สถิติวิกฤตเด็กไทย

โดย
| |
อ่าน : 4,531

การสำรวจพฤติกรรมเยาวชนและเก็บข้อมูลทุติยภูมิที่เป็นตัวบ่งชี้สภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน ในรอบปี 2551-2552 โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 150,000 คน ครอบคลุมทั้ง 5 ช่วงวัย คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา การสำรวจพฤติกรรมทางเพศของเด็กและเยาวชนพบว่ามีแนวโน้มน่าวิตกมาก โดยในเด็กอาชีวศึกษาและอุดมศึกษายอมรับว่าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วเฉลี่ยร้อยละ 37

และยอมรับการอยู่ก่อนแต่งร้อยละ 50 และยังพบวัยรุ่นหญิงอายุต่ำกว่า 19 ปีมาทำคลอด 69,387 รายหรือเฉลี่ยวันละ 190 ราย  นอกจากนั้นยังพบเด็กมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษามีความสับสนทางเพศเฉลี่ยร้อยละ 45 โดยเด็ก 1 คนจะมีเพื่อนเป็นผู้รักเพศเดียวกันเฉลี่ย 3 คนซึ่งเป็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

รวมทั้งพบว่าเด็กถูกละเมิดทางเพศเพิ่มขึ้นจาก 5,885 รายเป็น 6,438 รายเฉลี่ยวันละ 17 ราย  ส่วนคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงโดยมีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องคดีและถูกส่งเข้าสถานพินิจรวม 42,047 รายลดลงจากเดิม  42,102 ราย

 

 

 

 

 

ที่มา : ไทยอินไซเดอร์

 

 

Update:15-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม