“แข่งเรือปลอดเหล้า” วัฒนธรรมสร้างสุข สนุกปลอดภัย

โดย
| |
อ่าน : 17,014

“การแข่งขันเรือยาว” ประเพณีที่อยู่คู่ชุมชนถิ่นที่อยู่อาศัยริมน้ำสืบทอดมาแต่โบราณ ซึ่งมักจะจัดขึ้นควบคู่ไปกับการทำบุญ ไหว้พระ และงานรื่นเริงต่างๆ เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศให้งานบุญครึกครื้นมากขึ้น

แต่...ที่ผ่านมาธุรกิจแอลกอฮอล์กลับใช้ช่องทางงานบุญประเพณีเหล่านี้เข้า สนับสนุนและส่งเสริมการตลาด สร้างค่านิยมการดื่มเหล้าเบียร์ในงานบุญต่างๆ โดยเฉพาะกับเด็ก เยาวชน ผ่านการปลูกฝังความคิด ความเชื่อที่ผิดๆ ว่า "ไม่มีเหล้า ไม่สนุก"

“สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) มีนโยบายที่จะสนับสนุนงานประเพณีวัฒนธรรมให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย “งานแข่งเรือปลอดเหล้า” เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมในการลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ และขยายแนวคิดไปยังพื้นที่ข้างเคียงให้เริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางในการจัดงาน ที่หันมาปกป้องเด็กเยาวชนและประเพณีวัฒนธรรมของตนเองมากขึ้น

ทำไมต้องแข่งเรือปลอดเหล้า?

จากตัวเลขสถิติล่าสุดที่พบว่าการเป็นนักดื่มหน้าใหม่ของเด็กและเยาวชน เริ่มดื่มน้ำเมาตั้งแต่อายุ 7 ขวบ ซึ่งมีอายุน้อยลงไปทุกปี นอกจากนี้ยังมีสถิติอุบัติเหตุเจ็บตายช่วง 7 วันอันตราย ทั้งเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่ที่ชี้ให้เห็นว่า ยังคงมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น

สิ่งสำคัญที่สุดคือ งานบุญประเพณีที่เป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนาถูกทำลายคุณค่าจากฤทธิ์น้ำเมา ทั้งที่ สังคมไทยมีเรื่องของศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับการทำความดี ความชั่ว มีหิริโอตัปปะและความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปมีคุณธรรมประจำใจที่ควรดำรง ตนให้เป็นแบบอย่าง

“อุดม  ไกรวัตนุสสรณ์”  นายกสมาคมกีฬา จ.สมุทรสาคร ได้ให้ความเห็นว่า เหตุที่กีฬาต้องปลอดเหล้าก็เพราะกีฬาเป็นเรื่องสุขภาพ เป็นเรื่องที่ต้องมีวินัย มีกฎติกา มีการยอมรับในการตัดสิน สุรานอกจากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วยังเป็นอันตรายต่อความมีวินัย ต่อการยอบรับกฎติกาเพราะพอคนขาดสติมันก็ขาดอย่างอื่นด้วย ระเบียบวินัยก็หายไปดังนั้นกีฬาจึงต้องห่างจากสุราและของมึนเมา

ขณะที่ “สฤษฏิ์ สุฤทธิ์”  ผู้ประสานงานเรือ ๑ แดนสยาม ก็เห็นด้วยว่า คนน่านพยายามบอกว่า การแข่งเรือคือประเพณี คือการออกกำลังกายซึ่งจะต้องได้มาซึ่งสุขภาพดี การแข่งเรือคือความสามัคคี น่าจะเป็นเรื่องกุศลไม่ใช่เรื่องอกุศล การแข่งเรือเป็นเรื่องสุขภาวะ ถ้าเน้นอบายมุขการพนันสุขภาวะก็หาย คนแก้ก็เสียใจ ครอบครัวแตกแยก ต้องเอาคุณค่าในมิติเชิงสังคมวัฒนธรรมกลับมาให้ได้

“การแข่งเรือน่านไม่ต้องยิ่งใหญ่ก็ได้แต่ได้หัวใจได้แก่น ค้นหาแก่นของมันให้ได้ คนที่มองเห็นจะรู้ว่ามันยิ่งใหญ่มากกว่ากระแส เพราะคนได้เรื่องราวมากมายที่อยู่ข้างในนั้น เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก”

เสียงสะท้อนของประชาชน

ร้อยละ 95.30  ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน เห็นว่าควรจัดงานประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้า - เบียร์ต่อไป ภายหลังจากที่ดำเนินการมาแล้ว 3 ปี (2550-2552) จากการสำรวจประชาชน 3,401 คน โดยเทศบาลเมืองน่านร้อยละ 96.70 รู้สึกปลอดภัยและอุ่นใจไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดเรื่องต่อยตีกันเมื่อมาร่วมงาน ร้อยละ 99 ของประชาชนที่มาร่วมงานแข่งเรือปลอดเหล้า - เบียร์ อบต.ฝายแก้ว จ.น่าน ปี 2553 เห็นด้วยกับการจัดงานปลอดเหล้า

ร้อยละ 98.62 ของประชาชนที่มาร่วมงานแข่งเรือปลอดเหล้าจังหวัดนนทบุรี ปี 2552 เห็นด้วยกับการจัดงานปลอดเหล้า ร้อยละ 99.31 เห็นด้วยกับการจัดงานปลอดเหล้าในปีต่อๆ ไป ขณะที่ร้อยละ 98.62 เห็นด้วยหากขยายไปประเพณีอื่นๆ ร้อยละ 83.74 เห็นด้วยว่าควรงดรับสปอนเซอร์จากธุรกิจเหล้าเบียร์เพื่อปกป้องเด็กเยาวชน

ร้อยละ 96 ของประชาชนที่มาร่วมงานแข่งเรือปลอดเหล้า อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 2553 เห็นด้วยกับการจัดงานปลอดเหล้า ร้อยละ 93.33 เห็นด้วยในการจัดงานปลอดเหล้าในปีต่อๆ ไป ร้อยละ 77.67 เห็นด้วยหากขยายผลไปยังงานอื่นๆ ในพื้นที่

ร้อยละ 99 ของประชาชนที่มาร่วมงานแข่งเรือปลอดเหล้า - เบียร์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เห็นด้วยกับการจัดงานปลอดเหล้า ร้อยละ 96.8 เห็นด้วยกับการจัดให้ปลอดเหล้าในปีต่อไป และร้อยละ 96.8 เห็นด้วยหากจะขยายผลต่อไปยังงานประเพณีอื่นๆ ของพื้นที่ ร้อยละ 92 เห็นด้วยที่เจ้าภาพควรงดรับสปอนเซอร์ จากธุรกิจเหล้าเบียร์

ร้อยละ  83.40 เห็นด้วยกับการจัดงานแข่งเรือปลอดเหล้า เทศบาลเมืองคง จ.ศรีสะเกษ โดยร้อยละ 99.30 เห็นด้วยกับการจัดงานปลอดเหล้าในปีต่อๆ ไป ร้อยละ 98.60 เห็นด้วยหากจะขยายผลไปยังประเพณีอื่นๆ

 “ชัยชนะ สอนศิริ” พ่อค้าผลไม้ จ.อุทัยธานี ที่บอกว่า “ทางจังหวัดเขาสั่งไว้เลยว่า ห้ามขาย ถ้าแอบขายก็ถูกจับจริงๆ ผมว่าก็ดีเหมือนกันนะที่ไม่ขายเพราะเวลามีขายทีไรมีเรื่องทุกทีผมเองก็กลัว ลูกหลงอยู่เหมือนกัน (หัวเราะ) คือหลายคนอาจจะบอกว่ามีเหล้าแล้วมันสนุกขึ้น แต่ผมว่าไม่จริงที่สนุกก็คงมีแต่คนกินเท่านั้นแหละ แต่คนอื่นที่เขาไม่กินเขาไม่สนุกด้วยหรอก”

การจัดงานแข่งเรือปลอดเหล้าใน พื้นที่ต่างๆ ที่พิสูจน์แล้วว่า สามารถลดจำนวนครั้งและความรุนแรงของอุบัติเหตุ การบาดเจ็บการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นภายในงานได้ นอกจากนี้วัฒนธรรมที่ดีงามก็กลับคืนมาด้วย

 

 

ที่มา : ภาวิณี เทพคำราม Team Content www.thaihealth.or.th

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม