สถานที่สาธารณะด้านการคมนาคมไม่ปลอดบุหรี่ไม่ได้แล้ว

โดย
| |
อ่าน : 1,692

แนะใช้ กม.ห้ามสูบบุหรี่เข้ม

 

          ประเทศไทยได้รับการพูดถึงจากประชาคมโลกว่ามีมาตรการควบคุมยาสูบที่เข้มแข็ง

 

          ปลายปี พ.ศ.2551 องค์กรอนามัยโลกได้จัดคณะผู้เชี่ยวชาญสิบกว่าคน ใช้เวลาสองอาทิตย์ในประเทศไทย เพื่อประเมินผลการดำเนินการควบคุมยาสูบในแง่มุมต่างๆ

 

          เพื่อสรุปเป็นรายงาน เพื่อเป็นบทเรียนแก่ประเทศอื่น

 

          เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ผลการประเมินออกมาไม่ค่อยดี กล่าวคือ

 

          - แม้จะมีการประกาศให้สถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่อย่างกว้างขวาง แต่จำนวนประชาชนที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง ยังสูงเกินระดับที่จะยอมรับได้

 

          - การปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ 100% ยังไม่ดีเท่าที่ควร

 

          - ความพยายามที่จะรณรงค์ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายยังทำไม่เพียงพอ

 

          - การตรวจตราการบังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ยังทำกันน้อยมาก

 

          - การลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายแทบจะไม่มีการทำกันเลย

 

          โดยรวมก็คือ ประเทศไทยสอบตกในด้านการคุ้มครองประชาชนจากควันบุหรี่มือสอง ผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกให้ข้อเสนอแนะว่า

 

          - ควรปรับปรุงกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะให้ห้ามสูบ 100% และมีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

          - ควรกระจายและสนับสนุนให้ท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่

 

          - ควรระดมให้ความรู้ประชาชนและระดมภาคประชาสังคมสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย

 

          - ควรใช้มาตรการลงโทษในผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยมีการประสานงานระหว่างผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

          - ควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมายโดยลดขั้นตอนให้ง่ายแก่การบังคับใช้

 

          - ควรมีแผนเฝ้าระวังติดตามการบังคับใช้กฎหมายประเมินผล และการลงโทษผู้ฝ่าฝืน

 

          - ควรมีระบบการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานบังคับใช้กฎหมาย

 

          - ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายทั้งด้านอัตรากำลังและงบประมาณสนับสนุน

 

          จากจุดอ่อนในการบังคับใช้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะตามที่ผู้ประเมิน นำมาซึ่งการทำโครงการประเทศไทยปลอดบุหรี่ 100% โดยสำนักงานบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 700,000 ดอลลาร์ หรือ ประมาณ 23 ล้านบาท จากมูลนิธิบลูมเบิร์กผ่านองค์กรอนามัยโลก เพื่อยกเครื่องกระบวนการบังคับใช้กฏหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะของไทยทั้งระบบ ตั้งแต่การศึกษาทบทวนปรับปรุงกฎหมาย การผลิตสื่อสนับสนุน การณรงค์ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ฯลฯ

 

          องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญกับการจัดสถานที่สาธารณะด้านการคมนาคมปลอดบุหรี่ตามกฏหมายมากที่สุด เพราะสถานที่สาธารณะด้านคมนาคมเป็นที่ที่มีประชาชนมารวมตัวกันนับล้านคนในแต่ละวัน สมควรที่การปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่เป็นไปอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ

 

          สถานที่สาธารณะด้านคมนาคม รวมถึง สถานีขนส่ง สถานีรถไฟฟ้า ท่าเรือ ป้ายรถเมล์ สนามบินทั่วประเทศ รถเมล์ รถไฟ รถแท็กซี่ทั่วประเทศ

 

          เงินทุนช่วยเหลือจากมูลนิธิบลูมเบิร์กผ่านองค์การอนามัยโลกให้แก่กระทรวงสาธารณสุขครั้งนี้ คาดหวังว่าประเทศไทยจะมีมาตรการคุ้มครองผู้ไม่สูบหรี่ในที่สาธารณะได้ขึ้น เพื่อนำไปเป็นบทเรียนแก่ประเทศอื่นๆ

 

          จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายในสังคมไทย ที่จะช่วยกันคนละไม้คนละมือรักษาหน้าตาของประเทศไทยด้วยการทำให้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อคุ้มครองสุขภาพของคนไทยที่ไม่สูบบหรี่ และเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ต่อไป

 

          ความจริงไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแต่ผู้สูบบุหรี่ทุกคนจะปฏิบัติตามกฎหมาย โดยการไม่สูบบุหรี่ในทุกที่ที่ห้ามสูบ

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

Update: 06-10-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม