พื้นที่นี้…ดีจัง พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเยาวชน

โดย
| |
อ่าน : 3,356

“เล่น เรียนรู้ แบ่งปัน” แต่งแต้มสีสันให้โลกสวยงาม

 

           เมล็ดพันธุ์มักต้องรอการเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ผลิดอก ออกผล หากแต่ถ้าพื้นดินที่เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเติบใหญ่ กลับกันดาร แห้งแล้ง ต้นไม้นั้นก็จะไม่เจริญเติบโต จึงจำเป็นที่ต้องหาพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ไว้รองรับ เพื่อไม่ให้ต้นไม้เหล่านั้นเฉาตาย...เด็กและเยาวชนก็เช่นกัน หากสังคมที่พวกเขาเติบโต เต็มไปด้วยภัยที่รุมเร้าทั้งทางตรงและทางอ้อม เด็กเหล่านั้นก็จะไม่สามารถเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้เลยในอนาคต...

 

           จากการสำรวจเด็กอายุ 12-19 ปี ในเขตกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-8 ก.พ. 51 จำนวน 2,384 คนของศูนย์วิจัยเอแบคโพลล์ ระบุว่า เด็กสามารถเดินถึงร้านเหล้าได้ใน 7 นาที ไปถึงร้านเกมและแหล่งพนันได้ภายใน 15 นาทีและ สามารถหาซีดีลามกและสถานบันเทิงได้ภายใน 30 นาที ซึ่งนั้นหมายความว่าสิ่งยั่วยุต่างๆ อยู่ใกล้ และเยาวชนก็สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย และนับวันสิ่งต่างๆ เหล่านี้กลับทวีความรุนแรง เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ หากยังคงปล่อยไว้เช่นนี้ อนาคตของชาติถือว่าตกอยู่ในอันตรายถึงขั้นวิกฤตก็ว่าได้...

           เหตุนี้จึงทำให้แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน(สสย.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดโครงการรณรงค์พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน ภายใต้สโลแกน “พื้นที่นี้..ดีจัง” เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมผลักดันให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก เพราะจากข้อมูลของหลายหน่วยงานชี้ให้เห็นชัดว่า ในหลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยง แหล่งเริงรมย์ต่างๆ มากกว่าพื้นที่ดีและสร้างสรรค์ถึง 2-3 เท่า

 

           น.ส.เข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการแผนงาน สสย. กล่าวว่า ปัจจุบันเรามัวแต่ไล่ล่าตามแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง และเป็นภัยต่อเด็ก แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เท่าที่ควร ดังนั้น นอกจากการขจัดและควบคุมสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษต่อเด็กแล้ว สิ่งสำคัญคือการสร้างพื้นที่เชิงบวกให้เกิดขึ้น เพื่อดึงเด็กให้ออกจากพื้นที่เสี่ยง การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก จึงถือเป็นสิ่งสำคัญ มีผลการศึกษาในระดับสากลที่เชื่อถือได้ระบุว่า การจัดพื้นที่ดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน สามารถเปลี่ยนสังคมได้...

 

           “ซึ่งการสร้างสรรค์พื้นที่ดีๆ นั้น ทาง สสย. ได้เสนอแนะให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันสรรค์สร้างพื้นที่ดีๆ ให้แก่เด็กโดย 1.ขอให้ทุกภาคส่วนของสังคมเห็นความสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐ และเอกชน อาทิ อบต. อบจ. ชุมชนในท้องถิ่น บริษัทเอกชน กำหนดนโยบายให้มีการจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก 2.เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าไปมีส่วนร่วมนำเสนอสิ่งที่ต้องการ รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน และ 3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมดีๆ” ผู้จัดการแผนงาน สสย. กล่าว

 

           พื้นที่นี้...ดีจัง สามารถเปิดและสร้างได้ในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน โรงเรียน หรือชุมชน  เมื่อเด็กเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ เราจำเป็นต้อง ฟูมฟัก เป็นขั้นตอนแรก ถือเป็นการสร้างความเข้าใจ ตระหนักในปัญหา และระดมความคิด ตามมาด้วยการดูแล ด้วยการส่งเสริมบทบาทของผู้ใหญ่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน องค์กรการปกครองท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน ต่อด้วยการพรวนดิน ด้วยองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และจัดการพื้นที่สร้างสรรค์ ที่ขาดไม่ได้คือรดน้ำ เป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์ สื่อสารสาธารณะ ขยายพื้นที่ดี และมีกิจกรรมสร้างสรรค์ และสุดท้าย กำจัดแมลง เป็นการเฝ้าระวัง ขจัด ควบคุม หรือลดพื้นที่เสี่ยง เสนอนโยบาย นั่นเอง

 

            หากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจัง เชื่อได้เลยว่าจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้

 

           ถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมกันปลูก สวนอันร่มรื่น ให้เมล็ดพันธุ์น้อยๆ ได้หยั่งรากฝากใบ ด้วยการฟูมฟัก ดูแล พรวนดิน รดน้ำ กำจัดแมลงกัดกิน เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ได้เติบโตเป็นต้นไม้ ผลิบานสร้างสรรค์ ในทุกที่เพื่อทุกคน...

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่ Teamcontent www.thaihealth.or.th

 

 

Update : 04-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม