"จุดเริ่มต้นของความคิด" คือพลังที่จะเปลี่ยนโลกที่คุณยืนอยู่

โดย
| |
อ่าน : 1,858

เริ่มด้วยไอเดียของเล็กๆ ของเด็กรุ่นใหม่

 

          เคยมีคนให้นิยามว่า "ความเป็นล้านนาแห่งเชียงใหม่ก็คือความเป็นธรรมชาติ" คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เราจะสามารถเก็บเชียงใหม่ที่เคยห้อมล้อมด้วยธรรมชาติให้คงเดิมเหมือนเมื่อ 700 ปี ก่อนได้อีกครั้ง ด้วยความเจริญของเทคโนโลยีที่รุกเข้ามาอย่างรวดเร็ว และเทคโนโลยีที่ทำให้โลกเล็กลงและหมุนเร็วกว่าเดิม ได้เข้ามาแต่งแต้มสีสันความทันสมัยให้กับเชียงใหม่เป็นอย่างมาก จึงทำให้วิถีชีวิตและโครงสร้างของสังคมจากแต่เดิมที่อยู่ติดธรรมชาติต้องเปลี่ยนไป เต็มไปด้วย มลพิษ ฝุ่นละอองควันและที่สำคัญขยะ จากการบริโภคของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละปีส่งผลให้เมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่อย่างเชียงใหม่ประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ยังคงปฏิเสธไม่ได้ว่าปราศจากมลพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น แต่นี่คือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าความเป็นธรรมชาติของเชียงใหม่กำลังจะค่อยๆ เลือนหายไป

 

          จากแนวคิดดังกล่าวจึงทำให้เกิดโครงการ Thailand Clean Up Day ขึ้น ถือเป็นโครงการที่เริ่มต้นจากเชียงใหม่เป็นจังหวัดแรก ให้เป็นโครงการต้นแบบในชื่อว่า "เจียงใหม่น่าเที่ยว จ้วยกั๋นเพี่ยว จ้วยกั๋นเก็บ ซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนชาวเชียงใหม่ เกิดความตระหนักในปัญหาของมลพิษจากขยะที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้รู้ว่ายังมีขยะอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี ส่งผล กระทบพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองเต็มไปด้วยขยะที่สร้างมลพิษให้แก่ชาวเชียงใหม่ กลายเป็นว่าพื้นที่สีเขียวที่เคยห้อมล้อมด้วยต้นไม้นั้นเต็มไปด้วยขยะที่ไม่มีเจ้าของไปอย่างสิ้นเชิง

 

กิจกรรมไม่เพียงแต่รณรงค์โดยการเก็บขยะรอบเมืองเชียงใหม่เท่านั้นแต่ยังได้มีการจัดตั้งกลุ่มแกนนำเยาวชน คนชอบเพี่ยว ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนนักเรียนทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนละ 5 คน ร่วมกันทำงานเป็นทีม ในการออกเยี่ยมเยียนและหาแนวทางแก้ปัญหา ในพื้นที่ที่มีปัญหาขยะล้นในบริเวณโรงเรียนและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ผ่านการจัดทำแผนกิจกรรม ไม่เพียงแต่การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำเท่านั้น น้องๆ แกนนำเยาวชนฯ ยังได้เข้ารับการอบรมทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership Skills) จากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ให้ทั้งความรู้ในภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆ กันอีกด้วย ซึ่งในขณะนี้ได้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเยาวชน คนชอบเพี่ยวแล้ว เป็นจำนวน 13 โรงเรียน และนักเรียนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกเยาวชนคนชอบเพี่ยว ไม่น้อยกว่า 1,200 คน ทั่วเมืองเชียงใหม่ ตลอดเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคมที่ได้มีการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่เกิดจากการร่วมมือของกลุ่มเยาวชนพลังคนรุ่นใหม่ ที่อยากเห็นเมืองเชียงใหม่กลับมางดงามและเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่น่าอยู่อีกครั้ง

 

          ทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และได้ร่วมมือกับ BIG BIN PROJECT ,THINK PARK  และสถานีคลื่นวิทยุ XFM 9275 ที่ได้ให้การสนับสนุนแลร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์มาโดยตลอด

          "จากไอเดียเล็กๆ ของเด็กรุ่นใหม่ที่เรียกตัวว่า The eXcellere (eXcellence Your way :เยี่ยม ในแบบที่เป็นคุณ) ทั้งหมดนี้คือความตั้งใจและอุดมการณ์ของพวกเราชาว eXcellere ที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่เยาวชน ควบคู่ไปกับการใส่ใจสังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้ในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่อยากปลูกจิตสำนึกให้คนห่วงใยสังคม และมีส่วนสรรค์สร้างสังคมให้เจริญงดงามต่อไปได้"

 

          สสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ www.thaihealth.or.th สอบถาม 0-2298-0500 ต่อ 1222

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

Update:04-01-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม