“ตรุษจีน”ปลอดภัยเลือกซื้อหมู-ไก่ปลอดเชื้อ

โดย
| |
อ่าน : 1,066

ช่วงนี้คนไทยเชื้อสายจีนเริ่มคึกคักกับการทำความสะอาดบ้านเรือน และจัดเตรียมซื้อของเพื่อเซ่นไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษตามประเพณี “ตรุษจีน” หรือปีใหม่จีนที่สืบทอดกันมา ซึ่งคำ “ตรุษ” แปลว่า สิ้นปี ดังนั้น เทศกาลตรุษจีนจึงเป็นเทศกาลที่มีขึ้นเพื่อฉลองการสิ้นสุดของปีเก่าและการเริ่มต้นของปีใหม่ ถือกันว่าเป็นการเฉลิมฉลองที่สามารถรอดพ้นจากเรื่องไม่ดีของปีเก่ามาพบปีใหม่ที่สุขสันต์ได้ และเชื่อกันว่าช่วงเวลานี้เทพเจ้าจะเสด็จลงมายังโลกมนุษย์ ฉะนั้นจึงควรสักการะบูชาท่านเพื่อความเป็นสิริมงคล

กทม.แจกถุงบรรจุไก่สดแก่ผู้ประกอบการ

สำหรับปีนี้เป็นปีกระต่าย หูกระต่ายนำโชคจึงกลายเป็นสินค้าขายดีในชุมชนชาวจีนหลายแห่งทั่วโลก และภาพที่เห็นคู่กันมาตลอดคือการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขด้วยการจุดประทัดเฉลิมฉลอง และที่ขาดไม่ได้คือการเลือกซื้อของเซ่นไหว้ต่างๆ ทั้งเป็ด ไก่ หัวหมู ผลไม้ต่างๆ ที่เป็นของไหว้หลัก การเลือกซื้อจึงต้องมั่นใจในความสะอาดและปลอดเชื้อ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ กทม. แจกถุงบรรจุไก่สดแก่ผู้ประกอบการชำแหละสัตว์ปีกในพื้นที่ พร้อมทำระบบตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์ปีก ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและปนเปื้อนเชื้อโรคในสัตว์ปีก ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มโรงชำแหละสัตว์ปีกรายย่อยให้ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนช่วงเทศกาลตรุษจีน

นอกจากนี้ กทม.ยังออกมาตรการวางระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก โดยจัดทำถุงบรรจุไก่สดต้นแบบ จำนวน 100,000 ใบ มอบให้ผู้ประกอบการชำแหละสัตว์ปีกรายย่อยกว่า 37 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคระหว่างการขนส่ง รวมถึงเป็นการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญและใส่ใจการชำแหละและจำหน่ายเป็ด ไก่ ด้วยความสะอาด ถูกหลักอนามัย เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันสถานที่ชำแหละสัตว์ปีกรายย่อยในกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 39แห่ง กำลังการผลิตสัตว์ปีกวันละ 40,000ตัว มีการจัดส่งสัตว์ปีกให้สถานประกอบการต่างๆ อาทิ ตลาดสด ร้านอาหาร แต่เนื้อสัตว์ปีกที่มาจากสถานที่ชำแหละสัตว์ปีกรายย่อยดังกล่าวไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ปีก กรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำถุงบรรจุไก่สดต้นแบบมอบให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจ จำนวน 37แห่ง สำหรับบรรจุไก่สดที่ชำแหละถุงละ 1 ตัว เพื่อสุขอนามัยและป้องกันเชื้อโรคปนเปื้อน

โดยถุงจะระบุรหัสที่ใช้ตรวจสอบ (Lot No.) ซึ่งผู้บริโภคสามารถนำรหัส (Lot No.) บนถุงบรรจุไก่สดของกรุงเทพมหานครไปตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ทางเว็บไซต์ www.thaitrace.net หรือ www.vphbma.com และระบบส่งข้อความ SMS บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยพิมพ์ TM เว้นวรรคตามด้วยรหัสที่ใช้ตรวจสอบ (Lot No.) ส่งมาที่ 4545111ระบบจะส่งข้อความกลับมาโดยแจ้งแหล่งผลิตและสถานที่ชำแหละเนื้อสัตว์ปีกทันที เพื่อเป็นการควบคุมและเฝ้าระวังโรคระบาด และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชำแหละเนื้อสัตว์ปีกในพื้นที่กรุงเทพมหานครผลิตเนื้อสัตว์ปีกที่ถูกหลักอนามัยมากขึ้น ป้องกันปัญหาการบริโภคเนื้อสัตว์ปีกที่ไม่สะอาด ปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกระบวนการชำแหละสัตว์ปีกให้ถูกสุขลักษณะ สุ่มตรวจหาเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีกก่อนการชำแหละ และตรวจสถานที่จำหน่ายสัตว์ปีกให้สะอาด ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัตว์ปีกโดยเฉพาะโรคไข้หวัดนก

ส่วนเรื่องความปลอดภัยจากการเผากระดาษเงิน-กระดาษทอง  จุดประทัด จุดธูปเทียนบูชาต่างๆ ซึ่งก็ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เพราะจากการกระทำดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดอัคคีภัยในบ้านเรือน ชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ได้เช่นกัน โดยการจุดธูปเทียนไหว้บรรพบุรุษ  ควรจุดในภาชนะที่ทนไฟ  เช่น  กระถางธูปที่เป็นภาชนะทองเหลืองหรือดินเผา  ไม่ควรจุดธูปมากเกินไปจนล้นกระถางเพราะอาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้  และก่อนจะออกจากบ้าน ควรดับธูปเทียนให้สนิทก่อน

การเผากระดาษเงิน-กระดาษทอง ควรเผาในภาชนะที่มีฝาปิดหรือวัสดุทนไฟเพื่อกันไม่ให้ขี้เถ้าที่ติดไฟหรือกระดาษปลิวออกนอกภาชนะ  เพราะอาจจะไปติดกับวัสดุอื่นๆ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ได้  และควรเผาในที่โล่งแจ้ง  อย่าเผาในสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ได้

การจุดประทัด  ไม่ควรจุดประทัดภายในบ้านเรือนและใกล้สายไฟ รวมถึงวัตถุไวไฟต่างๆ เพราะอาจเกิดประกายไฟ จนเกิดเพลิงไหม้อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหาย  และไม่ควรจุดประทัดครั้งละจำนวนมากๆ   ควรจัดเตรียมถังน้ำไว้ใกล้ๆทุกครั้ง เพราะหากเกิดไฟลุกไหม้ จะช่วยให้ดับไฟได้ทันท่วงที

สำหรับผู้ที่จะไปร่วมงานเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 3-4 ก.พ.นี้ ที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (วงเวียนโอเดียน) ถนนเยาวราช ไปจนถึงแยกเฉลิมบุรี ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) รับผิดชอบงานจราจรได้ประกาศปิดการจราจรชั่วคราว ดังนี้ ห้ามเดินรถและห้ามจอดรถทุกชนิด ที่ถนนเยาวราชตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูวงเวียนโอเดียน ถึงตัดถนนลำพูนไชย ในวันที่ 2 ก.พ. ระหว่างเวลา 00.01-24.00 น. ถนนเยาวราช ตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูวงเวียนโอเดียน ถึงแยกเฉลิมบุรี ระหว่างเวลา 00.01 น. ของ วันที่ 3 ก.พ. ถึงเวลา 08.00 น. ของวันที่ 5 ก.พ. ห้ามจอดรถทุกชนิดในถนนทรงวาด ตลอดสาย และถนนทรงสวัสดิ์ ตั้งแต่ท่าน้ำสวัสดี ถึงแยก หมอมีตลอดเวลาทั้งสองฝั่ง ระหว่างเวลา 00.01 น. ของวันที่ 3 ก.พ. ถึงเวลา 08.00 น. ของวันที่ 5 ก.พ. ทั้งนี้กำหนดให้รถเดินทางเดียวกลับทิศทางในถนนทรงวาด โดยให้เข้าทางแยกมุมถนนตรีมิตร ตัดถนนทรงวาดไปทางท่าน้ำสวัสดีไปออกถนนราชวงศ์ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 3 ก.พ. ถึงเวลา 08.00 น. ของวันที่ 5 ก.พ.

ขอทิ้งท้ายไปกับคำอวยพรนี้ค่ะ “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้‎” นะคะ

 

 

เรื่องโดย : สุนันทา สุขสุมิตร Team content www.thaihealth.or.th

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม