ไอซีทีจากเกาหลีศึกษา "5 ประการสำคัญ สู่ความสำเร็จด้านไอซีที"

โดย
| |
อ่าน : 2,308

ปัจจัยพื้นฐานที่นำไปสู่ความสำเร็จด้านการจัดการ

 

          จากการศึกษาดูงานถึงมาตรการเชิงกฎหมาย นโยบายการพัฒนาตลอดจนความร่วมมือด้านสื่อความปลอดภัยและสร้างสรรค์ในประเทศเกาหลีใต้ โดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับแผนงานไอซีทีสำนักงานกองทุนสนับสุนนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 4 ตุลาคม 2551 พบปัจจัยหลักสำคัญ 5 ด้าน คือ

 

          ประเด็นแรก แนวคิดพื้นฐานของนโยบายของรัฐ ถูกสร้างขึ้นจากมุมมองด้านบวก โดยมองจาก "โอกาส" ในการใช้ประโยชน์จากไอซีที ทั้งในแง่ของโอกาสในการพัฒนาด้านการศึกษา โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมโอกาสในการส่งออกเชิงวัฒนธรรมไปยังประเทศต่างๆ โอกาสในการพัฒนาสังคมโดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือ ทำให้มิติของการจัดการมุ่งไปยังด้านการส่งเสริม มากกว่าการเข้าไปควบคุมกำกับดูแล หรือ ปราบปราม

 

          ประเด็นที่ 2 การจัดทำแผนแม่บทระยะยาว ชัดเจนเป็นระบบต่อเนื่อง เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และไม่แปรผันตามนโยบายการเมือง โดยแผนแม่บทเน้นการพัฒนาทั้งโครงสร้างพื้นฐานในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์โดยเฉพาะศักยภาพของคน (Humanware) และวัฒนธรรมการใช้ไอซีที ไปพร้อมกัน ทั้งการสร้างความสามารถในการใช้งานไอซีทีให้กับครู เด็ก ผู้ปกครอง การพัฒนาบุคลากรด้านเกมการสร้างแรงบันดาลใจด้านความคิดสร้างสรรค์ สร้างหนังตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากไอซีทีให้กับคนเกาหลี ที่ไม่ได้เน้นเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งตามกระแสประกอบกับ เส้นทางหรือช่องทางของการส่งเสริมเชิงอุตสาหกรรมที่ภาครัฐปูทางไว้ให้กับภาคเอกชนที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จึงไม่น่าแปลกใจที่เกาหลีจะประสบความสำเร็จอย่างมากมาย

 

          ประเด็นที่ 3 การลงมาจัดการอย่างจริงจังโดยภาครัฐ อีกทั้ง ระบบโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรรัฐที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดวางอยู่บนแผนแม่บทเดียวกันแต่แบ่งงานกันทำเชื่อมประสานงานกันอย่างลงตัว ไม่ได้ต่างคนต่างทำ ต่างกรรมต่างวาระ นอกจากนั้น ยังเห็นภาพของการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐ และภาคเอกชนภาควิชาการ ภาคประชาชน ภายใต้แผนแม่บทใหญ่ในฐาน "เพื่อภาคี" ในการทำงาน ไม่ได้มองว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน

 

          ประเด็นที่ 4 การลดช่องว่างการเข้าถึง เสริมโอกาสในการใช้งานให้กับคนทุกวัย ทุกกลุ่มคน คือ Digital Divide เพราะ "รัฐบาลเกาหลี" มองว่า สามารถใช้ไอซีทีในการพัฒนาโอกาสด้านต่างๆ ให้กับสังคมเกาหลี ดังนั้น มาตรการภาครัฐตั้งเป้าชัดเจนว่า ทุกคนต้องมีโอกาสในการใช้ประโยชน์จากไอซีทีได้ ไม่เว้นแม้แต่ คนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากคนจน ความพยายามในการพัฒนาเครื่องมือช่วยเหลือคนเหล่านี้ การอบรม รวมถึง การกระจายอุปกรณ์ไปยังพื้นที่ต่างๆ จึงถูกจัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

          ประเด็นสุดท้าย การสร้างวัฒนธรรม ความเชื่อร่วมกัน และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อตั้งเป็นฐานความรู้ในการต่อยอดการพัฒนางาน ประเด็นนี้ เกาหลีให้ความสำคัญอย่างมาก

 

          ทั้ง 4 ประเด็นข้างต้น ถูกร้อยเรียง จัดทำผ่านมาตรการเชิงวัฒนธรรม ที่ค่อยๆ ปลูกความเชื่อร่วมกันของคนในเกาหลี เรามองเห็นการดำเนินชีวิตภายใต้วัฒนธรรมแห่งชาติร่วมกัน ที่ไม่ได้มองว่าไอซีทีเป็นเรื่องเลวร้าย ไกลตัวกลับมองว่านี่คือโอกาสเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องอยู่กับไอซีทีให้ได้รวมถึงถึง กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังเพื่อ "ให้ได้ยิน" มากกว่า "แค่ให้ได้ฟัง" เราจะเห็นกรรมการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อมาจาก 6 เดือนเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาต่อยอด เหล่านี้ กลับมองไม่เห็นในประเทศไทย

 

          กลับมามองที่ประเทศไทย เรามีองค์กรที่เกี่ยวข้องอยู่หลายหน่วยงาน แต่อยู่ในสถานะที่ต่างคนต่างทำ และเน้นมาตรการปราบปรามมากกว่าส่งเสริม

 

          ถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแนวทางการจัดการ และการทำงานเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนไปด้วย เพื่อเห็นโอกาสในเชิงสร้างสรรค์เกิดในขึ้นประเทศไทย...

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

Update 11-11-51

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม