คำขวัญ 16 ปี อิ่มอุ่น ไอรัก จากอกแม่

โดย
| |
อ่าน : 5,807

นมแม่ดีที่หนึ่งเลย...  “ทุกที่ ทุกคน สนับสนุนนมแม่ได้”

 

             ใกล้เข้ามาทุกที สำหรับงานสัปดาห์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ที่ส่งเสริมให้คุณแม่ เห็นความสำคัญของการให้ลูกรัก ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากการดื่มนมจากอก เพื่อให้ลูกน้อยได้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง สดใส

 

            โดยในปี 2551 นี้ เป็นการงานสัปดาห์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ครั้งที่ 16 โดยมีคำขวัญในรอบ   16   ปี ที่ผ่านมา ดังนี้

                       

2535     Baby-Friendly Hospital Initiative                 

            โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก

                              

2536     Mother-Friendly Workplace Initiative           

            สถานที่ทำงาน ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

                              

2537     Protecting Infant Health: Making the Code Work

            ปกป้องสุขภาพของทารก

            ด้วยการปฏิบัติตามเกณฑ์การตลาดผลิตภัณฑ์อาหารทารกทดแทนนมแม่

                              

2538     Breastfeeding: Empowering Women          

            การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คือการสร้างพลังอำนาจให้สตรี

                              

2539     Breastfeeding: A Community Responsibility  

            การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คือความรับผิดชอบของชุมชน

                              

2540     Breastfeeding: Nature's Way                   

            การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คือวิถีทางแห่งธรรมชาติ

                              

2541     Breastfeeding: The Best Investment         

            การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คือการลงทุนที่ดีที่สุด

                              

2542     Breastfeeding: Education for Life               

            การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: การศึกษาตลอดชีวิต

                              

2543     Breastfeeding: It's Your Right                  

            การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สิทธิแท้ของทุกๆคน

                              

2544     Breastfeeding in the Information Age         

            การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในยุคข้อมูลข่าวสาร

                              

2545     Breastfeeding: Healthy Mothers and Healthy Babies

            การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อสุขภาพที่ดีของแม่และลูก

                              

2546     Breastfeeding in a Globalize World: for Peace and Justice

            การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อความสงบสุขและความยุติธรรม

                               

2547     Exclusive Breastfeeding: the Gold Standard. Safe, Sound, Sustainable

            การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนแรก  คือมาตรฐานทองคำ ให้ความปลอดภัย

            เหมาะสม และให้ความยั่งยืน

                              

2548     Breastfeeding and Family Food: Loving and Healthy

            การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และอาหารครอบครัว เพื่อความรักและสุขภาพที่ดี

                              

2549     Code Watch: 25 Years of Protecting Breastfeeding

            นมแม่คือสายใยรัก ช่วยกันพิทักษ์ ปกป้องให้ลูกได้กินนมแม่

                               

2550     Breastfeeding: The 1st Hour Early initiation and exclusive breastfeeding

            for six months can save more than ONE million babies!                           

            Breastfeeding: The 1st Hour Early initiation and exclusive breastfeeding

            for six months can save more than ONE million babies!

            เริ่มแรกอย่างมีพลัง: ให้ลูกได้ดูดนมแม่ภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังเกิด และให้ลูกได้รับนมแม่อย่างเดียว อย่างเต็มที่ 6 เดือนเต็ม ช่วยปกป้องชีวิตเด็กได้กว่า 1 ล้านคน ต่อปี

 

2551    Mother Support “Going for the Gold”

            นมแม่ดีที่หนึ่งเลย...  “ทุกที่ ทุกคน สนับสนุนนมแม่ได้”

ที่มา : ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

update:16-08-53 

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม