แนวโน้มไข้หวัดใหญ่2009ระบาดเพิ่ม

โดย
| |
อ่าน : 2,494

"ไทย"ระวังระลอกสอง

          แนวโน้มการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 มีเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 เป็นต้นมาทั้งในกลุ่มผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ชี้ประเทศไทยน่าจะมีการระบาดระลอกสอง

 

          กระทรวงแรงงานเร่งดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ในส่วนกลาง โดยจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ของกระทรวงแรงงาน จากนั้นจึงจัดทำแผนดำเนินการป้องกัน จัดอบรมรณรงค์ในโรงงาน สถานประกอบการ และประชาชนทั่วไป โดยจัดทำประกาศกระทรวงแรงงาน และสื่อสารป้องกันโรคต้นแบบ ไปยังสถานประกอบการทุกแห่ง รวมทั้งประชุมบริษัทจัดหางานให้ความรู้ความเข้าใจแก่คนงานต่อไป และยังจัดตั้งจุดคัดกรองผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ทุกวันเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้ประกอบการอื่น

 

          รวมทั้งตั้งเจลล้างมือ และตรวจวัดอุณหภูมิ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2552-28 กุมภาพันธ์ 2553 ต่อจากนั้นใช้การสร้างแกนนำเพื่อเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังมีการนำป้ายแบนเนอร์ของ สธ.และกรมควบคุมโรค ติดตั้งหน้าเว็บไซต์ของทุกหน่วยงาน ตลอดจนขอความร่วมมือสถานประกอบการให้ดูแลพนักงานให้หยุดพักงาน หากพบว่าป่วยตามมติของ ครม.และสิทธิลาป่วยตามกฎหมายแรงงาน รวมทั้งได้รับค่าจ้างในช่วงที่ลาป่วย และแจ้งสถานพยาบาลให้เฝ้าระวังและดูแลรักษาผู้ประกันตนโดยสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้

 

          นอกจากนั้นที่ประชุมได้ทราบเกี่ยวกับโครงการแรงงานร่วมใจ ต้านไข้หวัดใหญ่ 2009 ของจังหวัดต่าง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ในสถานประกอบการทั่วประเทศ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ พร้อมทั้งวิธีการป้องกัน และข้อปฏิบัติเมื่อติดเชื้อ และปลุกจิตสำนึกให้แรงงานไทยออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันดีกว่าแก้ไขรักษา โดยมีพื้นที่เป้าหมายในสถานประกอบการตามเขตนิคมอุตสาหกรรม 20 แห่ง ใน 11 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ลำพูน พิจิตร และสงขลา

 

แนวโน้มการระบาด

 

          -ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 ยืนยันมีผู้ป่วยติดโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ A(H1N1X 2009 สะสมรวม 32,853 ราย เสียชีวิต 206 ราย

 

          -สถานการณ์ในสัปดาห์ที่ 6 (วันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2553) มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 1,051 ราย เป็นผู้ป่วยใหม่ (วันที่เริ่มป่วย 31 มกราคม-13 กุมภาพันธ์ 2553) จำนวน 503 ราย กระจายไปในจังหวัดต่าง ๆ 7 จังหวัดคือกรุงเทพมหานคร 282 ราย (ร้อยละของอำเภอที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยัน 100) นนทบุรี 37 ราย (ร้อยละ 83.33) เชียงใหม่ 60 ราย(ร้อยละ 66.67) สมุทปราการ 22 ราย (ร้อยละ 66.67) สมุทรสาคร 2 ราย (ร้อยละ 66.67) ปทุมธานี 5 ราย (ร้อยละ 57.14) และพะเยา 20 ราย(ร้อยละ 50.00)

 

          -มีผู้ป่วยเสียชีวิต 5 ราย อยู่ใน จ.เชียงใหม่ 2 ราย กรุงเทพฯ สุรินทร์ และน่าน จังหวัดละ 1 ราย มีโรคประจำตัว 4 ราย พร้อมกับมีการระบาดในโรงเรียน 6 แห่ง ที่จ.พิษณุโลกและกรุงเทพฯ จังหวัดละ 2 แห่ง ขอนแก่นและยโสธร จ.ละแห่ง และที่ชลบุรี ในสถานที่ทำงาน 2 แห่ง วัด 1 แห่ง และค่ายทหาร 1 แห่ง

 

ที่มา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

 Update 15-03-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : วีระ วานิชเจริญธรรม

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม