"ชินกร" แหล่เพลงน้ำดี รณรงค์บุญปลอดเหล้า

โดย
| |
อ่าน : 3,678

เตือนตั้งสติ-ไม่ยุ่งอบายมุข

 

            เพราะสังคมไทยคิดน้อยไปหรือเปล่า งานบุญประเพณีจึงได้มีเรื่องน้ำเมาและอบายมุขเข้ามาปะปน ที่นำมาซึ่งการสร้างสังคมไม่พึงประสงค์ที่ว่าด้วยค่านิยมผิดๆ ในการจัดงานบุญประเพณีและค่านิยมวัตถุมากกว่าความหมายของจิตใจ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เห็นภาพเหล่านี้จากการร่วมงานบุญกับครอบครัว โอกาสที่ค่านิยมเหล่านั้นจะแทรกซึมพิษร้ายหลอมเข้าไว้ในพฤติกรรมคงไม่ใช่เรื่องยาก

 

            คงไม่มีใครปฏิเสธว่า เราต้องการเห็นงานบุญประเพณีสีขาว อันเป็นบุญที่เหมาะสมกับบุคคลทุกเพศทุกวัย และสร้างสรรค์ให้เกิดความดีงามในจิตใจ ซึ่งล่าสุด ชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปี 2541 ซึ่งเป็นศิลปินครูผู้หนึ่งที่ให้ความสำคัญต่องานด้านบุญประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาเป็นอย่างมาก และได้ทำงานในด้านการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาเป็นระยะเวลายาวนาน รวมทั้งเป็นศิลปินคุณธรรมที่ได้รับการยอมรับจากคนในสังคมอย่างมาก ได้ประพันธ์เนื้อร้องและทำนองเพลงที่ชื่อ "บุญอันตราย" จากประสบการณ์ตรงที่เคยไปพบเจอด้วยตนเองในงานบุญต่างๆ เพื่อสะท้อนให้ผู้ฟังเห็นภาพและเข้าใจว่า การทำบุญด้วยของมึนเมานั้นส่งกระทบต่อความเชื่อ ค่านิยม จนที่สุดถ่ายทอดออกมาเป็นพฤติกรรมที่น่าอันตรายต่อตัวเองและสังคม

 

            สำหรับที่มาของเพลง "บุญอันตราย" ชินกร ไกรลาศ พ่อครูศิลปินแห่งชาติ เล่าให้ฟังว่า ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มอบหมายให้แต่งเพลงเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญที่มีเหล้าจากประสบการณ์ที่ไปร้องเพลงตามต่างจังหวัด ได้มองเห็นเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การทำบุญที่เหล้าเบียร์มาเลี้ยงกัน กินเหล้าเบียร์แล้วไปก่อความเสียหายให้กับตนเอง จนเกิดเป็นความหายนะทั้งต่อตนเองและผู้อื่นไปด้วย จึงนำความเหล่านั้นมาแต่งเป็นเพลง เพื่อเป็นภาพสะท้อนท่านทั้งหลายเข้าใจว่า การทำบุญด้วยของมึนเมานั้นเป็นอันตราย จนกลายเป็นที่มาของบุญอันตราย

 

            "งานบุญในสมัยพระพุทธกาลเท่าที่ได้ศึกษามา เช่น งานบุญทอดกฐิน มุ่งหมายที่จะถวายผ้าพระกฐินที่เรียกว่า องค์กฐินให้แก่พระภิกษุสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งที่สมควรจะได้รับ ถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ของการทำบุญในเทศกาลออกพรรษา และในปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีการทำบุญกันอยู่ แต่สิ่งที่เพิ่มมา คือ การหารายได้เข้าวัด ในขณะเดียวกันนั้น การทำบุญแต่ละครั้งก็มักจะมีเหล้ายาปลาปิ้งเข้าไปปะปนด้วยเช่นกัน ทำให้งานนั้นมีทั้งบุญและไม่ใช่บุญปนกันไป ซึ่งเนื้อแท้ของการทำบุญ คือ ต้องให้เป็นบุญบริสุทธิ์ บุญที่เต็มไปด้วยความเมตตาปราณี มุทิตา อุเบกขา จึงจะถือเป็นเนื้อนาบุญที่แท้จริง" ชินกร กล่าว

 

บุญอันตราย เพลงนี้เป็นเพียงหนึ่งในเพลงนับสิบที่ครูชินกรเรียบเรียงและประพันธ์ใหม่ขึ้นมา เพื่อใช้รณรงค์ในงานบุญต่างๆ ให้เป็นงานบุญที่บริสุทธิ์ในโครงการบุญปลอดเหล้า โดยจะมีการรวบรวมบทเพลงในซีดีเพื่อกระจายต่อไปยังเครือข่ายทั่วประเทศ เนื้อหาหลักๆ จึงเกี่ยวกับประเด็นความสำคัญของงานบุญประเพณีที่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งถือว่าต้องเป็นบุญสะอาด เป็นบุญที่บริสุทธิ์ เอกลักษณ์ของบทเพลงก็คือ เป็นเพลงพื้นบ้านมาผสมผสานกับการแสดงดนตรีลูกทุ่งพื้นบ้านในหลายลักษณะ ทั้งลำตัด เพลงฉ่อย เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรือ เพลงอีแซว สุดแสนไพเราะ

 

            นอกจากแต่งเพลงแล้ว ครูชินกรผู้มีจิตอาสาจะเดินสายไปจัดคอนเสิร์ตที่ให้ชื่อว่า "ธรรมรสบทเพลง" แปลว่า การเข้าถึงรสของธรรมมะ โดยการถ่ายทอดผ่านบทเพลง ซึ่งมีผู้เปรียบ "ธรรมรส" ว่าเป็นการชนะรสอื่นๆ ทั้งหมด คือ สามารถสัมผัส รับรู้และนำไปใช้ในชีวิตได้ตลอดเวลา ไม่มีวันสูญหายไปจากตัวเรา อีกทั้งยังเป็นเสมือนแนวทางหนึ่งที่ช่วยเตือนสติให้คนในสังคมเห็นว่า งานบุญที่ปลอดเหล้าจะช่วยสร้างกุศลใหญ่ให้แก่ผู้จัดงาน ตลอดจนผู้มาร่วมงานเกิดเป็นความสบายทั้งกายใจ และเชื่อว่าสามารถเปลี่ยนให้โลกของเราสวยขึ้นได้ เพียงแค่ทุกคนตระหนักและเห็นถึงความของการจัดงานบุญที่ปลอดเหล้า

 

            รูปแบบการจัดเวทีจะเป็นการแสดงบทเพลงแหล่อันทรงคุณค่า เป็นที่นิยมในครั้งอดีตจวบจนปัจจุบัน ผ่านการถ่ายทอดของศิลปินแห่งชาติ ชินกร ไกรลาศ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาเข้าชมงานสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดงานบุญที่เป็นบุญบริสุทธิ์ และงานบุญที่เปื้อนน้ำเมา นอกจากนี้บนเวทีจะมีการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้มาเยี่ยมชมงานให้ได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างความดีกันต่อไป ทั้งนี้เพื่อสังคมที่สงบสุขในวันข้างหน้า

 

            ใครสนใจสามารถเข้าร่วมงานคอนเสิร์ต เพื่อสร้างสีสันและรับแง่คิดที่ดีเกี่ยวกับการจัดงานบุญประเพณีที่ปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข เพื่อจะได้สร้างกุศลร่วมกันจนเกิดเป็นกุศลสูงสุด ภายใต้แนวคิด ทำบุญอย่างไรให้ได้บุญ สร้างบุญอย่างไรให้เป็นบุญสะอาดบริสุทธิ์ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคมเห็นว่า ทำบุญให้ได้บุญอย่างแท้จริงนั้นไม่ยากอย่างที่คิด ที่สำคัญก็คือ ลดค่านิยมที่ว่า การจัดงานบุญแต่ละครั้งผู้จัดงานอยากให้มีคนมาร่วมงานจำนวนมาก เพื่อจะได้ร่วมบุญกันมากขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่อาจขัดต่อการทำบุญ แทนที่จะได้บุญอย่างแท้จริงกลับกลายเป็นบุญที่ไม่บริสุทธิ์ เพราะมีอบายมุขตลอดจนสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมความดีเข้ามาปะปนภายงานมากขึ้น

 

            อยู่ใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนไปฟังเพลงบุญที่ครูชินกรจะขับร้องเตือนให้ตั้งสติ และก่อให้เกิดกุศลกันได้ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00-17.00 น. ที่โรงละครศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล จ.อุบลราชธานี และวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2552 เวลาเดียวกัน ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

Update 11-12-52

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม