แนะรัฐเก็บภาษีเพิ่มสถานบันเทิงผับบาร์

โดย
| |
อ่าน : 5,173

ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

 

          เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคีเครือข่ายป้องกันภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เดินทางไปที่กระทรวงการคลังเพื่อขอบคุณรัฐบาลที่ได้ออกมาตรการขึ้นภาษีสรรพสามิต อันส่งผลดีต่อการควบคุมปัญหาจากการบริโภคน้ำเมา และป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พร้อมกับเสนอรัฐบาลเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มเติม

 

          แถลงการณ์ระบุว่า ด้วยมีมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ให้ปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งเบียร์ สุราขาว สุราผสม และบรั่นดี เพิ่มขึ้น 7-9% ทำให้ราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในท้องตลาดสูงขึ้นประมาณ 2.5-5 บาทต่อขวดในทันที

 

          แม้จะเป็นการขยับขึ้นไม่เต็มที่ และสร้างเม็ดเงินให้กับรัฐบาลได้ไม่มากเท่าที่สามารถจะทำได้ก็ตาม แต่ผลที่ตามมาอีกด้านหนึ่ง ซึ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันคือ การช่วยลดการบริโภคและลดผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พิสูจน์ได้จากงานวิจัยทั่วโลก เป็นเครื่องยืนยันถึงประสิทธิผลของมาตรการทางภาษีต่อการลดการบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เยาวชน

 

          เมื่อปริมาณการดื่มลดลง ทำให้ประชาชนโดยภาพรวมจะได้รับการคุ้มครองจากการควบคุมปัญหา จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่เหมาะสม ทั้งในด้านอุบัติเหตุ ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในหมู่เยาวชน อาชญากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมเด็กที่เกิดจากการเมา และปัญหาสุขภาพ เช่น สมองเสื่อม มะเร็งในหลายอวัยวะ โรคตับแข็ง โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคจิตจากการดื่มสุรา เป็นต้น

 

          ทั้งนี้ สถานการปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน พบว่าอัตราการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางบกปีละเหตุประมาณ 40-60% ที่สำคัญที่สุดคือเยาวชนดื่มกันมากขึ้น และอายุที่เริ่มดื่มน้อยลงเรื่อยๆ

 

          ปัจจุบันทางองค์การอนามัยโลกได้ให้ความสนใจระบบภาษีสองเลือกหนึ่งของประเทศไทยเป็นอย่างมาก บนหลักการ "ทำลายสุขภาพมากเสียภาษีมาก ฟุ่มเฟือยมากเสียภาษีมาก" ด้วยวิธีคิดภาษีแบบผสมคือ คิดภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์ (Specific) และคิดภาษีตามมูลค่า (Ad Vabrem) แล้วเลือกเก็บภาษีในวิธีที่ให้ภาษีมากกว่า หรือเรียกได้ว่า "ระบบสองเลือกหนึ่ง"

 

          นอกจากจะเป็นวิธีที่ทำให้ได้เม็ดเงินภาษีเข้ารัฐ มากกว่าวิธีคิดภาษีตามปริมาณเพียงอย่างเดียวแล้ว ยังเป็นวิธีที่คุ้มครองสุขภาพและสังคมเช่นเดียวกันอีกด้วย การขึ้นภาษีในครั้งนี้ จึงมีความหมายในหลายมิติ มากกว่าการมองแค่สร้างรายได้ให้รัฐบาลเพียงอย่างเดียว

 

          เครือข่ายองค์กรงดเหง้า และภาคีเครือข่ายจึงขอขอบคุณกระทรวงการคลังและรัฐบาลเป็นอย่างยิ่งในการผลักดันมาตรการนี้ และขอเสนอมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้

 

          1.ขอให้เร่งสร้างกลไกการจัดเก็บภาษี สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานบริการอื่นที่ให้ความบันเทิงในรูปแบบใกล้เคียงกับไนต์คลับและดิสโก้เธค และขอให้มีการปรับขึ้นภาษี จากอัตราร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 15-20

 

          2.ขอให้มีการขึ้นราคาใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สูงขึ้นและมีความยากขึ้น รวมทั้งพิจารณากลไกสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตถูกต้อง จัดการกับร้านค้าที่ไม่มีใบอนุญาต รวมถึงการออกใบอนุญาตดังกล่าว ต้องพิจารณาพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2552 ควบคู่ไปด้วย เพื่อจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ง่ายเกินไป เช่น ไม่ออกใบอนุญาตให้ร้านที่ขายเร่ ร้านค้าในสถานศึกษาหรือในสาธารณะ เป็นต้น และควรรวมถึงการไม่ออกใบอนุญาตให้ร้านที่อยู่ใกล้สถานศึกษาหรือใกล้ศาสนสถานมากเกินไปด้วย

 

          นพ.พฤฒิชัย กล่าวภายหลังเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเข้าพบว่า กระทรวงการคลังตั้งใจจะดูแลเรื่องนี้ให้เต็มที่และเกิดความเป็นธรรม หลังจากทางเครือข่ายได้มายื่นข้อเรียกร้องให้ขึ้นภาษีสุรา ก็มีการเตรียมการอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ต้องต่อสู้เยอะพอสมควร นอกจากหวังผลในการลดการบริโภคลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขแล้วการจำกัดการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนก็มีส่วนสำคัญ เพราะเมื่อเทียบกับทั่วโลกแล้ว บ้านเรายังเข้าถึงเบียร์-เบียร์ง่ายเกินไป

 

          "เม็ดเงินที่ได้จากส่วนนี้จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อสม. ยกระดับสถานีอนามัย เป็นต้น การจัดระเบียบอบายมุขเป็นเรื่องที่ตั้งใจอยู่แล้ว ต้องทำร่วมกับหลายกระทรวง เรื่องการขึ้นภาษีสถานบันเทิง ผับ บาร์ นั้นมีความคืบหน้าไปมากพอสมควร ส่วนที่เสนอให้ขึ้นใบอนุญาตขายเหล้า เบียร์ รวมถึงการไม่ควรขออนุญาตให้ขายใกล้วัด ใกล้โรงเรียน จะหารือกับอธิบดีในวันนี้" รมช.คลัง กล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

Update 15-05-52

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม