ดีเดย์ 1 เม.ย. เอาจริงเด็กติดเกม

โดย
| |
อ่าน : 3,121

คุมเข้มเวลาเปิด-ปิดร้าน อายุไม่ถึง 18 ห้ามเข้าหลัง 4 ทุ่ม

 

          “เกมออนไลน์ สิ่งที่ดูเหมือนว่าไม่น่าจะทำร้ายใครได้ เพราะเมื่อได้เล่นแล้วนอกจากจะช่วยเพิ่มความเพลิดเพลินให้กับผู้เล่นแล้ว เกมบางเกมยังช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางสมองให้ผู้เล่นได้ แต่หากเล่นอย่างไม่ลืมหูลืมตาแล้วละก็ ผู้เล่นบางรายแทบจะทิ้งอนาคตและชีวิตไว้กับมัน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทั้งภาพ เสียง สีสัน และเนื้อหาที่ถูกพัฒนาขึ้นให้ชวนหลงใหล อีกทั้งปัจจุบันรูปแบบการเล่นยังได้เปลี่ยนจาก 2 มิติ มาเป็น 3 มิติทำให้ภาพดูเสมือนจริงมากขึ้น สามารถหาเล่นได้ง่ายจากร้านอินเตอร์เน็ต แถมยังมีให้เลือกเล่นได้อย่างใจชอบอีกด้วย..ส่งผลให้ปัจจุบันมีเด็กติดเกมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

            เห็นได้จากผลการสำรวจของเอแบคโพลล์ ที่ทำการสำรวจเยาวชนตั้งแต่อายุ 10-24 ปี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า กว่าร้อยละ 93.5 เคยเล่นเกมออนไลน์ ซึ่งประเภทของเกมที่ชอบเล่นสูงสุดเป็นเกมที่มีการต่อสู้ ใช้ความรุนแรง อีกทั้งเด็กเหล่านี้ยังเล่นเกือบทุกวันคิดเป็นร้อยละ 24 โดยใช้เวลาเฉลี่ยสูงถึง 3 ชั่วโมง/ครั้ง และเหตุผลในการเล่นเกมส่วนใหญ่ เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลาย แต่เมื่อเด็กเหล่านั้นมีความต้องการในการเล่นที่สูงขึ้นเรื่อยๆ นั้นบ่งบอกได้ว่าพวกเขาเข้าสู่ภาวะ “เด็กติดเกม”

            เมื่อเป็นเช่นนั้น...ปัญหาที่ตามมาตลอดปี 2552 พบว่ามีเด็กหาย เนื่องจากติดเกมทั้งสิ้น 8 ราย ทั้งหมดล้วนเป็นเด็กชายช่วงอายุระหว่าง 11-15 ปี และเด็กบางรายที่พบมีปัญหาติดเกมจนไม่ยอมไปเรียน บางรายมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง และบางรายหายตัวไปกับคนที่รู้จักกันในเกม รวมถึงเด็กที่ติดเกมอย่างหนักจนต้องลักขโมย บางรายยอมขอทานเพื่อนำเงินมาเล่นเกมออนไลน์และตู้เกมยอดเหรียญ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากเด็กที่ติดเกมแทบทั้งสิ้น

         

              แต่เมื่อมองลึกลงไปถึงสถานที่ที่เด็กนิยมใช้เล่นเกมออนไลน์คงหนีไม่พ้น “ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต” แน่นอน เพราะร้านเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการจนข้ามวันข้ามคืนตราบเท่าที่มีผู้เข้าใช้บริการ...และเมื่อไหร่ที่เข้าสู่ช่วงปิดเทอมปัญหาก็ยิ่งลุกลามไม่มีที่สิ้นสุด

         เมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อเป็นการปราบปรามและลดปัญหาต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีก สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (สภว.) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้กำหนดให้ วันที่ 1 เม.ย.-15 พ.ค.2553 เป็นช่วงวันดีเดย์ คุมเข้มเวลาเปิด-ปิดร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ช่วงเวลาปิดภาคเรียน โดยประกาศดังกล่าวมีการแบ่งเวลาการเข้าใช้บริการของเด็กและเยาวชนตามระดับอายุ 2 ระดับ ได้แก่ เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. สำหรับเด็กที่มีอายุ 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี เข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น.

        นอกจากนี้ยังมีกฎเหล็กที่ร้านเกมทุกร้านต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอีก นั่นก็คือดูแลไม่ให้มีการจำหน่ายบุหรี่ สารเสพติด เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงไม่ให้มีการสูบบุหรี่ เสพสารเสพติด ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเล่นการพนันภายในร้านเกม ดูแลไม่ให้มีสื่อลามกอนาจาร หรือการจำหน่ายหรือฉายภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีดู อีกทั้งต้องจัดให้มีวัสดุหรืออุปกรณ์ในการให้บริการที่เหมาะสมต่อการถนอมสายตา ป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือนไม่ให้เกิน 85 เดซิเบล ตามที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด

          หากพบว่า ร้านเกมฝ่าฝืนจะมีโทษทางอาญา ปรับตั้งแต่ 100,000-500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนกฎ นอกจากนี้อาคารหรือสถานที่ที่จะใช้ประกอบกิจการต้องมีความมั่นคงแข็งแรงตั้งอยู่ในทำเลที่ปลอดภัย มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ สามารถมองเห็นสภาพภายในร้านเกมจากด้านนอกได้อย่างชัดเจน มีห้องสุขาให้บริการอยู่ภายในอาคารหรือในบริเวณใกล้เคียง และมีพื้นที่สำหรับผู้ใช้บริการแต่ละคนอย่างเพียงพอ

 

          หากร้านเกมร้านใดมีเครื่องมือสำหรับฉายหรือเล่นเกม ตั้งแต่ 15 ชุดขึ้นไป ต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด อย่างน้อย 1 เครื่องและเครื่องดับเพลิง อย่างน้อย 1 เครื่อง หรือร้านเกมที่มีพื้นที่ให้บริการมากกว่า 1 ชั้น ต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดและเครื่องดับเพลิง อย่างน้อย 1 เครื่องในแต่ละชั้นที่ให้บริการ โดยผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกอบกิจการร้านเกมดังกล่าว จะมีทั้งโทษทางปกครอง เช่น ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต และโทษทางอาญา คือ ปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท แล้วแต่กรณี

          อย่างไรก็ตามถึงแม้จะการควบคุมร้านเกมในช่วงปิดเทอมแล้วก็ตาม แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ ก็คือ “พ่อ แม่ ผู้ปกครอง” จำเป็นต้องเลือกเกมที่เหมาะกับวัยให้แก่เด็ก กำหนดเวลาการเล่นที่เหมาะสม รวมทั้งสอนให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็น ทำการบ้าน อ่านหนังสือหรือทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จก่อนแล้วจึงสามารถเล่นเกมได้

           ที่สำคัญที่สุด ผู้ปกครองจำเป็นต้องชี้ให้เด็กเห็นถึงข้อดี ข้อเสีย ของการเล่นเกมนานๆ เพราะอาจทำให้เกิดความเครียด จนชักและเสียชีวิตได้ รวมทั้งผลร้ายที่เกิดจากการจ้องจอคอมพิวเตอร์นานๆ จะทำให้มีปัญหาทางสายตาได้...

           1 เม.ย.-15 พ.ค.53 นี้ร่วมด้วยช่วยกัน สอดส่องดูแลเด็กและร้านอินเตอร์เน็ทใกล้บ้าน เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการผลักดันให้เด็กและเยาวชนมีอนาคตที่ดี ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของโลกไซเบอร์อย่าง “เกมออนไลน์” และ “เจ้าของร้านเกมหัวใส” ไปพร้อมๆ กัน... เพราะเด็กในวันนี้ คือ อนาคตที่ดีของชาติครับ...

 

 

 

 

ที่มา: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่ Team content www.thaitealth.or.th

 

 

Update:01-04-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ควบคุมโรค  โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ  อาหารพื้นบ้าน  การสูญเสียการได้ยิน  คิดดีทำดี  โรงพักสร้างสุข  ก่อมะเร็ง  น้ำมันมะกอก  หมาแมว  จั๊งค์ฟู้ด  cartoon  ดีจังคอนเสิร์ต  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วิ่งสู่ชีวิตใหม่ run for new life Thai Health Day Run 2012 วิ่งเพื่อสุขภาพ ชวนขยับทั้งประเทศ ความปลอดภัยในการแข่งขัน การเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนวิ่ง เส้นทางการเดิน-วิ่ง  สีน้ำมัน  ชัยนาท  ร้านเหล้า ลงนาม ร้านค้ากลางคืนสีขาว ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด  ลด ละ เลิก อบายมุข  แคลอรี่สูง  เส้นทางกิน[พอ]ดี สู่ชีวีมีสุข  หน่วยประสาท  พาหะของโรค  มีวินัย  ถวายอาหาร  รับน้อง  นายอำเภอ