ผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรง

โดย
| |
อ่าน : 1,175

จำนวนสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงที่มารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้ ปี 2551

จำแนกตามประเภทของการกระทำความรุนแรง

ภาค

ทางกาย

ทางเพศ

ทางจิตใจ

การละเลยทอดทิ้ง

ล่อลวง/บังคับ แสวงหาผลประโยชน์

กลาง

2,649

942

262

202

3

เหนือ

1,049

113

33

11

5

ตะวันออก

695

180

17

25

0

ตะวันออกเฉียงเหนือ

2,534

657

155

21

10

ตะวันตก

474

137

16

7

45

ใต้

1,627

334

117

21

16

รวม

9,028

2,363

600

287

79

ที่มา : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

 

รายงานสถิติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว

ตั้งแต่ปี 2548 ถึง กุมภาพันธ์ 2551

 

ถูกทำร้ายร่างกาย

ถูกข่มขืน

ถูกอนาจาร

ถูกทอดทิ้ง /กักขัง /หน่วงเหนี่ยว

พรากผู้เยาว์

พยายามฆ่า

ฆาตกรรม

อื่น ๆ (ไม่ระบุมา)

รวม

สามี

1,425

14

2

9

0

4

6

5

1,465

บิดา

43

54

15

5

1

0

1

7

126

บิดาเลี้ยง

19

96

46

0

0

1

2

3

167

มารดา

15

0

1

4

0

1

0

4

25

มารดาเลี้ยง

9

0

0

0

0

0

0

0

9

ญาติ

243

180

107

3

5

2

4

7

551

เพื่อน/คนรู้จัก

1,355

2,947

1,309

77

528

13

14

150

6,393

คนแปลกหน้า

608

370

263

9

28

11

6

32

1,327

นายจ้าง

7

11

9

0

0

0

0

5

32

อื่นๆ

198

119

65

8

25

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม