ประกาศรับสถานประกอบการร่วมโครงการปลอดบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 2,767

ถึง 31 ธ.ค.นี้

 

          จะพูดกี่แสนกี่ล้านครั้งว่าบุหรี่เป็นอันตรายแก่ร่างกายตัวเองและคนอื่นมือหนึ่งคือตัวเอง มือสองคือคนอื่นตั้งแต่ลูกเมียไปจนถึงคนที่อยู่ในรัศมีสูดควันบุหรี่เข้าไปได้ คนสูบที่โฆษณา ออกสื่อย้ำนักหนาว่าทำร้ายคนอื่นจะสวนกลับว่ารู้เข้าใจ

 

          แล้วก็บอกกลับว่าลงทุนมาเยอะแล้วจะเลิกง่ายๆ ได้ยังไงเอากะเค้าซี

 

          ยังรู้อยู่เต็มอกด้วยซ้ำไปว่าอันตรายที่เกิดกับตัวและคนอื่นด้วยนั้นไม่ใช่แค่ตัวเองเดือดร้อนคนเดียวจบ เมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บเช่นถุงลมโป่งพองครอบครัวเดือดร้อนเสียเงิน เสียเวลาทำมาหากินแต่ก็ยังไม่ยอมหยุดก่อความเดือดร้อนความทุกข์

 

          ค่าบุหรี่วันละอย่างน้อย 60 บาทเป็นค่ากับข้าวให้ครอบครัวสบายๆ แต่คนสูบบุหรี่เอาไปเสพสุขซะคนเดียว ร้ายจริงๆ

 

          แล้วโรงงานผลิต ร้านขายบุหรี่ เล่าจะมิร้ายไปด้วยหรือ แน่นอนร้ายสุดๆ

 

          เอ้า...มาอ่านความจริงเชิงวิชาการกันนิดหนึ่ง ประเดี๋ยวจะหาว่าผู้เขียนด้นไปด้วยใจอคติ

 

          การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพที่รุนแรงถึงชีวิต และทำให้ผู้สูบเกิดความพิการตลอดชีวิตได้

 

          กลุ่มประชากรที่สูบบุหรี่เหล่านี้นอกจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเนื่องมาจากการสูบบุหรี่แล้ว ยังปลดปล่อยควันบุหรี่มือสอง (Passive Smoking) ที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่รอบข้าง

 

          โดยเฉพาะในสถานที่ทำงานหรือสถานประกอบการ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีพนักงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นเวลายาวนานในแต่ละสัปดาห์ ที่สำคัญการปล่อยให้พนักงานสูบบุหรี่ในที่ทำงานของสถานประกอบการโดยไม่มีมาตรการควบคุม ยังสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการเกิดอัคคีภัย แม้ในปัจจุบันประเทศไทยจะมีกฎหมายในการควบคุมการบริโภคยาสูบที่ดีแล้วก็ตาม ก็ยังพบว่ามีสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก ที่ยังไม่มีการจัดการหรือควบคุมการสูบบุหรี่ หรือจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม

 

          ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะเจ้าของกิจการไม่ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพ/สุขภาวะในสถานที่ทำงานมองเห็นว่าการสูบบุหรี่เป็นเรื่องส่วนตัวส่วนการสร้างเสริมสุขภาพในที่ทำงานนั้นต้องใช้งบประมาณซึ่งหน่วยงานมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ไม่เกิดแรงจูงใจในการดำเนินการด้านควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ (สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2552)

 

          สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ส.พ.ส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมกันจัดทำ "โครงการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่" ขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นที่การสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการหันมาให้ความสำคัญการควบคุมการสูบบุหรี่ และเสริมสร้างศักยภาพของสถานประกอบการในการวางแผนและดำเนินการควบคุมการสูบบุหรี่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีสถานประกอบการเป็นผู้ดำเนินการสมาคมฯ ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนรวมทั้งช่วยเผยแพร่ผลงานให้เป็นแบบอย่างของสถานประกอบการอื่น

 

          จากข้อมูลเบื้องต้นสองหน่วยงานข้างต้นที่จัดทำโครงการจะให้ความสะดวกหรือสิทธิประโยชน์แก่สถานประกอบการที่เสนอตัวเข้าร่วม แล้วยังคาดหวังว่าจะมีสถานประกอบการเข้าร่วมในเบื้องต้นนี้ถึง 100 แห่งในหนึ่งร้อยแห่งนี้จะสร้างประโยชน์แก่สังคมมหาศาลตั้งแต่ตัวผู้สูบคนรอบข้าง กระทั่งภาพพจน์ของสถานประกอบการนั้นๆ ที่จะกลายเป็นสถานที่ปลอดไปจากมูลภาวะที่เป็นอันตรายต่อสรรพสิ่ง

 

          สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 31 ธันวาคม 52 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.smokefree enterprise.org

 

          เริ่มต้นจากหนึ่งร้อยสถานประกอบการที่จะเป็นต้นแบบให้อีกแสนๆ ล้านๆสถานประกอบการเอาตาม ไม่นานสถานประกอบการทั่วประเทศจะปลอดบุหรี่และควัน ทำให้สังคมไทยปลอดอันตรายแก่ตัวและทรัพย์สินประชาชนได้ในไม่ช้าแน่นอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

Update 24-12-52

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม