน้ำหนัก ส่วนสูงของร่างกายที่สากลกำหนดสัดส่วนเอาไว้ ไม่ว่าจะอ้วนอันเกิดจากการกินโดยไม่บันยะบันยัง ไม่คำนึงถึงสุขลักษณะทางโภชนาการ กินเข้าไปมากแล้วระบบของร่างกายไม่มีการแยกย่อยไปใช้เป็นพลังงาน เช่น ไม่มีการออกกำลังกายเลย เป็นต้น ของที่กินเข้าไปจึงเกิดการสะสมนำไปสู่ภาวะโรคอ้วนหรือเรียกว่าลงพุงนั่นแหละ

 

          ความอ้วนไม่ว่าจะเกิดด้วยภาวะใดก็ตาม ว่ากันว่าเป็นที่สั่งสมหมักหมมของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ นานา อย่างที่พอรู้กันของคนโดยทั่วไป ความอ้วนกลายเป็นโรคอย่างหนึ่งแล้วนำโรคแทรกซ้อนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิต ไขมันอุดตัน โรคเบาหวาน เป็นต้น

 

          โรคที่ว่านี้ก่อให้เกิดการอุดตันเส้นเลือดที่สำคัญคือการสูบฉีดเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจ เมื่อเส้นเลือดดังกล่าวอุดตันหัวใจไม่มีเลือดหล่อเลี้ยงก็สามารถตายเฉียบพลันได้

 

          ที่ผ่านมามีส่วนราชการอย่างสายตำรวจได้จัดโครงการรณรงค์ตำรวจไร้พุง เพราะตำรวจจำนวนไม่น้อยมีรอบเอวเกินกว่า 90 ซม.ด้วยเพราะบริโภคมากกว่าการออกกำลังกาย โครงการตำรวจไร้พุง จึงถือว่าเป็นโครงการที่ดีเพราะมิใช่เพียงแค่จะสร้างความแข็งแกร่งให้ทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ชาวบ้านเท่านั้น ตัวตำรวจเองก็จะยังมีสุขภาพที่ดีไปด้วยในตัว

 

          ที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์เรื่อง "โครงการคนไทยไร้พุง" คือกรมอนามัย โดยกองโภชนาการ ได้จัดทำยุทธศาสตร์คนไทยไร้พุงเพื่อนำพาคนไทยไปสู่การเป็นคนมีสุขภาพกายที่ดี เมื่อสุขภาพกายดีย่อมก่อให้เกิดสุขภาพใจดีด้วย เข้าตำราความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ สองปีกว่ามาแล้วที่กรมอนามัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ "ภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุง" ซึ่งประสานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถขยายไปสู่องค์กรอื่นๆ รวมทั้งภาคี เครือข่ายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคด้านอาหารโภชนาการ และการดำรงชีวิตที่ช่วยสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกายทั้งภายนอกและภายในโดยการใช้แรงกายที่เหมาะสมของคนในชุมชนอันจะนำไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือให้ดำรงชีวิตแบบไม่มีโรคที่ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐนั่นเอง

 

          แต่หน่วยงานที่จัดกระบวนการรณรงค์สุขภาพเป็นพื้นฐานมาตั้งแต่ก่อตั้งหน่วยงานก็คือสสส.ทั้งที่ดำเนินการเอง และให้ทุนผ่านองค์กรหน่วยงานต่างๆที่เสนอโครงการอันนำไปสู่การทำให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพกายใจดีงามอย่างเช่น "ภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุง" ของกรมอนามัยเป็นต้น รณรงค์ให้ประชาชนคนไทยไร้พุงเพื่อมีสุขภาพที่ดีแข็งแรง นอกจากทำเพื่อตัวเองแล้วยังถือว่าเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา เพราะการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการทำดี "ทำดีเพื่อพ่อ" เป็นความดีที่เริ่มจากตนเอง "ทำดีง่ายๆ เริ่มต้นที่ร่างกายแข็งแรง"

 

          มาร่วมกันทำดีง่ายๆ แค่ทำให้ตัวเองเป็นคนไทยไร้พุงเท่านี้แหละก็สุดยอดแล้ว…^^

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

Update 18-03-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม