ประชาชนคิดอย่างไรกับการรับน้อง

โดย
| |
อ่าน : 1,257

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยเรียน จำนวนทั้งสิ้น 1,088 คน ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2551  

หัวข้อ ประชาชนเห็นด้วยกับภาพรวมของประเพณีการรับน้องหรือไม่

 

 

อันดับ                               นร./นศ.        ผู้ปกครอง         ประชาชน

1          เห็นด้วย                70.13%          35.71%          36.08%

เพราะ ทำให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้รู้จักกันมากขึ้น ,ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ,ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ,ทำให้เกิดความรักความผูกพันในสถานศึกษา ,เป็นประเพณีที่สืบทอดมานาน ฯลฯ

2         ไม่เห็นด้วย             15.58%          48.02%          47.62%

เพราะ  ปัจจุบันใช้ความรุนแรงมากขึ้น ,ควรอยู่ในการควบคุมดูแลของ ครู อาจารย์ ,เหมือนเป็นการแกล้งกันมากกว่าเป็นการรับน้อง ฯลฯ

3          เฉยๆ                    14.29%          16.27%          16.30%

เพราะ เป็นเพียงส่วนน้อยที่สร้างความเดือดร้อนขึ้นมาจนทำให้มองว่าประเพณีการรับน้องเป็นสิ่งที่น่ากลัว,การรับน้องมีทั้งเรื่องดีและไม่ดี แต่ข่าวที่ดีๆไม่มีการนำเสนอ ฯลฯ

 

 

 

 

ที่มา: สวนดุสิตโพล

Update: 7-06-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม