ดีเดย์ 1 เม.ย. เอาจริงเด็กติดเกม

โดย
| |
อ่าน : 3,055

คุมเข้มเวลาเปิด-ปิดร้าน อายุไม่ถึง 18 ห้ามเข้าหลัง 4 ทุ่ม

 

          “เกมออนไลน์ สิ่งที่ดูเหมือนว่าไม่น่าจะทำร้ายใครได้ เพราะเมื่อได้เล่นแล้วนอกจากจะช่วยเพิ่มความเพลิดเพลินให้กับผู้เล่นแล้ว เกมบางเกมยังช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางสมองให้ผู้เล่นได้ แต่หากเล่นอย่างไม่ลืมหูลืมตาแล้วละก็ ผู้เล่นบางรายแทบจะทิ้งอนาคตและชีวิตไว้กับมัน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทั้งภาพ เสียง สีสัน และเนื้อหาที่ถูกพัฒนาขึ้นให้ชวนหลงใหล อีกทั้งปัจจุบันรูปแบบการเล่นยังได้เปลี่ยนจาก 2 มิติ มาเป็น 3 มิติทำให้ภาพดูเสมือนจริงมากขึ้น สามารถหาเล่นได้ง่ายจากร้านอินเตอร์เน็ต แถมยังมีให้เลือกเล่นได้อย่างใจชอบอีกด้วย..ส่งผลให้ปัจจุบันมีเด็กติดเกมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

            เห็นได้จากผลการสำรวจของเอแบคโพลล์ ที่ทำการสำรวจเยาวชนตั้งแต่อายุ 10-24 ปี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า กว่าร้อยละ 93.5 เคยเล่นเกมออนไลน์ ซึ่งประเภทของเกมที่ชอบเล่นสูงสุดเป็นเกมที่มีการต่อสู้ ใช้ความรุนแรง อีกทั้งเด็กเหล่านี้ยังเล่นเกือบทุกวันคิดเป็นร้อยละ 24 โดยใช้เวลาเฉลี่ยสูงถึง 3 ชั่วโมง/ครั้ง และเหตุผลในการเล่นเกมส่วนใหญ่ เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลาย แต่เมื่อเด็กเหล่านั้นมีความต้องการในการเล่นที่สูงขึ้นเรื่อยๆ นั้นบ่งบอกได้ว่าพวกเขาเข้าสู่ภาวะ “เด็กติดเกม”

            เมื่อเป็นเช่นนั้น...ปัญหาที่ตามมาตลอดปี 2552 พบว่ามีเด็กหาย เนื่องจากติดเกมทั้งสิ้น 8 ราย ทั้งหมดล้วนเป็นเด็กชายช่วงอายุระหว่าง 11-15 ปี และเด็กบางรายที่พบมีปัญหาติดเกมจนไม่ยอมไปเรียน บางรายมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง และบางรายหายตัวไปกับคนที่รู้จักกันในเกม รวมถึงเด็กที่ติดเกมอย่างหนักจนต้องลักขโมย บางรายยอมขอทานเพื่อนำเงินมาเล่นเกมออนไลน์และตู้เกมยอดเหรียญ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากเด็กที่ติดเกมแทบทั้งสิ้น

         

              แต่เมื่อมองลึกลงไปถึงสถานที่ที่เด็กนิยมใช้เล่นเกมออนไลน์คงหนีไม่พ้น “ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต” แน่นอน เพราะร้านเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการจนข้ามวันข้ามคืนตราบเท่าที่มีผู้เข้าใช้บริการ...และเมื่อไหร่ที่เข้าสู่ช่วงปิดเทอมปัญหาก็ยิ่งลุกลามไม่มีที่สิ้นสุด

         เมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อเป็นการปราบปรามและลดปัญหาต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีก สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (สภว.) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้กำหนดให้ วันที่ 1 เม.ย.-15 พ.ค.2553 เป็นช่วงวันดีเดย์ คุมเข้มเวลาเปิด-ปิดร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ช่วงเวลาปิดภาคเรียน โดยประกาศดังกล่าวมีการแบ่งเวลาการเข้าใช้บริการของเด็กและเยาวชนตามระดับอายุ 2 ระดับ ได้แก่ เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. สำหรับเด็กที่มีอายุ 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี เข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น.

        นอกจากนี้ยังมีกฎเหล็กที่ร้านเกมทุกร้านต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอีก นั่นก็คือดูแลไม่ให้มีการจำหน่ายบุหรี่ สารเสพติด เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงไม่ให้มีการสูบบุหรี่ เสพสารเสพติด ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเล่นการพนันภายในร้านเกม ดูแลไม่ให้มีสื่อลามกอนาจาร หรือการจำหน่ายหรือฉายภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีดู อีกทั้งต้องจัดให้มีวัสดุหรืออุปกรณ์ในการให้บริการที่เหมาะสมต่อการถนอมสายตา ป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือนไม่ให้เกิน 85 เดซิเบล ตามที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด

          หากพบว่า ร้านเกมฝ่าฝืนจะมีโทษทางอาญา ปรับตั้งแต่ 100,000-500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนกฎ นอกจากนี้อาคารหรือสถานที่ที่จะใช้ประกอบกิจการต้องมีความมั่นคงแข็งแรงตั้งอยู่ในทำเลที่ปลอดภัย มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ สามารถมองเห็นสภาพภายในร้านเกมจากด้านนอกได้อย่างชัดเจน มีห้องสุขาให้บริการอยู่ภายในอาคารหรือในบริเวณใกล้เคียง และมีพื้นที่สำหรับผู้ใช้บริการแต่ละคนอย่างเพียงพอ

 

          หากร้านเกมร้านใดมีเครื่องมือสำหรับฉายหรือเล่นเกม ตั้งแต่ 15 ชุดขึ้นไป ต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด อย่างน้อย 1 เครื่องและเครื่องดับเพลิง อย่างน้อย 1 เครื่อง หรือร้านเกมที่มีพื้นที่ให้บริการมากกว่า 1 ชั้น ต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดและเครื่องดับเพลิง อย่างน้อย 1 เครื่องในแต่ละชั้นที่ให้บริการ โดยผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกอบกิจการร้านเกมดังกล่าว จะมีทั้งโทษทางปกครอง เช่น ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต และโทษทางอาญา คือ ปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท แล้วแต่กรณี

          อย่างไรก็ตามถึงแม้จะการควบคุมร้านเกมในช่วงปิดเทอมแล้วก็ตาม แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ ก็คือ “พ่อ แม่ ผู้ปกครอง” จำเป็นต้องเลือกเกมที่เหมาะกับวัยให้แก่เด็ก กำหนดเวลาการเล่นที่เหมาะสม รวมทั้งสอนให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็น ทำการบ้าน อ่านหนังสือหรือทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จก่อนแล้วจึงสามารถเล่นเกมได้

           ที่สำคัญที่สุด ผู้ปกครองจำเป็นต้องชี้ให้เด็กเห็นถึงข้อดี ข้อเสีย ของการเล่นเกมนานๆ เพราะอาจทำให้เกิดความเครียด จนชักและเสียชีวิตได้ รวมทั้งผลร้ายที่เกิดจากการจ้องจอคอมพิวเตอร์นานๆ จะทำให้มีปัญหาทางสายตาได้...

           1 เม.ย.-15 พ.ค.53 นี้ร่วมด้วยช่วยกัน สอดส่องดูแลเด็กและร้านอินเตอร์เน็ทใกล้บ้าน เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการผลักดันให้เด็กและเยาวชนมีอนาคตที่ดี ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของโลกไซเบอร์อย่าง “เกมออนไลน์” และ “เจ้าของร้านเกมหัวใส” ไปพร้อมๆ กัน... เพราะเด็กในวันนี้ คือ อนาคตที่ดีของชาติครับ...

 

 

 

 

ที่มา: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่ Team content www.thaitealth.or.th

 

 

Update:01-04-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม