เปิดตัว 22 ศิลปินดัง ร่วมเป็นเครือข่ายปฏิรูปประเทศ

โดย
| |
อ่าน : 3,014

สมัชชาปฏิรูปเปิดตัว 22 ศิลปินดัง ร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป ประชุมกำหนดทิศทางเครือข่าย-เตรียมระดมความคิดการมีส่วนร่วม หมอประเวศฝากพลังเครือข่ายศิลปินทุกแขนงทั่วประเทศ กระตุ้นจิตสำนึก-สร้างจินตนาการแห่งการปฏิรูป

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 สิงหาคม ที่ห้องประชุมนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป(คสป.) เปิดตัว 22 คณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป โดยมีนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายศิลปินหลากหลายแขนงทุกเครือข่ายทั่วประเทศ อาทิ รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายเทพศิริ สุขโสภา ศิลปินอิสระ นายอัศศิริ ธรรมโชติ กวีซีไรต์ นายนิวัติ กองเพียร นักวิจารณ์ศิลปะ นายไพจิตร ศุภวารี ประธานสมาพันธ์ศิลปินเพื่อสังคม และนายสมชาย เสียงหลาย เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นต้น ร่วมระดมสมอง กำหนดทิศทางการทำงานปฏิรูปประเทศไทย

 

ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป(คสป.) กล่าวว่า การสื่อสารโดยศิลปินผ่านศิลปะ จะเข้าถึงประชาชนได้มากกว่าการสื่อสารด้านอื่นๆ เพราะจะลงลึกไปยังจิตวิญญาณของคนได้มากกว่า ด้วยการใช้พลังจินตนาการและจิตสำนึกจะดึงสังคมออกจากวิกฤติปัจจุบันได้ เพราะที่ผ่านมาเราถูกสะกดให้รู้สึกด้อย ไม่มีศักดิ์ศรีด้วยการรุกรานจากประเทศตะวันตก ทำให้เรารู้สึกสู้เขาไม่ได้ ทั้งที่เรามีอารยธรรมมายาวนาน เรารับเอาการศึกษาจากตะวันตก จนทำให้คนไทยขาดรากเหง้าของตัวเอง ไม่รู้ความหมายของวัฒนธรรมว่าลึกซึ้งแค่ไหน ทำให้ปัญหาสั่งสมมาจนนำมาสู่วิกฤติการณ์และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้ ดังนั้น การปฏิรูปครั้งนี้จึงต้องอาศัยพลังของคณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป เพื่อให้กลุ่มเครือข่ายศิลปินฯ มุ่งหาแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยใช้ศักยภาพศิลปะแต่ละแขนง ร่วมกระตุ้นจิตสำนึกใหม่และสร้างจินตนาการแห่งการปฏิรูป

 

เมื่อเกิดวิกฤติบ้านเมืองขึ้น เรามักจะคิดไปว่าเป็นความผิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่จริงๆ แล้ว ปัญหาอยู่ที่โครงสร้างและระบบ โดยเฉพาะการพัฒนาที่ผ่านมารวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลาง ทำให้ฐานสำคัญคือชุมชนอ่อนแอ ดังนั้นการปฏิรูปจะต้องทำให้ฐาน คือชุมชนแข็งแรง และระบบต่างๆ ต้องเชื่อมโยงกัน ซึ่งเชื่อว่าหากเราเดินไปในแนวทางที่ถูกต้องภายใน 5-10 ปี จะเห็นหน้าเห็นหลัง แต่ระหว่างนี้หลังหมดวาระ 3 ปีของคณะกรรมการสมัชชา สังคมจะติดใจว่าการทำงานแบบสมัชชาที่เน้นการร่วมคิดร่วมทำดีอย่างไร และจะช่วยกันสานต่อศ.นพ.ประเวศ กล่าว

 

ศ.นพ.ประเวศ ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า สังคมไทยมีปัญหาเรื่องโครงสร้างทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมซึ่งการปฏิรูปประเทศต้องแก้ไขเรื่องโครงสร้าง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น โดยทุกคนต้องมีความมุ่งมั่น และมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาของประเทศได้ ซึ่งโครงสร้างที่มีปัญหารุนแรง คือ โครงสร้างทางกฎหมาย การให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม ถือเป็นแนวทางเร่งด่วนที่อะไรทำได้ก่อนก็ลงมือทำ นอกจากนี้ควรสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดขึ้น ซึ่งรัฐต้องคืนอำนาจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับชุมชน เพราะในอดีตชุมชนสามารถดูแลและจัดการทรัพยากรต่างๆ ได้ ทั้งนี้ ภายใน 6 เดือน คสป.จะมีข้อเสนอที่ชัดเจนในประเด็นต่างๆ อย่างแน่นอน

 

ด้าน นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป เปิดเผยว่า  กรรมการเครือข่ายศิลปินแต่ละท่าน ต่างมีเครือข่ายในแขนงต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ อาทิ ด้านวรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ ศิลปะสถาปัตยกรรม ศิลปะการแสดง จิตรกรรม ประติมากรรม คีตกรรม นาฏกรรม ศิลปะภาพถ่าย รวมถึงศิลปินร่วมสมัยที่จำแนกตามท้องถิ่น ตามวัฒนธรรมทั่วประเทศ อันจะนำไปสู่การระดมความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมจากศิลปินทุกแขนงต่อการปฏิรูป

 

ครูสังคม ทองมี

กระบวนการพัฒนาสมัชชาเครือข่ายศิลปินและการขับเคลื่อนของเครือข่ายศิลปินฯ ในระยะเวลา 3 ปี จะนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูปประเทศ และพวกเราคาดหวังว่า เครือข่ายศิลปินจะมุ่งใช้ศักยภาพแต่ละแขนง ร่วมกระตุ้นจิตสำนึก สร้างจินตนาการแห่งการปฏิรูป เพื่อสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน บนรากฐานของความพอเพียง ความดีงาม ปัญญาและความสุขนายเนาวรัตน์ กล่าว

 

ที่มา:สำนักข่าว สสส.

Update:18-08-2553

อัพเดทเนื้อหาโดย:คีตฌาณ์ ลอยเลิศ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม