พฤติกรรมการกินเจในปี 2553

โดย
| |
อ่าน : 3,405

กินเจกว่า 20%

 

       ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจ ปี 2553 สำรวจระหว่างวันที่ 25-30 กันยายน 2553 จำนวน 1,180 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่า พฤติกรรมการกินเจในปี 2553 ของประชาชนทั่วประเทศ มีผู้กินเจ 23.1% ไม่กิน 76.9% เมื่อเทียบกับพฤติกรรมการกินเจ ในเทศกาลของประชาชนทั่วประเทศจะเห็นว่า เมื่อปี 2552 มีผู้กินเจ 11.3% โดยปีนี้มีผู้กินเจเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 11.8% โดยสาเหตุที่ส่วนใหญ่เลือกกินเจ เพราะเป็นไปตามเทศกาล ส่วนผู้ที่ไม่กินเจ มักระบุว่าไม่มีเชื้อสายจีน ที่บ้านไม่มีใครกิน และอาหารเจแพง ตามลำดับ

 

พฤติกรรมการกินเจในปี 2553

 

 

พฤติกรรมการกินเจในครั้งนี้

 

  

 

ลักษณะการบริโภคอาหารเจ

  

  

เปรียบเทียบจำนวนสินค้าที่ซื้อกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

 

 

 

Update : 07-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม