ระบบ SOTUS กับการรับน้อง

โดย
| |
อ่าน : 4,454

ใช้ได้แต่ต้องเหมาะสม

 

            เป็นที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยทั้งรัฐบาลและเอกชนหลายๆ แห่ง มีการรับน้องในรูปแบบที่เข้มข้นและรุนแรง จนทำให้เกิดปัญหาขึ้นในทุกๆ ปี ตรงนี้เองที่หลายๆ คน อยากรู้ว่า ระบบรับน้องที่นำมาใช้กันนั้น เกิดขึ้นได้อย่างไร และมาจากไหน ทำไมจึงแพร่หลายและเป็นที่นิยมในการรับน้องถึงทุกวันนี้

 

โดยระบบรับน้อง ที่ว่านั้นก็คือ ระบบ SOTUS ซึ่งเกิดขึ้นจากระบบอาวุโสในโรงเรียนกินนอนของอังกฤษ (Public School) ทั้งสถาบันของพลเรือนอย่าง Oxford และ Cambridge และโรงเรียนนายร้อย Sand Hurst ที่ฝึกคนไปปกครองอาณานิคม ประมาณปี 1850 โรงเรียนทหารของสหรัฐจึงนำไปพัฒนาเป็นระบบโซตัส ที่เข้มข้นขึ้น เพื่อใช้ฝึกให้นักเรียนนายร้อยเหล่านี้ มีความสามัคคี เข้มแข็ง โดยมีประเพณีรับน้องใหม่ (Initiation ritual) ที่ทดสอบความอดทนของน้องใหม่ มีการขู่ตะคอก (Scold) หรือว้าก หรือการดูหมิ่นต่างๆ เป็นต้น ต่อมาระบบนี้ ก็ได้แพร่หลายไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วสหรัฐ มีการตั้งกลุ่ม Fraternity ของนักศึกษาชาย และกลุ่ม Sorority ของนักศึกษาหญิง ซึ่งกลุ่มทั้ง 2 แบบ ก็จะมีการรับน้องของกลุ่ม และระบบนี้ก็ถูกนำไปใช้ที่ University of the Philippines (UP) หลังจากที่ฟิลิปปินส์ ตกเป็นอาณานิคมของสหรัฐนิคมของสหรัฐในปี ค.ศ. 1900


            โซตัสลามเข้าไทย เมื่อมีการก่อตั้งวชิราวุธวิทยาลัยตามแบบโรงเรียนกินนอนในอังกฤษ เมื่อมีการตั้งโรงเรียนนายร้อยสำหรับฝึกทหารและตำรวจ เพื่อส่งคนไปปกครองตามหัวเมืองต่างๆ และดินแดนอดีตอาณานิคมของสยาม อย่างล้านนา อีสาน มลายูปัตตานี ที่ทั้งหมดเพิ่งถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติสมัยใหม่หลัง ร.5 เป็นต้นมา


            เมื่อก่อตั้งโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ซึ่งต่อมากลายเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบบอาวุโสถูกนำไปใช้ที่นั่น และหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการส่งคณาจารย์รุ่นแรกๆ ไปเรียนเกษตรที่ Cornell University สหรัฐอเมริกา กับ University of the Philippines ที่ฟิลิปปินส์ ระบบโซตัสจึงเริ่มที่มหาวิทยาลัยเกษตร และแพร่ขยายไปทั่วประเทศ

 

สำหรับคำว่า SOTUS มาจากตัวอักษร 5 คำ ในภาษาอังกฤษประกอบด้วย

S = Seniority หรือ อาวุโส หมายถึง ความเกรงใจเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน
O = Order      หรือ
ระเบียบวินัย สิ่งนี้จำเป็นมากในชีวิตที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มในสังคม
T = Tradition  หรือ
ประเพณี เป็นสิ่งที่เห็นว่าดี ถูกต้องและประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา
U = Unity        หรือ
ความสามัคคี คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
S = Spirit        หรือ
น้ำใจ หมายถึง การมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

SOTUS เป็นรูปแบบการรับน้องที่หนักแน่น คือ มีการว้าก การกลั่นแกล้ง การลงโทษ รวมถึง การทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ (อาจ) ดูไม่เหมาะสม เป็นต้น จนทำให้หลายๆ คนมองว่า ระบบการรับน้องแบบนี้ ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาต่างๆ มากมาย ความจริงแล้วระบบ SOTUS ถือเป็นระบบที่สร้างความสามัคคีและระเบียบวินัย โดยที่ไม่จำเป็นต้องเน้นไปที่การใช้ความรุนแรง หรือกิจกรรมที่สร้างอันตรายให้เกิดขึ้นกับตัวรุ่นน้อง เพียงแค่นำมาประยุกต์ให้สอดคล้องให้เหมาะสม เท่านี้เราก็ยังจะมีระบบรับน้องที่ดี และปัญหาที่เกิดจากการรับน้องก็จะได้หมดไป

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ไทยเอ็นจีโอดอตคอม

 

 

 

Update: 7-06-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม