ชี้ตั้งท้องวัยเยาว์น่าเป็นห่วง

โดย
| |
อ่าน : 1,929

เวทีสิทธิเด็กเดินสายระดับภูมิภาคเปิดโต๊ะระดมความเห็นเด็ก 17 จังหวัดเหนือ ก่อนสรุปผลเสนอนายกฯ พิจารณา 20 พ.ย.จี้ผลักดันเป็นนโยบาย ระบุสถิติท้องในวัยเยาว์น่าหนักใจ อายุต่ำสุดแค่ 9 ขวบ เผยปี 51 เด็กทำคลอดกว่า 6.9 หมื่นราย-เฉลี่ยวันละ 190 ราย

 

            นางชูศรี ชูโต นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยในเวทีสิทธิเด็กครั้งที่ 21 ระดับภูมิภาค เรื่องการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก ที่โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ว่า การจัดงานเวทีสิทธิเด็กดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2532 ซึ่งเป็นปีที่ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติเห็นชอบอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่กำหนดหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กทุกคน

 

          โดยรัฐต้องเคารพ ประกันให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิเด็กใน 4 ด้าน คือ การอยู่รอด การพัฒนา การปกป้องคุ้มครอง และการมีส่วนร่วมโดยไม่เลือกปฏิบัติและการกระทำที่เกี่ยวกับเด็กไม่ว่าจะกระทำโดยสถาบันหรือหน่วยงานใด ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นลำดับแรก โดยเวทีสิทธิเด็กนี้จะได้จัดครอบคลุมให้ครบทุกภาคซึ่งวันนี้ (6 พ.ย.) จัดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน ภาคใต้วันที่ 12-14 พฤศจิกายน ภาคกลางวันที่ 18 พฤศจิกายน

 

          สุดท้ายงานระดับชาติที่รวมของทุกภูมิภาคเพื่อสรุปผลในวันที่ 19 พฤศจิกายน และในวันถัดไปจะมีการนำเสนอเรื่องสิทธิเด็กให้กับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ให้มีการพจารณาและผลักดันเป็นนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ เวทีสิทธิเด็กในแต่ละปีจะพบ 10 ประเด็นปัญหาหลักที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ ปัญหาการละเมิดทางเพศ ความรุนแรง การศึกษา ยาเสพติด การใช้แรงงาน การปิดกั้นการแสดงออกทางความคิด สื่อ เด็กไร้สัญชาติ ความไม่สงบในพื้นที่ และปัญหาการละเมิดทางวาจา

 

          นอกจากนี้ ปัญหาเด็กท้องในวัยเยาว์ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่น่าเป็นห่วง โดยข้อมูลจากกรมการปกครองช่วงปี 2543-2552 พบว่าแม่มีอายุเฉลี่ยลดลง โดยอายุต่ำสุดคือ 9 ปี มีจำนวน 2 คน อายุ 10 ปี จำนวน 8 คน อายุ 11 ปี จำนวน 15 คน อายุ 12 ปี จำนวน 75 คน อายุ 13 ปี จำนวน 481 คน อายุ 14 ปี จำนวน 2,781 คน อายุ 15 ปี จำนวน 8,999 คน และอายุ 16 ปี จำนวน 19,402 คน และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยเมื่อปี 2551 พบว่ามีเด็กทำคลอดกว่า 69,387 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 190 ราย

 

          นางชูศรี กล่าวต่ออีกว่า เวทีสิทธิเด็กจึงเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สะท้อนความคิดเห็น ความต้องการ และปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขให้ผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนให้ความสำคัญกับข้อคิดเห็นของเด็ก อย่างไรก็ตาม ก็ได้มีการจัดทำคู่มือ 10 ประเด็นปัญหา เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้เด็กเกิดความตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ควรปฏิบัติโดยเริ่มต้นจากตัวเองก่อน

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

 

Update:15-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

HotNews 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม