ผู้หญิงยุคใหม่ มั่นใจ ภาคภูมิ

โดย
| |
อ่าน : 1,944

มั่นใจ ภาคภูมิใจ ในความเป็นผู้หญิง

ผู้หญิงยุคใหม่...

สง่างาม มั่นใจ

ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์

ที่มาจากภายใน

ซึ่งส่งผลต่อบุคลิกภาพภายนอก

 

 

ผู้หญิงยุคใหม่... ต้อง

 

นับถือตนเองและตระหนักในหน้าที่ต่อตนเอง

 

- มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ยอมรับทั้งข้อดีและข้อด้อยของตนเอง

- ไม่พยายามเป็นอย่างคนอื่น ภูมิใจในสิ่งที่ตนเองเป็น

- ทำสิ่งที่ทำให้ตนเองมีความสุข (โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น)

- ใฝ่รู้และหมั่นพัฒนาตนเอง

- ชื่นชมกับความสำเร็จของตนเองไม่ว่าจะน้อยหรือมาก

- ยอมรับและเรียนรู้เมื่อเกิดความผิดพลาด

- กระตุ้นตนเองให้มุ่งมั่นและมีเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา

 

ผู้หญิงยุคใหม่...ต้อง

 

ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิง

 

- เป็นตัวของตัวเอง

- วางตัวให้เหมาะสมตามกาลเทศะ

- ดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรม

- ไม่ยินยอมให้ใครเอาเปรียบ ดูหมิ่น เหยียดหยามผู้หญิงและความเป็นหญิง

 

ผู้หญิงยุคใหม่...ต้อง

 

ตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อครอบครัว

 

บทบาทของผู้หญิง ในฐานะ ลูก

 

- กตัญญู ดูแล และไม่ทอดทิ้งบุพการี ทั้งด้านกายภาพและจิตใจ

- มีวิจารณญาณในการยินยอมหรือตามใจบุพการีในสิ่งที่เหมาะสม

 

บทบาทของผู้หญิง ในฐานะ แม่

 

- ดูแลลูกให้มีสุขภาพดี ทั้งกายและใจ

- อบรมลูกหลานให้สามารถอยู่ในสังคมส่วนรวมได้โดยสุจริต

- สนับสนุนด้านการเรียนรู้ให้ตรงกับความถนัดและศักยภาพของแต่ละคน

- ให้เวลากับลูกๆ เพื่อเรียนรู้ตัวตนของพวกเขา

- ไม่คาดหวังให้ลูกหลานดำเนินชีวิตตามที่ผู้ใหญ่ต้องการ โดยไม่คำนึงถึงความสุขของพวกเขา

- ให้อิสระแก่ลูกหลานตามวัย และความเหมาะสม

- มีวิจารณญาณในการตามใจในสิ่งที่เหมาะสม

 

บทบาทของผู้หญิง ในฐานะ ภรรยา

 

- ซื่อสัตย์ต่อคู่ชีวิต

- ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันของผู้หญิงและผู้ชาย สามีและภรรยาต้องแบ่งหน้าที่ในครอบครัวอย่างเหมาะสม

- ยอมรับข้อดี-ข้อเสียของสามี และปรับตัวเข้าหากันได้ โดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง

- ใช้วิจารณญาณในการเห็นคล้อยตามและไม่สนับสนุนให้สามีกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

 

ผู้หญิงยุคใหม่...ต้อง

 

ตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อหน้าที่การงาน

 

- รู้รอบขอบข่ายงานในหน้าที่

- ทำงานในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ

- มีน้ำใจ ไม่เกี่ยงงาน ไม่เอาเปรียบกินแรงผู้อื่น

- ไม่ก้าวก่ายงานในหน้าที่ของผู้อื่น ในกรณีจำเป็นควรให้คำแนะนำ

- ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองให้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ และฝึกทักษะใหม่ๆ

 

ผู้หญิงยุคใหม่...ต้อง

 

ตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อสังคม

 

- รู้ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพในฐานะสมาชิกของสังคม

- ดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรมและจริยธรรม

- สนใจความเป็นไปของสังคม เฝ้าระวังสิ่งผิดปรกติที่จะมีผลกระทบในด้านลบต่อส่วนรวม

- ไม่ละเลยหรือนิ่งดูดายต่อการรณรงค์ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

- แบ่งปันเวลาและทุนทรัพย์สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม ตามกำลังและความเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือคู่มือความปลอดภัยสตรี

 

 

Update:16-03-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม