ผลการประเมินนมปลอดภัย

โดย
| |
อ่าน : 1,143

ผลการวิเคราะห์และการประเมินความปลอดภัยทางด้านอาหาร

1 มิ.ย. 52 31 พ.ค.53

 

 

นมพาสเจอร์ไรส์ 1 ใน 3 ของตัวอย่างที่ทดสอบปนเปื้อนจุลินทรีย์เกินมาตรฐาน

 

นมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มล. จำนวนตัวอย่าง 59 ตัวอย่าง

 

 

เกณฑ์มาตรฐานประกาศ อย. 265

 

 

ค่าจุลินทรีย์รวม

 

โคลิฟอร์ม

 

อี.โคไล

 

เอส.ออเรียส

 

บี.ซิเรียส

 

ไม่ผ่าน

 

 

16 ต.ย.

27 %

 

 

9 ต.ย.

15 %

 

6 ต.ย.

10 %

 

0

 

0

 

ผ่าน

 

 

43 ต.ย.

73%

 

 

50 ต.ย.

85%

 

53 ต.ย.

90%

 

59 ต.ย.

100%

 

59 ต.ย.

100%

 

จำนวนผู้ประกอบการที่สินค้าถูกทดสอบ 20 ราย

 

นมพาสเจอร์ไรส์ 1 ใน 5 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโปรตีนในเนื้อนม

 

นมโรงเรียน ชนิดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มล. จำนวนตัวอย่าง 60 ตัวอย่าง

 

 

เกณฑ์มาตรฐานประกาศ อย. 265

 

 

ปริมาณโปรตีน

 

ไม่ผ่าน

 

 

12 ต.ย. คิดเป็น 20 %

 

ผ่าน

 

 

46 ต.ย. คิดเป็น 77 %

 

 

นมยูเอชที ร้อยละ 7 จากการทดสอบ 4 ครั้งปนเปื้อนจุลินทรีย์เกินมาตรฐาน และ 1 ใน 4 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโปรตีนในเนื้อนม

 

นมโรงเรียน ชนิด UHT ขนาด 200 ml 59 ตัวอย่าง

 

 

เกณฑ์มาตรฐานประกาศ อย. 265

 

 

ค่าจุลินทรีย์รวม

 

โปรตีน

 

ไม่ผ่าน

 

 

4

7%

 

14

24 %

 

ผ่าน

 

 

55

93 %

 

45

76 %

 

จำนวนผู้ประกอบการที่ทำการทดสอบ 12 ราย

 

 

 

 

 

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)

 

 

Update: 11-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม