'บุหรี่เถื่อน' งานท้าทายประเทศไทย

โดย
| |
อ่าน : 5,694

ปัญหาใต้ดินที่สังคมต้องเร่งแก้ไข

 

 

 

 

          หลังการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา อัตราการสูบบุหรี่ของประชาชนได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกันรายได้รัฐที่มาจากภาษีสรรพสามิตยาสูบก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน สถานการณ์ที่น่ายินดีอย่างนี้ ได้นำไปสู่โจทย์ใหม่ที่ท้าทายมากขึ้นสำหรับคนทำงานด้านบุหรี่ ทั้งภาคประชาชน และภาครัฐ ที่ต้องร่วมกันตอบโจทย์นี้ในการประชุมวิชาการ บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ที่  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับองค์กรภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการนำเสนอข้อมูลผลกระทบต่อการบริโภคบุหรี่

 

ซึ่ง ดร.ศรัณญา เบญจกุล จากสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำขึ้นหลังจากรัฐบาลได้ประกาศขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบจากเดิม ร้อยละ 80 เป็น ร้อยละ 85 พบว่าการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตาม ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์ จากกรมสรรพสามิต ได้ชี้ว่า การเพิ่มขึ้นของภาษีสรรพสามิตดังกล่าว ส่งผลให้มีแนวโน้มการขยายตัวของบุหรี่เถื่อนที่เพิ่มมากขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 10-15  ทั้งในรูปของบุหรี่เถื่อน และบุหรี่ที่ไม่เสียภาษี เพราะการขึ้นภาษีทำให้คนมองหาบุหรี่ราคาถูก การค้าบุหรี่เถื่อนจึงขยายตัว

 

          กล่าวได้ว่าบุหรี่เถื่อนเป็นปัญหา ใต้ดิน ที่สังคมไทยยังมองเห็นภาพไม่ชัดเจน ทั้งที่เป็นแหล่งที่ป้อนสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคอย่างสำคัญ หากพิจารณาถึงมูลค่าตลาดของบุหรี่ปกติที่ประมาณ 3-4 หมื่นล้านบาท งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าตลาดบุหรี่เถื่อนมีมูลค่าสูงอย่างน้อย 3-4 พันล้านบาทเลยทีเดียว

 

          ดร.ชลธาร ระบุว่า ช่องทางการนำเข้าบุหรี่เถื่อนส่วนใหญ่มาจาก ประเทศชายแดนรอบ ๆ ประเทศไทยทางตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงภาคใต้ ที่มีการพบบุหรี่ปลอมที่ทำได้เหมือนกับต้นแบบ  อย่างมาก รูปแบบการลักลอบนำเข้ามีทั้งมาในรูปกองทัพมด บุหรี่ปลอม และการลักลอบผ่านทางเข้ามา โดยส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการของผู้มีอิทธิพล และมีปริมาณการลักลอบนำเข้าค่อนข้างสูงงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งของ ดร.ภิฤดี ภวนานนท์ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปรียบเทียบปริมาณนำเข้ายาสูบของประเทศไทยกับปริมาณส่งออกยาสูบของประเทศต้นทางก็ชี้ว่า รายงานการส่งออกบุหรี่จากประเทศต้นทาง และรายงานการนำเข้าบุหรี่ของประเทศไทยมีส่วนต่างถึงประมาณร้อยละ 15-83 หรือเท่ากับบุหรี่ประมาณ 21-514 ล้านซอง

 

ส่วนต่างนี้สะท้อนถึงปริมาณบุหรี่เลี่ยงภาษีจากการส่งออกบุหรี่ระหว่างประเทศคู่ค้ามายังประเทศไทยข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลที่ นพ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แถลงต่อสื่อมวลชนเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่า หลังการขึ้นภาษีสรรพสามิตครั้งนี้ มีการจับกุมบุหรี่เถื่อนเพิ่มเป็นเท่าตัว รวมทั้งชี้ว่า

 

ทั้งนี้ สถานการณ์การค้าบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ปลอมในปัจจุบันมีพื้นที่แพร่กระจาย ตลอดแนวชายแดนด้านประเทศกัมพูชาตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนถึงภาคตะวันออก ตามจุดผ่อนปรนต่าง ๆ เป็นระยะทางกว่า 165 กม. เป็นจุดที่พบบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ปลอมและตรวจจับได้มากที่สุดปรากฏการณ์ที่สะท้อนผ่านงานวิจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า แม้การควบคุมการบริโภคบุหรี่ ด้วยมาตรการทางภาษีด้วยการขึ้นภาษีดังที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม แต่การใช้เครื่องมือทางภาษีโดด ๆ นั้นไม่ทำให้การควบคุมยาสูบเกิดผลเต็มที่ ตราบเท่าที่ยังไม่สามารถจัดการกับบุหรี่เถื่อนได้

 

          ดร.ชลธาร ชี้ว่า การดำเนินการควบคุมบุหรี่เถื่อนของไทยที่มีอยู่ ยังอยู่ในรูปแบบเดิม ๆ ซึ่งไม่เพียงพอที่จะควบคุมการขยายตัวของบุหรี่เถื่อนได้ ยิ่งฐานภาษีสรรพสามิตเพิ่มมากขึ้นการขยายตัวบุหรี่เถื่อนยิ่งเพิ่มมากขึ้น เพราะมีมูลค่าตลาดที่สูงมากจูงใจดังที่กล่าวไปแล้วด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ จึงจะจัดการประชุมเรื่องสถานการณ์บุหรี่เถื่อนในประเทศไทยและต่างประเทศ ในวันที่ 25 พ.ย. 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี เพื่อหาข้อสรุปทางเลือกเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ โดยมีนายแพทย์หทัย ชิตานนท์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายการควบคุมบุหรี่เถื่อนไม่เพียงช่วยให้มาตรการควบคุมยาสูบในภาพรวมของประเทศไทยเข้มแข็งขึ้น แต่ยังผลเชิงบวกต่อรายได้ของภาครัฐ ควบคู่ไปกับการทำให้จำนวนผู้บริโภคยาสูบที่ลดลงมากขึ้น.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

Update: 14-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม