เลี้ยงเหล้าในงานบุญ = บาป

โดย
| |
อ่าน : 4,520

 

 

 

ขอขอบคุณพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ที่ได้มาร่วมในงานบุญ จุดประสงค์ของเรานี้ก็คือต้องการที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเรานี้ให้เจริญรุ่งเรือง เหล้าเบียร์เพียบ...

 

เลี้ยงเหล้าในงานบุญ = บาป

 

ประโยคเด็ดในภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ไม่เลี้ยงเหล้าในงานบุญประเพณีของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้ ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นได้ว่า งานบุญประเพณีที่เราทำกันอยู่นี้ มันจะได้บุญหรือบาปกันแน่!!!!  เพราะไม่ว่าจะไปงานไหนๆ ก็มีทั้งเหล้า เบียร์ไว้คอยเลี้ยงต้อนรับกันเพียบ....

 

ด้วยเหตุนี้ ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงประสานพลังร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระทรวงสาธารณสุขและประชาคมเครือข่ายทั้ง 75 จังหวัด จัดเวทีสาธารณะ สานดวงใจสร้างสุข ด้วยบุญประเพณีปลอดเหล้า เพื่อร่วมรณรงค์และประกาศเจตนารมณ์ให้งานบุญประเพณี ในสังคมไทยปลอดเหล้าทั้งประเทศ

 

            โดย นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำให้คนเราหันมาดื่มสุรามากขึ้น การที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันขับเคลื่อนให้งานบุญประเพณีที่ดีงามของไทยเรา ปลอดเหล้าก็คงเป็นเรื่องที่ดี  อีกทั้งงานนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมที่ต้องการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในสังคมอีกด้วย และถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างค่านิยมให้แก่สังคมไทยให้กลับมาสนใจเรื่องคุณค่าและบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมและตัวบุญในงานประเพณีต่างๆ อย่างแท้จริง รวมทั้งยังเป็นการลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม ของการเกิดอุบัติเหตุและความรุนแรง จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณีอีกด้วย

 

ด้าน นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของเครือข่ายประชาคมงดเหล้า ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม ในปี 2551 พบว่า มีงานบุญและงานประเพณีจำนวนมากถึง 947 งาน ทั่วประเทศที่กำลังตกอยู่ในภาวะเปื้อนน้ำเมา และคาดว่าจะมีมากกว่านี้ อีกทั้งยังมีตัวเลขค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเหล้าในงานบวชและงานศพ เฉลี่ย 20,000-25,000 บาท และจากการสำรวจงานปอยในภาคเหนือ จำนวน 10 หมู่บ้าน พบว่า ค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเหล้าคิดเป็น 32% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ขณะที่ค่าอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ 53% และที่น่าตกใจ คือ เป็นเงินทำบุญเพียง 15% เท่านั้น ซึ่งถือว่าค่าเหล้าสูงกว่างานบุญถึง 1 เท่าตัว

 

นพ.อุดมศิลป์ กล่าวต่อว่า การประกาศเจตนารมณ์เพื่องานบุญประเพณีปลอดเหล้าในครั้งนี้ จะเพิ่มพื้นที่ต้นแบบบุญประเพณีปลอดเหล้า และให้ความสำคัญกับเยาวชนในการสืบทอดเจตนารมณ์ จับมือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ บังคับใช้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 ให้เกิดผลบังคับใช้อย่างจริงจัง ยกระดับงานบุญปลอดเหล้าให้เป็นนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติจนถึงระดับชุมชน

 

อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ดีๆ ที่สามารถสวนกระแสสังคมทำงานบุญประเพณีให้ปลอดเหล้าจนเป็นต้นแบบได้สำเร็จ ถึง 10 แห่ง เช่น อ.โพธิศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ที่ประกาศเป็นอำเภอปลอดเหล้า และสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมากถึง 16 ล้านบาทต่อปี อ.สบปราบ จ.ลำปาง ประกาศเป็นงานศพปลอดเหล้าทั้งอำเภอ งานบุญเผวด จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศเป็นวาระจังหวัดให้เป็นงานบุญปลอดเหล้า รวมทั้งจังหวัดอุบลราชธานี มหาสารคามและน่าน ที่ได้ประกาศเป็นวาระจังหวัดเรื่องงานบุญประเพณีปลอดเหล้า

 

ด้านนายอุทัย สังข์แก้ว หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการฯ ภาคประชาคม จ.อุทัยธานี  กล่าวว่า การมีโครงการนี้ขึ้นมาถือว่าดีมาก เพราะเหล้าเป็นต้นตอของปัญหามากมาย โดยเฉพาะสุขภาพของตัวเอง ก่อนหน้านี้ตนก็ดื่ม และได้เลิกไปแล้ว ส่วนตัวคิดว่า ในส่วนของชุมชนนั้น หากจะให้เลิกงดเหล้าในงานบุญไปเลยนั้น มันอาจเป็นเรื่องยาก อาจต้องค่อยเป็นค่อยไป เริ่มจากการลดลง แล้วค่อยเลิก มันน่าจะดีกว่า

 

ชาวบ้านทั่วไปเขาไม่ยอมรับหรอกครับ บ้านผมงานศพถ้าไม่มีเหล้าเลี้ยง ชาวบ้านก็จะไม่ไปกัน นายอุทัย กล่าว

 

            นางวิลาวรรณ บุตรศรี  อีกหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในภาคประชาคม จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ชอบโครงการฯ นี้มาก เพราะมันช่วยลดปัญหาต่างๆ ลงได้มาก ทั้งการทะเลาะวิวาท แถมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่ละงานได้มาก อีกทั้งชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงาน จึงมีการตั้งวงดื่มสุรากันหลังเลิกงานจนเป็นนิสัย หากจะเริ่มจากการงดเหล้าในงานบุญได้ โอกาสที่พวกเขาจะเลิกดื่ม หรือดื่มลดลงก็อาจจะมีเพิ่มขึ้น

 

            และสิ่งหนึ่งที่คนไทยรู้กันก็คือ สังคมไทยเป็นสังคมที่เพียบพร้อมไปด้วยประเพณีที่มีคุณค่าและงดงาม อีกทั้งชาวไทยส่วนใหญ่ยังคงศรัทธาในศาสนาพุทธ ยึดถือศีล 5  คือ 1.ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 2.ห้ามลักทรัพย์ 3.ห้ามประพฤติผิดในกาม 4.ห้ามพูดเท็จ และ 5.ห้ามดื่มของมึนเมา อีกทั้งวิถีประเพณีต่างๆ ก็เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาจนเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า  งานบุญประเพณี  แต่ปัจจุบันสิ่งดีงามเช่นนั้นกำลังถูกปนเปื้อนไปด้วยอบายมุขอย่าง สุรา ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะ หยุด!!! ทำลายประเพณีที่เราเรียกว่างานบุญเสียที เพราะมันบาป

 

 

 

 

 

ที่มา : ณัฐภัทร  ตุ้มภู่ Team Content www.thaihealth.or.th

 

 

Update : 09-03-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฐภัทร  ตุ้มภู่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม