ต.เหมืองใหม่ ล้อมรั้วป้องกันรับมือไข้หวัดใหญ่ฯ ระลอกใหม่

โดย
| |
อ่าน : 2,458

มั่นใจ พื้นที่ไร้หวัด 2009

 

          กระแสการตื่นตัวในการควบคุมป้องกันมหัตภัยโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ในปัจจุบันดูเหมือนจะลดเลือนลงไป ทั่งที่ความเป็นจริงทั้งการติดเชื้อและการสูญเสีย ก็ยังคงเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆยิ่งเมื่อการเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวที่มักจะมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลอยู่แล้วการเตรียมการเผ้าระวังก็ยิ่งต้องเข้มงวดมากขึ้นเพราะการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ อาจหวนกลับมาอีกครั้ง ซึ่งอาจจะรุ่นแรงมากกว่าครั้งที่ผ่านมา

 

          จำนวนบ้านเรือนกว่า 400 หลังคาในพื้นที่ ตำบลเหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงครามถือว่าพิ้นที่หนึ่งที่ปลอดภัยจากไข้หวัดใหญ่ 2009 เพราะไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโดย นางนภัส จาตุรัส เลขานุการศุนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลเหมืองใหม่ เล่าถึงเหตุการที่ไม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 อยู่ในตำบลว่านับตั่งแต่มีข่าวการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ในช่วงแรกๆ ทางตำบลก็ได้มีการประชุมวางแผนกับทาง อบจ. อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งแกนนำและชาวบ้านในแต่ละชุมชน หาแนวทางในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดและวิเคราะห์ดูว่าทางตำบลมีเครื่องมืออะไรบ้างที่ช่วยชาวบ้านได้

 

เริ่มต้นด้วยการหาความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ก่อนจาก สสจ. สถานีอนามัย หรือโหลดจากเว็ปไซด์ แล้วนำมาประชาสัมพันธ์ต่อให้กับชาวบ้านและทุกคนเข้าใจเพื่อจะได้ป้องกันตนเองไว้แต่เนิ่นๆ ให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับครอบครัวของตนเอง พร้อมทั้งเฝ้าระวังคนในตำบลในแหล่งที่มีชาวบ้านไปรวมตัวกันมากๆ เช่น ตามตลาดนัดในวัด และในโรงเรียน ซึ่งถือเป็นแหล่งที่เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายได้ง่าย หากใครมีอาการเข้าข่ายก็ส่งข้อมูลไปที่อนามัยของตำบล เพราะที่อนามัยมีมาตรการว่าหากบ้านใดมีคนเป็นไข้หวัดให้ส่งรายชื่อไปให้ก่อน ทาง อสม. ก็จะมาทำการวัดไข้ ถ้ามีไข้สูงก็แยกผู้ป่วยทั้งสิ้นของเครื่องใช้ไว้ต่างหาก หากพบว่าป่วยก็ส่งตัวไปให้โรงพยาบาล

 

ในส่วนของภาคเอกชนก็เข้ามาช่วยคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าออก จัดให้มีศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน และศูนย์รับแจ้งเหตุขึ้น เพื่อความพร้อมในการรับมือกับการระบาดที่อาจเข้ามาในตำบลมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโดยใช้รถยนต์เคลื่อนที่กระจายข่าวให้กับชาวบ้านช่วงเลิกงานตอนเย็น มีการผลิตหน้ากากอนามัยขึ้นมาใช้กันเองสำหรับปิดปาดปิดจมูกสนับสนุนให้ชาวบ้านนำสมุนไพร ฟ้าทลายโจรหรือมะรุม มาต้มดื่มเป็นประจำเพื่อเป็นการป้องกันไข้หวัดและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายด้วย

 

          นพ.มงคล ณ สงขลา ประธารคณะอนุกรรมการสนับสนุนการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 กล่าวว่า เป้าหมายหลักในการลงไปแต่ละพิ้นที่ก็เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการป้องกันดูแลตนเองจากโรคต่างๆไม่เฉพาะเรื่องไข้หวัดใหญ่ 2009 เพียงอย่างเดียวเพราะในอนาคตอาจมีวิกฤตจากโรคอื่นๆ เกิดขึ้นมาอีกก็ได้ ซึ่งหลังจากลงพิ้นที่แล้วจะมีการประเมินความรู้และทำให้เกิดการผลักดันแผนงานโครงการเพื่อรับมือกับโรคเป็นแผนระยะยาวในการส่งเสริมคุณภาพโดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนสนันสนุน เช่น สสส. สธ. สปสช. รวมถึง สวทช. รวมไปถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อกำหนดทิศทางในการแก้ไขปัญหา การวางแผนนโยบายเพื่อรับมือแก้ปัญหาภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

 

เห็นได้ว่าผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านในตำบลเหมืองใหม่มีการดำเนินการจัดการกับปัญหาการระบาดของโรคได้อย่างครอบคลุมครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการให้องค์ครวมรู้กับชาวบ้าน การกำหนดมาตรการในการควบคลุมป้องกันอย่างต่อเนื่อง การอัปเดตข่าวสารให้ทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา การดูแลในเรื่องของสถานที่สาธารณต่างๆ รวมไปถึงการป้องกันตนเองของชาวบ้านในชุมชน ไม่ว่าจะเกิดเหตการณ์ระบาดของโรคที่จะวนกลับมาในปลายหน้าฝนหรือเชื้อไวรัสอื่นๆ พื้นฐานองค์ความรู้และประสบการณ์ที่มีจะช่วยให้ชาวบ้าน ต.เหมืองใหม่สามารถนำไปใช้ในการป้องกันโรคที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน     

   

          นี่ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินงานป้องกันควบคุมที่น่าจะนำไปเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นต่อไป เผื่อว่าการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ฯ อาจหวนกลับมาอีกระลอกก็เป็นได้ นพ.มงคล กล่าว

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

 

Update: 01-10-52

อัพเดทเนื้อหาโดย:  อัญณิกา กฤษสมัย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม