กรุงเทพโพลล์: วัยรุ่นกับการดูแลสุขภาพ

โดย
| |
อ่าน : 1,993

ผลสำรวจเรื่อง วัยรุ่นกับการดูแลสุขภาพ

 

          ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจเรื่องวัยรุ่นกับการดูแลสุขภาพ

เนื่องในวันสาธารณสุขแห่งชาติ 27 พฤศจิกายน พบวัยรุ่นในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่บั่นทอนสุขภาพคือ นอนดึก กินอาหารฟาสท์ฟู้ด ใช้ช้อนและหลอดดูดน้ำร่วมกับผู้อื่น ขณะที่ 1 ใน 4 ระบุว่ามีปัญหาความเครียด และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยโรคร้ายแรงที่วัยรุ่นกังวลว่าตนเองมีความเสี่ยงจะเป็นมากที่สุดคือโรคมะเร็ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

1. พฤติกรรมที่บั่นทอนสุขภาพตนเองของวัยรุ่นในปัจจุบัน พบว่า วัยรุ่นทั้งเพศหญิงและเพศชายมีพฤติกรรมนอนดึก และพักผ่อนน้อย มากที่สุด รองลงมาคือ การใช้ช้อนตักอาหารร่วมกับผู้อื่นโดยไม่ใช้ช้อนกลาง และชอบกินอาหาร ฟาสท์ฟู้ด มีรายละเอียดดังนี้

 

 

พฤติกรรม

 

เพศหญิง (ร้อยละ)

เพศชาย (ร้อยละ)

เฉลี่ยรวม(ร้อยละ)

 

ใช่

 

ไม่ใช่

 

ใช่

 

ไม่ใช่

 

ใช่

 

ไม่ใช่

นอนดึก พักผ่อนน้อย   

67.0

33.0

66.1

33.9

66.5

33.5

ใช้ช้อนตักอาหารโดยไม่ใช้ช้อนกลาง

52.8

47.2

52.2

47.8

52.5

47.5

กินอาหารฟาสท์ฟู้ด

51.8

48.2

50.7

49.3

51.3

48.7

ใช้หลอดดูดน้ำร่วมกับผู้อื่น

54.2

45.8

48.0

52.0

51.2

48.8

มีเรื่องเครียดบ่อยๆ

30.6

69.4

24.2

75.8

27.5

72.5

ดื่มเหล้า / เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

14.2

85.8

33.9

66.1

23.9

76.1

เที่ยวกลางคืน

11.8

88.2

25.5

74.5

18.6

81.4

สูบบุหรี่

5.5

94.5

23.2

76.8

14.2

85.8

อดอาหาร

14.0

86.0

8.4

91.6

11.2

88.8

กินยาลดความอ้วน

5.0

95.0

1.9

98.1

3.5

96.5

 

2.ความคิดเห็นของวัยรุ่นต่อการให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพของตัวเองเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องอื่น

 

- ให้ความสำคัญมากกว่าเรื่องอื่น                    ร้อยละ 24.2

- ให้ความสำคัญพอๆ กับเรื่องอื่น                    ร้อยละ 65.6

- ให้ความสำคัญน้อยกว่าเรื่องอื่น                    ร้อยละ 10.2

                

3. เมื่อถามวัยรุ่นถึงวิธีการทำให้ตัวเองดูดี พบว่า วัยรุ่นเพศหญิงใช้วิธี พักผ่อนให้เพียงพอมากที่สุด รองลงมาคือกินอาหารที่มีประโยชน์ ทำจิตใจให้ผ่องใสและ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในขณะที่วัยรุ่นเพศชายใช้วิธี กินอาหารที่มีประโยชน์มากที่สุด รองลงมาคือ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

วิธีทำให้ตัวเองดูดี

เพศหญิง (ร้อยละ)

เพศชาย (ร้อยละ)

เฉลี่ยรวม (ร้อยละ)

เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์

10.3

9.1

19.4

พักผ่อนให้เพ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม