ราชภัฏวัยใส สุขใจ ไร้พุง

โดย
| |
อ่าน : 2,366

สร้างทัศนคติการบริโภคอาหาร

 

 

          นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายที่จะเติบใหญ่ไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ การที่มีรูปร่างท้วมหรืออ้วนส่งผลต่อบุคลิกภาพและการเรียนรู้ กล่าวคือ ผู้ที่รูปร่างท้วมหรืออ้วนมักจะมีบุคลิกเชื่องช้า ไม่กระฉับกระเฉงขาดความมั่นใจ ไม่กล้าแสดงออก ขากโอกาสในการเรียนรู้เนื่องจากการเก็บตัว ทั้งนี้ผลจากการมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรืออ้วนทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็งบางชนิด โรคถุงน้ำดี โรคตับ หยุดหายใจขณะหลับ และข้ออักเสบเพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นถึงแม้จะมีน้ำหนักหรือดัชนีมวลกายปกติ แต่ถ้ามีไขมันในช่องท้องมากหรืออ้วนลงพุงก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังเพิ่มสูงขึ้น โดยรอบเอวที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 5 เซนติเมตรจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน 3-5 เท่า (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, 2547)

 

          จากการสำรวจภาวะสุขภาพเบื้องต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชั้นปีที่ 1 พบว่า นักศึกษามีภาวะโภชนาการเกินและอ้วน ร้อยละ 10.68 จากการสัมภาษณ์ พบว่าผลกระทบจากภาวะโภชนาการเกินที่กลุ่มตัวอย่างบอกเล่าคือความรู้สึกอึดอัดไม่สบายตัว เหนื่อยง่าย มีภาวะความดันโลหิตสูงปวดศีรษะไมเกรน หิวบ่อย โรคกระเพาะอาหารอักเสบ ปวดเข่า โรคเกาต์ ปวดข้อเมื่อต้องเดินหรือยืนนานๆ ขาดความกระตือรือร้นสมาธิสั้น ความจำสั้น ทำงานไม่ทันเพื่อน ง่วงนอนตอนกลางวัน ขณะนั่งเรียน นอนกรน ขาดความมั่นใจในรูปร่างของตนเองวิตกกังวลจากการถูกเพื่อนล้อ และรู้สึกว่าตนเองมีปมด้อย สำหรับประสบการณ์เกี่ยวกับการลดน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างคือการพยายามอดอาหารในบางมื้อ การรับประทานอาหารหรือผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุมน้ำหนัก รับประทานยาระบาย ยาลดน้ำหนักและการออกกำลังกายตอนเย็น อย่างไรก็ตามแม้จะมีความพยายามที่จะลดน้ำหนักด้วยวิธีการต่างๆ แต่ขาดความต่อเนื่องสุดท้ายก็ไม่สามารถควบคุมน้ำหนักได้

 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไม่มีชมรมที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการออกกำลังอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชนทุกช่วงอายุจึงได้น้อมนำแนวปฏิบัติตามหนังสือ "ทำดีเพื่อพ่อ" จากข้อปฏิบัติความดีข้อแรก ใน 8 ข้อ ที่เป็นความดีที่เริ่มจากตนเอง คือ "ทำดี ง่ายๆ เริ่มต้นที่ร่างกายแข็งแรง"

 

โดยการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวให้กับนักศึกษา ให้มีความรู้ ทัศนคติ และทักษะทางสุขภาพอันจะสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่เน้นคุณค่าทางโภชนาการ และการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าวด้วยความสุข เข้ากับวัยและวิถีชีวิต ซึ่งจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้และในระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2553 นี้ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะเปิดตัวโครงการ "ราชภัฏวัยใส สุขใจ ไร้พุง" และจัดกิจกรรม "สร้างฝัน วัยใส สุขใจ ไร้พุง" ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

พร้อมทั้งมีวิทยากรที่มีชื่อเสียง ในการอภิปรายเรื่อง "สร้างฝัน วัยใส สุขใจ ไร้พุง" และการอภิปรายเรื่อง "เรื่องเล่าจากคนเคยอ้วน" โดยอาจารย์สง่า ดามาพงษ์ และทีม กิจกรรมเสวนาธรรม เรื่อง "กินอยู่อย่างไรไม่อ้วน" โดยพระอาจารย์สุรเชษฐ์ หนูเอี่ยม ฉายาสุราชฎโฐ กิจกรรมบรรยาย "เส้นทางฝัน สุขใจ ไร้พุง" โดย อาจารย์วันเพ็ญ แวววีรคุปต์ กิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติ "เคลื่อนไหวสไตล์ฮิปฮอฟ" โดยอาจารย์กาญจนา ฐานะ และทีม รวมถึงกิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติ "ปรุงอาหารอย่างไร ไร้พุง" โดย ผศ.วิรัตน์ จันทรทรัพย์ อาจารย์กมลทอง สวนทอง อาจารย์ปิยวรรณ ธรรมบำรุง อาจารย์พรเพ็ญ ไปเร็ว และ อาจารย์วรารัตน์ สานนท์

 

          สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมหมายเลขโทรศัพท์ 034-261065

 

          สสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ www.thaihealth.or.th สอบถาม 0-2298-0500 ต่อ 1222

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

Update:18-01-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม