ผลสำรวจความคิดเห็นของเด็กไทย

โดย
| |
อ่าน : 2,167

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สอบถามความคิดเห็นจากเด็กนักเรียนที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี ในระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ  จำนวนทั้งสิ้น 2,594 คน  ระหว่างวันที่ 1- 6 มกราคม 2554

 

            สำรวจความคิดเห็นของเด็กประจำปีนี้ว่า เด็กรู้ว่าวันที่ 8 ม.ค. เป็นวันเด็กจากปฏิทิน ร้อยละ 87 คิดว่าเหตุผลที่มีวันเด็กเพราะผู้ใหญ่ต้องให้ความสำคัญกับเด็ก อยากให้เด็กมีความสุข สนุกสนานเป็นคนดีของสังคม ร้อยละ 56 จะชวนพ่อแม่ไปเที่ยวงานวันเด็กตามสถานที่ต่าง ๆทั้งนี้เด็ก ร้อยละ 35 คิดว่า คนดี คือ คนที่มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว ส่วนร้อยละ 60 คิดว่า ความทันสมัย คือ ความก้าวหน้า มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ล้าหลัง ส่วนร้อยละ 57 คิดว่าความปรองดอง คือความสามัคคี ไม่ทะเลาะกัน ไม่ตีกัน

          ทั้งนี้ร้อยละ 49 รู้สึกเฉย ๆ กับการเมืองไทย ร้อยละ 39 ไม่ชอบการเมืองไทยและร้อยละ 11 ชอบการเมืองไทย

 

            สำหรับคนไทยที่เด็กชื่นชอบและอยากจะนำไปเป็นแบบอย่าง ร้อยละ 34 คือ พ่อแม่ ร้อยละ12 คือ นายอภิสิทธิ์ ส่วนคำขวัญวันเด็กแต่ละปี เด็กร้อยละ 60 จำคำขวัญวันเด็กไม่ได้เลย ร้อยละ 32 ยังพอจำได้บ้าง และร้อยละ 48 มีความเข้าใจในคำขวัญวันเด็ก ร้อยละ33 ไม่เข้าใจความหมายเลย มีเพียงร้อยละ18 ที่เข้าใจความหมายเป็นอย่างดีเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

  

ที่มา : สวนดุสิตโพลล์

 

 

Update:10-01-54

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม