สำรวจใช้จ่ายตรุษจีนปี’53 โตสูงสุดรอบ 6 ปี

โดย
| |
อ่าน : 1,003

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหอการค้าไทย สำรวจ “พฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนและทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจและมาตรการในปัจจุบัน” ระหว่างวันที่ 17-21 ม.ค. 2554 จำนวน 1,200 ตัวอย่าง พบว่า มีการใช้จ่ายทั้งสิ้นทั่วประเทศ  39,141  ล้านบาท  เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.94  จากปี  2553  ที่มีการใช้จ่าย  36,263  ล้านบาท  โดยเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดในรอบ  6  ปี  นับตั้งแต่มีการสำรวจเมื่อปี  2549  ซึ่งสะท้อนว่าเศรษฐกิจกลับมาเติบโตและประชาชนกลับมาใช้จ่ายตามปกติ  ดังนั้น  การใช้จ่ายตรุษจีนปีนี้จึงสูงกว่าปีที่แล้ว  โดยเฉพาะจำนวนสินค้าที่ซื้อมากขึ้นทั้งเครื่องเซ่นไหว้  สินค้าอุปโภคบริโภค  ทำบุญ  การให้แต๊ะเอีย และสินค้าฟุ่มเฟือย


 

สำรวจพฤติกรรมใช้จ่ายตรุษจีน


 

ที่มาของเงินที่ใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน


 

 


 

 


 

ที่มา: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม