ก.เกษตรฯ พร้อม วัน“พืชมงคล”

โดย
| |
อ่าน : 3,253

พร้อมแจกพันธุ์ข้าวพระราชทาน7พันธุ์

 

            นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช 2553 ว่า ในปีนี้ปฏิทินหลวงได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญซึ่งประกอบด้วยพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ เป็นวันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคลประกอบพระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553 เวลา 17.00 น. และถือเป็นวันเกษตรกรด้วย

 

          ส่วนในวันถัดมาของการประกอบพระราชพิธี คือพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ(วันไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์จะประกอบพระราชพิธีในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2553 เวลา 07.30 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทั้งนี้ ในปีนี้ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา คือนายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เทพีคู่หาบทอง ได้แก่นางสาวณุทนาถ โคตรพรหม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ และนางสาวสุนีลา รู้สุกิจกุล นักวิชาการปฎิรูปที่ดินปฎิบัติการ สำนักบริหารกองทุนสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 

          ส่วนเทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวสรชนก วงศ์พรม นายช่างโยธาชำนาญงาน ฝ่ายโยธา ส่วนวิศวกรรมประมง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง และนางสาวเดือนเพ็ญใจคง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร คู่เคียง จำนวน 16 ราย และผู้เชิญเครื่องอิสริยยศ จำนวน 4 ราย พระโคแรกนา ได้แก่ พระโคฟ้า และพระโคใส พระโคสำรอง ได้แก่ พระโคเทิดและพระโคทูน อย่างไรก็ตาม ในปีนี้กรมการข้าวทำหน้าที่จัดเตรียมพันธุ์ข้าวพระราชทานและพันธุ์พืชซึ่งนำมาใช้ในงานพระราชพิธีฯโดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูก ประกอบด้วย ข้าวนาสวน 7 พันธุ์ มีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 1,791 กิโลกรัม และจัดเป็น "พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน" บรรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายให้บรรดาพสกนิกรประชาชน และชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

 

 Update: 10-05-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

พร้อมแจกพันธุ์ข้าวพระราชทาน7พันธุ์

 

            นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช 2553 ว่า ในปีนี้ปฏิทินหลวงได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญซึ่งประกอบด้วยพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ เป็นวันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคลประกอบพระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553 เวลา 17.00 น. และถือเป็นวันเกษตรกรด้วย

 

          ส่วนในวันถัดมาของการประกอบพระราชพิธี คือพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ(วันไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์จะประกอบพระราพิธีในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2553 เวลา 07.30 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทั้งนี้ ในปีนี้ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา คือนายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เทพีคู่หาบทอง ได้แก่นางสาวณุทนาถ โคตรพรหม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ และนางสาวสุนีลา รู้สุกิจกุล นักวิชาการปฎิรูปที่ดินปฎิบัติการ สำนักบริหารกองทุนสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 

          ส่วนเทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวสรชนก วงศ์พรม นายช่างโยธาชำนาญงาน ฝ่ายโยธา ส่วนวิศวกรรมประมง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง และนางสาวเดือนเพ็ญใจคง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร คู่เคียง จำนวน 16 ราย และผู้เชิญเครื่องอิสริยยศ จำนวน 4 ราย พระโคแรกนา ได้แก่ พระโคฟ้า และพระโคใส พระโคสำรอง ได้แก่ พระโคเทิดและพระโคทูน อย่างไรก็ตาม ในปีนี้กรมการข้าวทำหน้าที่จัดเตรียมพันธุ์ข้าวพระราชทานและพันธุ์พืชซึ่งนำมาใช้ในงานพระราชพิธีฯโดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูก ประกอบด้วย ข้าวนาสวน 7 พันธุ์ มีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 1,791 กิโลกรัม และจัดเป็น "พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน" บรรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายให้บรรดาพสกนิกรประชาชน และชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

 

 Update: 10-05-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

HotNews 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม