โชว์บุหรี่ ณ จุดขาย ตัวกระตุ้นการสูบ

โดย
| |
อ่าน : 1,762

ทำให้เลิกสูบยากขึ้น

 

          ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยงานวิจัยล่าสุด โดยเจเนตต์ โฮค และคณะ จากภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศนิวซีแลนด์ ตีพิมพ์ในวารสารโทแบคโก คอนโทรล ฉบับเดือนสิงหาคมนี้ ที่ทำการสัมภาษณ์ผู้สูบบุหรี่ 20 คน ที่พยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เพื่อค้นหาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการเลิกสูบบุหรี่ 

 

          พบว่าสาเหตุที่เป็นแรงจูงใจให้เลิกบุหรี่อันดับหนึ่งคือ การอยากเอาชนะใจตัวเองว่าสามารถควบคุมตัวเองได้ในการที่จะไม่สูบบุหรี่ รองลงมาคือการมีประสบการณ์เกิดการเจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่ และการอยากจะประหยัดเพื่อนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในบ้าน 

 

          ผู้สูบบุหรี่ทั้ง 20 คน บอกว่าการเห็นซองบุหรี่ ณ จุดขาย ทำให้เขาเกิดอารมณ์ที่อยากสูบบุหรี่  และทำให้เกิดการซื้อบุหรี่โดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อ ทำให้ความพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่ของเขาต้องเจออุปสรรคที่จะต้องต่อสู้กับตัวเอง  ทำให้ยิ่งเลิกยากขึ้น ผู้สูบบุหรี่ยังมีความเห็นว่าการตั้งซองบุหรี่ ณ จุดขาย มีผลกระตุ้นให้เด็ก ๆ เริ่มทดลองสูบบุหรี่ ทำให้มองว่าบุหรี่เป็นสินค้าธรรมดาจากการวางขายปะปนกับขนมและนม ทำให้เกิดความรู้สึกว่า ใคร ๆ ก็สูบบุหรี่กัน และเป็นการสวนทางกับความพยายามที่จะรณรงค์ว่าต้องการให้สังคมปลอดบุหรี่

 

            ผู้สูบบุหรี่ทั้ง 20 คน เห็นด้วยอย่างยิ่งที่รัฐบาลนิวซีแลนด์จะออกกฎหมายห้ามตั้งซองบุหรี่ที่จุดขาย ซึ่งจะทำให้คนสูบบุหรี่ที่ต้องการเลิกสูบเลิกได้ง่ายขึ้น และเชื่อว่าจะทำให้เด็ก ๆ ติดบุหรี่น้อยลง และส่งเสริมบรรยากาศสังคมปลอดบุหรี่

 

            สำหรับประเทศไทยแม้กระทรวงสาธารณสุขจะประกาศว่าการแสดงซองบุหรี่ ณ จุดขาย เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535  โดยให้ร้านค้าปลีกติดป้าย ที่นี่ขายบุหรี่ได้เท่านั้น ตั้งแต่ พ.ศ.2548 แต่ก็มีร้านค้าจำนวนไม่น้อยที่ละโมภ ท้าทายกฎหมาย โดยโชว์ซองบุหรี่ ณ จุดขาย โดยบริษัทบุหรี่พยายามประชาสัมพันธ์ว่ากฎหมายไทยไม่ได้ห้ามตามที่กระทรวงสาธารณสุขตีความ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ใคร่ขอความร่วมมือร้านค้าปลีกให้เห็นแก่เยาวชนไทยและผู้สูบบุหรี่ที่พยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่ โดยการปฏิบัติตามกฎหมายห้ามตั้งซองบุหรี่ที่จุดขาย และอย่าได้หลงเชื่อการยุยงที่ขาดศีลธรรมของบริษัทบุหรี่

 

 

 

 

 

 

ที่มา: มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

 

 

Update : 24-08-53

อัพเดตเนื้อหาโดย : คมสัน ไชยองค์การ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม